Waar Wordt Het Meeste Alcohol Gedronken In Nederland?

Waar Wordt Het Meeste Alcohol Gedronken In Nederland
De meeste overmatige drinkers leven in Friesland, Twente en het Gooi – maar in Amsterdam en Brabant wonen de stevigste weekenddrinkers. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met de hulp van een enquête-onderzoek, het RIVM en de GGD bekijkt het CBS hoe drinkgewoontes per regio verschillen.

Welk dorp drinkt het meeste alcohol?

Waddeneilanden – Een saillant gegeven is dat onze ‘eilanders’ de alcohol ook graag rijkelijk laten vloeien. Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog staan alle drie in de top-10 van gemeentes waar de meeste overmatige drinkers wonen. De Nederlandse gemeentes waar gemiddeld de meeste overmatige drinkers ingeschreven staan zijn Bergen (NH) en Laren (NH), waar maar liefst 13% van de 18 jaar en oudere inwoners teveel drinkt.

Welk land drinkt het meeste alcohol Europa?

Hoe nuchter is Nederland ten opzichte van de rest van Europa? Enige tijd geleden publiceerde het Europese bureau voor de statistiek, Eurostat, onderzoekscijfers over de alcoholconsumptie onder volwassenen binnen de Europese Unie. Hieruit blijkt dat we ons beeld van nuchter volkje misschien iets bij moeten stellen: bijna de helft van de Nederlanders drinkt iedere week alcohol.

Eén op de twaalf Europeanen drinkt dagelijks alcohol, bijna 29% drinkt wekelijks, een kleine 23% maandelijks en meer dan een kwart drinkt nooit (heel 2019 niet). De grootte van de groep dagelijkse drinkers neemt per leeftijdscategorie toe. Waar in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar slechts 1% dagelijks drinkt, spannen de 75-plussers de kroon met 16%. Hier staat tegenover dat de groep niet-drinkers ook het grootst is onder de oudste leeftijdscategorie: meer dan 40% drinkt geen alcohol. Mannen drinken vaker dagelijks dan vrouwen (13% tegenover 4%).

Dagwinnaar: Portugal Wat betreft dagelijks drinken blijkt Portugal koploper: één op de vijf Portugezen drinkt iedere dag alcohol. Nummers twee en drie zijn Spanje (13%) en Italië (12,1%). Het minst wordt er dagelijks gedronken in Letland en Lithouwen (1%).

Opvallend is dat Portugal en Spanje ook het grootste verschil kennen tussen mannen en vrouwen qua drinkfrequentie (in Portugal 33,5% mannen versus 9,7% vrouwen en in Spanje 20,2% tegenover 6,1%). Kortom, het zijn vooral de mannen die dagelijks drinken. Nederland koploper wekelijks drinken Dat onze zuiderburen de ranglijst wat betreft dagelijks drinken aanvoeren, is geen gekke conclusie.

Deze landen kennen stuk voor stuk een eetcultuur waar een glas wijn de maaltijd compleet maakt. Daarom is de top drie qua wekelijkse alcoholconsumptie des te verrassender: deze bestaat uit Nederland (47,3%), Luxemburg (43,1%) en België (40,8%). Bijna de helft van de Nederlanders drinkt iedere week alcohol.

Hiermee behoort Nederland tot de landen met de meest regelmatige drinkers. Wel constant, geen pieken Hoewel we de meest regelmatige drinkers zijn, staan we niet bekend als binge drinkers. In de categorie alcoholische uitspattingen waarbij meer dan 60 gram pure alcohol per gelegenheid wordt gedronken, gaat de ‘eer’ van de eerste plaats naar Denemarken.

