Hoe Oud Moet Je Zijn Om Wijn Te Drinken?

Hoe Oud Moet Je Zijn Om Wijn Te Drinken
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaat jongeren van 16 tot 18 jaar niet verbieden om bier, wijn of schuimwijn te drinken. Daarmee legt ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad naast zich neer. “Alcohol volledig verbieden tot 18 jaar zou ertoe leiden dat jongeren verdoken gaan drinken”, zegt de minister. Update vr 19 okt 2018 08:26

De Hoge Gezondheidsraad gaf eerder dit jaar  aan de minister van Volksgezondheid het advies om de wetgeving aan te passen zodat jongeren van 16 tot 18 jaar helemaal geen alcohol meer zouden kunnen kopen. De Raad kwam met dit advies omdat vooral jonge mannen het risico lopen om problematisch te gaan drinken. Zo blijkt uit de statistieken dat bingedrinken bij jongeren de afgelopen jaren is toegenomen. Minister Van Volksgezondheid De Block heeft nu de regels rond alcoholgebruik bij jongeren verduidelijkt:

 • Wie 16 of 17 jaar is, mag alcohol drinken, zij het alleen bier, wijn of schuimwijn
 • Alle andere alcoholische dranken zijn verboden onder 18 jaar

Waar mag je alcohol drinken als je 16 bent?

Met een leeftijdsgrens van 16 jaar voor de aankoop van bier en wijn behoort Nederland tot de Europese middenmoot. Ook Portugal, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken hanteren deze grens.

Hoeveel alcohol mag een 16 jarige?

Ik quote: Aan jongeren tussen de 16 en 18 jaar (dus als je 16 en 17 jaar bent) mag alleen zwakalcoholische drank worden verkocht. Dat zijn alcoholhoudende dranken die een alcoholpercentage hebben tot 15%. Dat zijn bijvoorbeeld de meeste soorten bier en wijn. GENIET MAAR DRINK MET MATE!! Bronnen: http://alcoholonderde16nogevenniet. nl/Leef.

Wat mag je kopen als je 16 bent?

Bier en wijn zijn toegelaten voor 16 -jarigen, maar sterkedrank niet. Ook mixdranken zoals Bacardi Breezer en Smirnoff Ice, die sterkedrank bevatten, zijn verboden.

Hoeveel alcohol mag een 15 jarige?

An error occurred. – Try watching this video on www. youtube. com , or enable JavaScript if it is disabled in your browser. Op jonge leeftijd en bij een laag lichaamsgewicht is weinig alcohol nodig om in coma te raken. Niet voor niets is de boodschap: ‘Onder 18 jaar geen alcohol’.

 • Jongeren die in een ziekenhuis worden opgenomen omdat ze in coma raken, hebben een gemiddeld promillage* van 1,8;
 • Jongens van 15 jaar bereiken dit promillage al bij 8 glazen;
 • Meisjes van 15 jaar hebben bij 7 glazen al een promillage van 1,92;

De alcohol verdeelt zich over lichaam, lichaamsvocht en bloed. Het promillage dat je bereikt is afhankelijk van je lichaamsgewicht, of je een jongen of meisje bent en de tijd waarbinnen je drinkt. Hieronder twee tabellen, één voor jongens en één voor meisjes met het gemiddelde gewicht per leeftijd.

 1. Daarachter het aantal glazen waarbij je een promillage van 1,8 bereikt en dus een groot risico loopt op bewustzijnsverlies;
 2. In de tabel is er vanuit gegaan dat het aantal glazen binnen 2 uur gedronken wordt;

Let op: 1,8‰ is de gemiddelde waarde van jongeren die met bewustzijnsverlies opgenomen zijn. Je kunt ook bij minder dan 1,8‰ bewusteloos raken. De tabellen geven ook het promillage weer dat je bereikt na het drinken van 8 glazen. Vrouwen krijgen bij eenzelfde hoeveelheid alcohol weer een hoger promillage dan mannen.

