Wanneer Mag Je Bier Tappen?

Wanneer Mag Je Bier Tappen
Waaraan moet uw personeel voldoen? – Als u bier, wijn, port, sherry of sterke drank schenkt, moeten uw personeelsleden 16 jaar of ouder zijn.14- en 15-jarige vmbo-scholieren mogen tijdens een horecastage voor hun opleiding alcohol schenken. Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag de alcohol verkopen, maar niet drinken.

Hoeveel uur mag een 14 jarige werken in de horeca?

Regels werktijden en werkzaamheden horeca 13- en 14-jarigen – 13- en 14-jarigen mogen alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken. Op zondag mogen zij nooit werken. Op niet-schooldagen mogen ze maximaal zes uur werken, op vakantiedagen maximaal zeven uur.

  1. Ze mogen niet meer dan twaalf uur tijdens een schoolweek werken en niet meer dan 35 uur tijdens een vakantieweek.
  2. De werkzaamheden die ze mogen uitvoeren bestaan uit niet-industriële hulparbeid van lichte aard.
  3. Dat betekent dat er in de horeca niet veel overblijft qua werkzaamheden.
  4. Afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine wordt bijvoorbeeld vrijwel altijd gezien als geïndustrialiseerde arbeid.

Ook mogen ze niet met gevaarlijke stoffen werken, de meeste schoonmaakmiddelen vallen daaronder. Wat ze wel mogen is helpen met bedienen. Om te voorkomen dat je beticht wordt van kinderarbeid moet je kunnen aantonen dat je de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van het kind beschermt.

Wie verleent watervergunning?

Rijkswaterstaat geeft vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en organisaties wanneer zij activiteiten of werkzaamheden op en rond rijkswater uitvoeren. Hieronder vindt u een paar voorbeelden van activiteiten waarvoor een vergunning, ontheffing of melding nodig is. Ook kunt u lezen hoe u deze kunt aanvragen of indienen.

See also:  Welk Bier Minste Koolhydraten?

Waar heb je een watervergunning voor nodig?

Wanneer moet een watervergunning/- melding aangevraagd worden? – U hebt een watervergunning nodig als u in of nabij het water of waterkering activiteiten wilt ondernemen (bijvoorbeeld het onttrekken of lozen van grondwater, het bouwen van een steiger of het dempen/ontgraven van een sloot.

Wat is een watervergunning?

Wat is een watervergunning? – De Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het watersysteem. Voor veel activiteiten kunt u volstaan met het indienen van een melding en het volgen van algemene regels uit de keur. Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd.

direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren grondwater onttrekken activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, dijk) aanleg waterberging dempen van water een combinatie van de eerder genoemde activiteiten.

Adblock
detector