Bijna 38% van de Denen zakt minimaal eens per maand flink door. Andere weetjes over alcoholgebruik in Europa:

Het percentage maandelijkse drinkers is het hoogst in Litouwen (31,3%), Letland (31,1%) en Cyprus (30,4%). De groep geheelonthouders is het grootst in Kroatië: ruim 38% van de volwassenen hier drinkt nooit. In alle Europese landen zijn de niet-drinkers vooral vrouwen. Dit verschil is het grootst in Cyprus waar 12,8% van de mannen niet drinkt tegenover 44,2% van de vrouwen, Bulgarije (16,2% tegenover 42%) en Italië (21,5% tegenover 46,7%).

Dit artikel is gebaseerd op onderzoekinformatie gepubliceerd op, : Hoe nuchter is Nederland ten opzichte van de rest van Europa?

Wie drinkt het meeste bier in Nederland?

Hoeveel alcohol drinkt de gemiddelde Nederlander per week? – Gemiddeld 1 glas alcohol per dag Waar Wordt Het Meeste Alcohol Gedronken In Nederland Gemiddeld drinken Nederlanders van 12 jaar of ouder 1 glas alcohol per dag. Dit is inclusief de Nederlanders die nooit alcohol drinken. Neem je alleen de gemiddelde consumptie van alcoholdrinkende Nederlanders, dan kom je uit op 1,3 glazen per dag. Mannen drinken vaker en meer alcohol dan vrouwen.

 1. Van de mannen drinkt 86 procent wel eens alcohol, voor vrouwen is dat 74 procent.
 2. Mannen drinken dan gemiddeld 1,6 glazen per dag.
 3. Bij vrouwen is dat net geen vol glas (0,9) per dag.
 4. Jonge mannen van 18-25 jaar drinken het meest; 94 procent drinkt wel eens alcohol, gemiddeld 1,8 glazen per dag.
 5. Onder deze groep zijn ook de meeste zware drinkers te vinden: 3 op de 10 drinken minstens 1 dag in de week 6 of meer glazen.

Ook voor vrouwen geldt dat het vaakst wordt gedronken door de 18- tot 25-jarigen. Van de jongeren van 12 tot 18 jaar drinken 4 op de 10 wel eens alcohol. Dat percentage geldt zowel voor de jongens als voor de meisjes. Het zijn voornamelijk de 16- tot 18-jarigen waarvan een groot deel wel eens alcohol drinkt, namelijk 82 procent.

Wat wordt er veel gedronken in Nederland?

Koffie en thee worden het meest gedronken (30% of 505 ml), gevolgd door water (25% of 413 ml) en frisdranken (16% of 263 ml). Warme dranken blijken populair bij de oudere groepen vanaf 30 jaar. De jongere generaties tot 20 jaar drinken relatief meer zuiveldranken, siropen en frisdrank.

See also:  Does Alcohol Help Hair Growth?

Welk volk drinkt het meeste bier?

Bier populair in Europa – Bier blijkt vooral in de Europese landen erg gewild. Bierland bij uitstek is Tsjechië. Hier wordt jaarlijks 157 liter per inwoner gedronken. Wereldwijd staat de Nederlander op een veertiende plaats. In landen als Ierland, Duitsland, Luxemburg en België ligt de gemiddelde bierconsumptie per inwoner nog fors hoger dan in Nederland.

Welke groep drinkt het meeste alcohol?

Gemiddeld 1 glas alcohol per dag Waar Wordt Het Meeste Alcohol Gedronken In Nederland Gemiddeld drinken Nederlanders van 12 jaar of ouder 1 glas alcohol per dag. Dit is inclusief de Nederlanders die nooit alcohol drinken. Neem je alleen de gemiddelde consumptie van alcoholdrinkende Nederlanders, dan kom je uit op 1,3 glazen per dag. Mannen drinken vaker en meer alcohol dan vrouwen.

Van de mannen drinkt 86 procent wel eens alcohol, voor vrouwen is dat 74 procent. Mannen drinken dan gemiddeld 1,6 glazen per dag. Bij vrouwen is dat net geen vol glas (0,9) per dag. Jonge mannen van 18-25 jaar drinken het meest; 94 procent drinkt wel eens alcohol, gemiddeld 1,8 glazen per dag. Onder deze groep zijn ook de meeste zware drinkers te vinden: 3 op de 10 drinken minstens 1 dag in de week 6 of meer glazen.