 • Dat komt omdat zij minder lichaamsvocht hebben dan mannen;
 • Bij een man bestaat ongeveer 60% van zijn lichaam uit lichaamsvocht , bij een vrouw is dat ongeveer 55%;
 • Een jongen van 50 kg (35 liter vocht) heeft na 2 glazen een promillage van 0,50;

Een meisje 50 kg (30 liter vocht) heeft na 2 glazen heeft ze een promillage van 0,61. * De hoeveelheid alcohol in je bloed wordt uitgedrukt in duizendste procenten ofwel promillages (‰)..

Waar mag je drinken vanaf 14?

Maar hoe zit het dan in Europa ? Gelden onze normen ook in Frankrijk of in Spanje? Eerlijk gezegd weet ik het niet en daarom vind ik het top dat andere mensen, in dit geval Emily van Campenhout , er een artikel over heeft geschreven…. In Europa bestaat voorlopig nog geen algemene wetgeving rond de aankoop en consumptie van alcohol door jongeren. In België maken we een onderscheid tussen dranken met een laag alcoholpercentage en sterke dranken met een hoger percentage. Zo mag je absoluut geen alcohol verkopen, schenken of aanbieden aan jongeren onder de zestien jaar. Na je zestiende verjaardag mag je wel een pintje aankopen en opdrinken, maar nog geen rum of andere sterke drank. Die mag je pas kopen en drinken vanaf achttien jaar. Hoe Oud Moet Je Zijn Om Wijn Te Drinken Duitsland hanteert hetzelfde onderscheid als België voor zestien- en achttienjarigen, maar heeft nog een bijzondere uitzondering. Jongeren tussen veertien en zestien jaar mogen wél bier en wijn drinken als ze begeleid worden door hun ouders. Ga je als veertienjarige op vakantie naar Berlijn, neem dan je ouders mee op café. Zij kunnen dan gestraft worden als hun kinderen de regels niet naleven, dus je kan je maar beter gedragen. Er zijn nog vakantiebestemmingen waar je als minderjarige terecht kan met je drankprobleem. Sommige landen hebben namelijk helemaal geen minimumleeftijd! In Bulgarije mag je bijvoorbeeld geen alcohol kopen onder de achttien jaar , maar je mag het wel drinken. De flessen die je dus toevallig in handen krijgt, mag je soldaat maken…. Ook in Roemenië mag je in een private omgeving helemaal losgaan, in het openbaar moet je ook achttien zijn.

 1. Daardoor zijn er grote verschillen in leeftijd en omstandigheden waarin dat eerste drankje mag genuttigd worden;
 2. Wij zetten ze op een rechte lijn;
 3. In Frankrijk , het Verenigd Koninkrijk , Spanje , Polen en Tsjechië moet je sowieso achttien zijn om alcoholische dranken aan te kopen én te drinken;

In Denemarken en Cyprus mag je al drinken vanaf zestien jaar , maar mag je pas binnen in een bar vanaf achttien jaar. De zestienjarige Denen mogen dus wel thuis stomdronken worden, maar niet op café. Ook in Luxemburg en Italië mag je eender welk drankje uitkiezen om je zestien de verjaardag mee te vieren. In Finland zijn de regels heel wat strenger. Je moet er achttien zijn om eender welke alcoholische drank te kopen. Vanaf dan kan je in de supermarkt bier, cider en andere dranken met een laag alcoholpercentage kopen. Voor zwaardere bieren, wijn en sterke drank moet je bij Alko zijn, een winkel gerund door de Finse staat waar de prijzen torenhoog zijn.

Daar mag je ook pas iets kopen als je twintig bent en op vertoon van een identiteitsbewijs. Zelfs als je legaal drank mag kopen en de boel bij elkaar zuipen, moet je nog opletten waar je dat precies gaat doen.

In Nederland mogen jongeren onder de achttien bijvoorbeeld geen alcoholische drank bij zich hebben op een openbare plek. Stiekem drinken in het park is er dus strafbaar, maar thuis of op café mag het wel. In Oostenrijk gaan ze nog een stapje verder en is er in bepaalde delen van het land een avondklok voor alle minderjarigen.

Is Martini 18 Plus?

Bier met een aroma van sterke drank (zoals Cubanisto of Desperados) is voortaan niet toegelaten voor wie geen 18 is, net zoals versterkte wijn (zoals Martini en Cinzano, maar ook glühwein).