Ook voor vrouwen geldt dat het vaakst wordt gedronken door de 18- tot 25-jarigen. Van de jongeren van 12 tot 18 jaar drinken 4 op de 10 wel eens alcohol. Dat percentage geldt zowel voor de jongens als voor de meisjes. Het zijn voornamelijk de 16- tot 18-jarigen waarvan een groot deel wel eens alcohol drinkt, namelijk 82 procent.

Welk land is alcohol verboden?

Islamitische landen – De bekendste hedendaagse alcoholverboden zijn die in islamitische landen. De Koran en de Hadith spreken uiterst negatief over het gebruik van alcohol. In Saoedi-Arabië is verkoop, productie en consumptie van alcoholische drank in het geheel verboden, op straffe van een boete, gevangenisstraf en/of lijfstraffen.

 • Iran kent eveneens een volledig alcoholverbod, maar staat niet-moslims toe alcohol te produceren en binnenshuis te gebruiken.
 • Een aantal andere islamitische landen hanteert in veel gevallen gedeeltelijke verboden waarbij bijvoorbeeld buitenlanders, niet-moslims of binnenshuis gebruik wordt vrijgesteld of getolereerd.

Ook bewegingen als Hamas en de taliban verbieden alcoholgebruik, -handel en -productie. Soms bestaat een systeem waarin men slechts met een vergunning op bepaalde punten een beperkte hoeveelheid alcoholische drank mag kopen. Uiteraard worden dergelijke vergunningen niet aan moslims verstrekt en/of worden er maar zeer weinig vergunningen afgegeven.

Waar drinkt de jeugd het meest?

Waar jongeren alcohol drinken – het alcoholgebruik meestal plaats vindt bij anderen thuis (41%), in de discotheek of club (29%) en thuis (26%); – de locaties van alcoholgebruik veranderen naarmate jongeren ouder worden: op 12- en 13-jarige leeftijd drinken scholieren het meest bij anderen thuis (18%) of thuis (16%);

Welke provincie meeste alcohol?

7 maart 2022 Nederland kent een aanzienlijk aantal overmatige drinkers, maar per gemeente bestaan grote verschillen wat betreft alcoholinname. Afkickkliniek Wijzer deed onderzoek naar het alcoholgebruik van volwassen Nederlanders op basis van nieuwe data van het CBS en het RIVM.

 • Een overmatige drinker neemt meer dan 21 (mannen) of 14 (vrouwen) glazen alcohol per week.
 • Van de twaalf Nederlandse provincies is Overijssel de koploper.
 • Lees ook: Wat te doen bij alcoholverslaving ? Bekijk hier de onderzoekresultaten van gemeentes in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg,

De gehanteerde bronnen en definities zijn onder in het artikel te vinden.

Wat is het meest gedronken drinken ter wereld?

Na water is thee de meest populaire drank ter wereld. In 2021 werd wereldwijd 297 miljard liter thee gedronken. Thee is over de hele wereld geliefd een veelgebruikte drank. Het is een drank met een scala aan verschillende soorten en smaken.

Welk land drinkt het minste bier?

MADRID – Het is een feit dat er in Europa veel alcohol wordt geconsumeerd ondanks de gevaren die dit soort drank met zich mee kan brengen voor de gezondheid van mensen. Toch drinken personen ouder dan 15 jaar gemiddeld 9,5 liter alcohol per jaar in Europa, maar in Spanje is dat zelfs 12,7 liter alcohol per jaar per persoon.