Hoeveel mag je drinken als je 14 bent?

An error occurred. – Try watching this video on www. youtube. com , or enable JavaScript if it is disabled in your browser. Weet jij wat alcohol met je doet? Deze animatie vertelt je hoe het nou precies werkt in je lichaam als je alcohol op hebt. En waarom alcohol extra riskant is voor jongeren.

 • Weet wat jij zelf kunt doen om vervelende effecten zoveel mogelijk te voorkomen;
 • Alcohol ontstaat door het gisten van suikers in granen en vruchten;
 • Het alcoholpercentage in dranken kan erg verschillen;
 • Hoe hoger het percentage alcohol, hoe ‘sterker’ de drank;

Alcohol zit in bier (5%), wijn (12%), sterkedrank – zoals jenever of whisky (35%), mixdrankjes (5 tot 8%), shooters (15% tot 35%) et cetera. Mixdrankjes bestaan uit sterkedrank (wodka, rum) vermengd met frisdrank. Het zit in flesjes of blikjes van 275ml. Door het wisselende alcoholpercentage in mixdrankjes weet iemand vaak niet precies hoeveel alcohol hij binnenkrijgt.

 1. Alcohol wordt via de maag en darmen in het bloed opgenomen en verdeelt zich dan over het lichaamsvocht;
 2. Via het bloed bereikt alcohol de hersenen;
 3. Als iemand nog klein of in de groei is, heeft diegene minder lichaamsvocht dan een volwassene;
See also:  Hoe Lang Wijn Open In Koelkast?

Bij eenzelfde hoeveelheid alcohol heeft een klein iemand daarom sneller een hogere concentratie alcohol in het bloed. Meisjes en vrouwen hebben gemiddeld minder lichaamsvocht en meer vet dan mannen. In vet verdunt de alcohol niet. Meisjes en vrouwen hebben daarom sneller een hoger alcoholpromillage dan mannen.

Het lichaam went geleidelijk aan alcohol. De eerste keer dat iemand drinkt raakt hij snel onder invloed. Als men vaker drinkt reageert het lichaam minder heftig dan de eerste paar keer. Als men enigszins gewend aan alcohol is, treden de volgende effecten op: Bij 1 tot 3 glazen werkt alcohol opwekkend.

Men voelt zich ontspannen en praat makkelijker. De eetlust neemt toe. Bij 3 tot 7 glazen in een uur raakt iemand aangeschoten. Men wordt zorgeloos en de zelfkritiek neemt af. Soms doet iemand dingen die hij in nuchtere toestand niet zo vlug zou doen. De reactiesnelheid neemt af.

 • Ook de controle over de fijne motoriek neemt af;
 • Dit merk je bijvoorbeeld door met ogen dicht je neus aan te raken met een vinger;
 • Dit gaat onder invloed duidelijk minder goed dan nuchter;
 • Bij 8 of meer glazen worden de negatieve effecten versterkt;

Een vrolijke stemming kan omslaan in een neerslachtige of agressieve stemming. Het gezicht wordt rood en de pupillen verwijden zich. Zien, lopen en praten gaat steeds moeilijker. Bij meer dan 6 glazen bij meisjes en 7 bij jongens kan bij een gewicht van 55 kilo al een alcoholvergiftiging optreden.

Het risico is vooral aanwezig bij jongeren die nog geen ervaring hebben met alcohol. Als iemand zoveel in korte tijd (binnen een uur) drinkt, kan bewusteloosheid optreden en kan de drinker in coma raken en zelfs overlijden.

Bij de jongeren die met alcoholvergiftiging werden opgenomen bedroeg het gemiddelde promillage 1,7. Bij een black-out weet iemand niet meer wat er gebeurd is toen hij/zij onder invloed was. In 2015 is bij jongeren van 12 tot 25 jaar onderzoek gedaan naar de redenen waarom zij drinken.

De jongeren hebben online een enquête ingevuld of zijn telefonisch benaderd. Ze gaven de volgende redenen op (1). Alcohol wordt dus meestal gebruikt om positieve redenen. Je kunt ook om negatieve redenen drinken bijvoorbeeld om zorgen, stress of problemen te vergeten.