 1. Als je het denkt dat Europeanen veel drinken, dan heb je helemaal gelijk want de bewoners van Europa consumeren meer alcohol per jaar dan in enig ander deel van de wereld.
 2. Elk jaar consumeert elke persoon van 15 jaar en ouder in Europa gemiddeld 9,5 liter alcohol, wat overeenkomt met ongeveer 190 liter bier, 80 liter wijn of 24 liter sterke drank.

Dat blijkt uit het Europees gezondheidsrapport 2021 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2019 waren de top 10 Europese landen met het hoogste alcoholgebruik per hoofd van de bevolking Tsjechië (14,3 liter), Letland (13,2), Moldavië (12,9), Duitsland (12,8), Litouwen (12,8), Ierland (12,7), Spanje (12,7 ), Bulgarije (12,5), Luxemburg (12,4) en Roemenië (12,3).

 • België staat met 10,8 liter op de lijst en Nederland is met 9,7 liter een van de vijf landen waar het minste alcohol wordt gedronken.
 • Het minste alcohol wordt in Italië (8 liter) gedronken, gevolgd door Malta (8,3 liter), Kroatië (8,7 liter) en Zweden (9 liter).
 • Uit gegevens blijkt dat naarmate personen ouder worden, hun dagelijkse consumptie van alcohol ook toeneemt.
See also:  Hoeveel Procent Alcohol Zit Er In Zoete Witte Wijn?

Personen tussen 15 en 24 jaar vormen de kleinste groep in de dagelijkse drinkers statistieken (slechts 1 procent), terwijl 75-plussers vaker elke dag iets drinken (16 procent). De seniorengroep heeft echter ook het grootste aandeel mensen dat helemaal geen alcohol drinkt of de afgelopen 12 maanden niet heeft gedronken (40,3 procent).

 1. In de EU wordt elke dag het meest gedronken in Portugal, waar een vijfde (20,7 procent) van de bevolking dagelijks alcohol consumeert, gevolgd door Spanje (13,0 procent) en Italië (12,1 procent).
 2. Het laagste aandeel dagelijkse drinkers ligt rond de 1 procent in Letland en Litouwen.
 3. In België is dat 9,7% en in Nederland is dat 8,3%, net onder het EU-gemiddelde van 8,4%.

Het EU-land met het grootste deel van de bevolking dat wekelijks alcohol drinkt, is Nederland (47,3 procent), Luxemburg (43,1 procent) en België (40,8 procent).

Wat is het meest gegeten in Nederland?

Vlees wordt op 90% van de dagen gegeten, in het bijzonder bewerkt vlees. Aardappelen worden op ongeveer de helft van de dagen geconsumeerd, fruit op bijna 5 dagen in de week en groente op 6 dagen in de week. Nederlanders eten niet vaak peulvruchten en vis (≤1 dag per week).

Welke supporters drinken het meeste bier?

Onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat Twente-supporters wat betreft bierconsumptie koploper zijn, meldt hij.,Daar drinken ze met 25.000 man 4.000 hectoliter bier per jaar.

Welk land heeft de beste bier?

1. België – JENNIFER BUI/THRILLIST En uiteraard gaat België lopen met de eerste plaats. Het is erg zeldzaam dat aloude bieren tot op heden blijven leven. Rodenbach, Gulden Draak, Chimay, zijn slecht enkele voorbeelden van onze extreem goede brouwerijen.

Wat is het beste bier van de wereld?

St. Bernardus Abt 12 – St. Bernardus St. Bernardus Abt 12 geniet bij lange na niet de bekendheid die de Westvleteren 12 wel heeft. De Westvleteren 12 wordt door kenners geroemd als het beste bier ter wereld. Is dat ook daadwerkelijk zo? In de brouwerij waar nu de Abt 12 wordt gebrouwen, kwam ooit de Westvleteren uit de ketels.

Hoeveel bier per dag is gezond?

Nee, alcohol is niet gezond. Eventuele voordelen van alcohol wegen niet op tegen de nadelen voor de gezondheid. Een glas alcohol per dag kan het risico op bepaalde ziektes, zoals borstkanker, vergroten. Het advies is daarom om geen alcohol te drinken of in elk geval niet meer dan 1 glas per dag. Dit advies is hetzelfde voor mannen en vrouwen. Bron: alcoholinfo.nl Bepaalde onderzoeken laten zien dat matig alcoholgebruik (maximaal 1,5 glas per dag) het risico op sommige chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2 verlaagt. Hoewel er een positief effect gemeten is bij een kleine hoeveelheid, is dat geen goede reden om elke dag een glas alcohol te drinken.

Waar zit het meeste procent alcohol in?

1. Cocoroco – 96% – Deze fles drank komt het dichtste bij een fles pure alcohol, het verschilt maar 4%. Het is een Boliviaanse drank die genipt moet worden, want een echte slok is niet te doen. Je kunt deze fles ook gebruiken als desinfectiemiddel en molotovcocktail.

Waar wordt je het meest dronken van?

Welke alcohol word je snel dronken? – Door sterke drank te drinken kun je sneller dronken worden dan door het drinken van bier of wijn, omdat sterke drank meer alcohol bevat. Het drinken van shots kan bijzonder goed helpen, omdat je snel grote hoeveelheden alcohol binnenkrijgt. Vooral van wodka word je snel dronken.

 • Door sterke drank te drinken kun je sneller dronken worden dan door het drinken van bier of wijn, omdat sterke drank meer alcohol bevat;
 • Het drinken van shots kan bijzonder goed helpen, omdat je snel grote hoeveelheden alcohol binnenkrijgt;

Vooral van wodka word je snel dronken.

Waar meeste bier gedronken?

Top 10 landen met de grootste bierconsumptie Wat zijn de tien landen met de grootste bierconsumptie? Anders gezegd: In welk land drinken ze het meeste bier per hoofd van de bevolking? Wij hebben een Top 10 gemaakt. Er staat zeker landen in deze lijst die je zullen verbazen.

 • Niet allemaal, maar er staan er een paar tussen die je niet in deze Top 10 zou verwachten.
 • We beginnen onderaan, op plaats tien.
 • Daar vinden we Ierland.
 • Daar drinken ze 81,6 liter bier per hoofd van de bevolking per jaar.
 • Dat is maar heel iets minder dan in Slowakijke, waar ze de 81,7 liter aantikken.
 • In Litouwen wordt 84,1 per inwoner per jaar gedronken.
See also:  Is Breezer Alcoholic?

Op 7 staat Namibië met een bierconsumptie van 84,8 liter per persoon per jaar. Estland staat op plaats zes met 86,4 liter.= Dan de vijf landen met de hoogste bierconsumptie. Hier wordt gemiddeld per persoon het meeste bier per persoon per jaar gedronken.

Op 5 staat Duitsland met 92,4 liter. Huh Duitsland op vijf? Ja, best opvallend. De Duiters komen van plaats 3. Op plaats vier staat Roemenië met 95,2 liter. De top 3 bestaat uit Polen met 96,1 liter, Oostenrijk met 96,8 liter en helemaal bovenaan vinden we, Inderdaad Tesjechië. Daar drinken ze per jaar – hou je vast – 181,9 liter bier per hoofd van de bevolking per jaar.

De afstand met de rest van de wereld is dus enorm. En waar staat Nederland dan? En staat België niet in de Top 10? België vinden we pas terug op plaats 31 met een consumptie van ‘slechts’ 53 liter. Nederland scoort wat dat betreft een stukje beter. Nederland staat op plek 22 met een bierconsumptie van 67,3 liter.

01. – Tsjechie – 181,9 liter02. – Oostenrijk – 96,803. – Polen – 96,104. – Roemenië – 95,205. – Duitsland – 92,406. – Estland – 86,407. – Namibië – 84,808. – Letland – 84,109. – Slowakije – 81,710. – Ierland – 81,6

Deze Top 10 is gebaseerd op onderzoek van Kirin Holdings. Het betreft de bierconsumptie over 2020. Waar Wordt Het Meeste Alcohol Gedronken In Nederland Vind je dit soort feiten interessant? Wil je meer van dit én meer weten over het brouwproces, bier en spijs, biercultuur en nog veel meer? Dan is de Bierista Bieropleiding zeker iets voor jou. : Top 10 landen met de grootste bierconsumptie

Wie heeft het meeste bier gedronken?

De goedkoopste bieren in Europa Een avondje bier drinken met je vrienden kan al snel in de kosten lopen. Wil je goedkoop bier drinken? Dan moet je in Oost-Europa zijn! In Bratislava (Slowakije) vind je het goedkoopste biertje van Europa, hier betaal je namelijk slechts €1,47 voor een glas bier.

 • Iev (Oekraïne) volgt met €1,48 per glas.
 • Op de derde plaats staat Krakau (Polen), gevolgd door Belgrado (Servië) en Warschau (Polen).
 • De beste biersteden van Europa Goedkoop bier is natuurlijk hartstikke leuk, maar soms wil je ook gewoon een biertje van goede kwaliteit.
 • National Geographic heeft onderzoek gedaan naar wat de beste biersteden zijn in Europa.

Op nummer één staat München. En dat verbaast ons niets. Duitsland staat natuurlijk bekend om het jaarlijkse Oktoberfest, maar wist je dat deze stad maarliefst 36 biertuinen heeft? Na München volgt Amsterdam. Dit heeft vooral te maken met de leuke biercafés die je hier kunt vinden.

 • Op de derde plaats staat Dublin.
 • Deze stad heeft maarliefst 800 pubs en staat bekend om haar Guinness bier.
 • Op plek vier vind je Brussel en op de vijfde plek Praag.
 • De hoogste bierconsumptie in Europa Heb je je altijd al afgevraagd in welk Europees land het meeste bier wordt gedronken? Wij hebben het antwoord! Dat is namelijk Tsjechië.

In dit land dronken ze in 2017 maar liefst 151 liter bier per persoon per jaar. Ter vergelijking: in Nederland is dit minder dan de helft, namelijk 73 liter. In navolging van Tsjechië, drinken ze in Oostenrijk 106 liter bier, per inwoner, per jaar. Op een gedeelde derde plek staan Duitsland en Oostenrijk met 101 liter bier.

Bier combineren met gerechten Zoals je net hebt kunnen lezen drinken we flink wat bier in Nederland. Maar hoe combineer je een biertje eigenlijk met een gerecht? Dat is makkelijker dan het lijkt! Het heeft namelijk veel te maken met logisch nadenken. Eet je een licht gerecht zoals vis? Combineer dat dan met een zomers witbiertje.

Eet je een zwaarder gerecht zoals een stamppot? Combineer het dan met een zwaardere biersoort. Koken met bier Wist je dat je ook heerlijke gerechten kunt maken met bier? Op internet vind je talloze recepten waarbij bier echt een extra smaak toevoeging geeft.

Stoofpotten en mosselen zijn populaire gerechten die gemaakt kunnen worden met bier. Maar ook je spaghetti, risotto of hartige taart kun je er extra lekker mee maken! Bierspa’s in Europa Je bent vast wel bekend met wellness resorts. Maar heb je ook wel eens gehoord van een bierspa? In deze spa’s badder je in een combinatie van water en bier, of in een kuip met water waar bier ingrediënten aan toegevoegd zijn.

Is een bierbad goed voor je? Ja! Want een bierbad zit namelijk vol met vitamine B. Daarnaast vermindert het stress, verbetert het de bloedcirculatie en zorgt het voor een detox. Helaas kun je een bierspa (nog) niet in Nederland vinden, maar wel in Tsjechië, IJsland, Hongarije en Oostenrijk.

Adblock
detector