Het drinken om negatieve redenen is riskant. Je went aan alcohol en hebt op een gegeven moment meer nodig om het effect nog te voelen. Hierdoor gaat iemand sneller meer drinken. In 2017 is in een onderzoek aan scholieren gevraagd of zij ooit van hun leven gedronken hebben en of zij de afgelopen maand nog gedronken hebben (2).

Ook is gevraagd naar dronkenschap ooit in het leven. De jongeren van nu drinken per gelegenheid iets minder dan de vorige generatie. Er wordt tegenwoordig niet zozeer door de week veel gedronken maar vooral bij het uitgaan in het weekend.

Hieronder een tabel met het percentage jongeren dat afgelopen maand veel heeft gedronken op één avond. Dit zogeheten bingedrinken is het drinken van vijf glazen of meer op één gelegenheid. Het gaat om de jongeren die aangegeven hebben afgelopen maand te hebben gedronken.

Dus van de jongeren die afgelopen maand alcohol hebben gedronken, geeft dit percentage aan om hoeveel gevallen van bingedrinken het ging. De risico’s van alcohol liggen bij jongeren niet zozeer op het gebied van verslaving.

Problemen liggen eerder op het gebied van agressie, onder invloed deelnemen aan het verkeer en lichamelijke schade. Jongeren zijn gevoeliger voor de kortetermijnrisico’s dan voor de langetermijnrisico’s. In een gesprek kun je als ouder dus beter aandacht aan de kortetermijnrisico’s dan aan de langetermijnrisico’s besteden.

Dat kan tot ruzie en agressief gedrag leiden. Of tot intimiteiten die iemand later betreurt. Een avondje uit is leuk maar als het uit de handloopt niet meer. Als iemand twee glazen drinkt reageert hij al langzamer.

Ook ziet iemand minder goed wat er links en rechts gebeurt en worden afstanden slechter ingeschat. Van de slachtoffers van dodelijke alcoholverkeersongevallen in Nederland in weekendnachten zit ruim 40% in auto’s met jonge mannen van 18-24 jaar (3). Alcohol geeft extra calorieën en remt de verbranding van vet.

 1. Bij snel veel drinken kan iemand een alcoholvergiftiging krijgen en bewusteloos raken;
 2. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die veel drinken vaker spijbelen of slecht presteren op school;
 3. Jongeren kunnen gefilmd of gefotografeerd worden wanneer ze te veel alcohol op hebben;

Als dit online gepost wordt kunnen in korte tijd veel mensen deze beelden zien. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat alcohol schadelijk is voor de hersenen. Vooral de hersendelen die een rol spelen bij denken en plannen worden aangetast. De lever moet de giftige stof alcohol afbreken.

Door teveel drinken kan een vetlever en later ook levercirrose ontstaan. Alcohol kan leiden tot geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. Wanneer iemand op jonge leeftijd begint met alcohol drinken is het risico op verslaving groter.

De mixdranken zijn om die reden ook slecht voor het gebit. Men kan zoveel drinken dat er een alcoholvergiftiging ontstaat. Dit kan zo erg zijn dat er een ademhalingsstilstand en hartstilstand optreedt (4). Het beste is om de regel te stellen dat kinderen onder de 18 jaar niet mogen drinken.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van ouders die strengere regels hanteren over alcoholgebruik minder gauw zullen beginnen met drinken en de kans op probleemdrinken verlaagt (5). Zie ook de NIX18-campagne.

Vanaf 18 jaar kan kinderen geleerd worden hoe met alcohol om te gaan. Vanaf 18 jaar kun je kinderen kennis laten maken met alcohol. Dit kunnen de ouders doen op speciale momenten, bijvoorbeeld op een familiefeestje of met Kerstmis. Op 18-jarige leeftijd komen kinderen hoe dan ook met alcohol in aanraking.

Ze mogen dan immers ook volgens de wet alcoholische dranken in bijvoorbeeld een café bestellen. Het is heel belangrijk dat kinderen weten wat het verschil is tussen gebruik en misbruik en wanneer gebruik overmatig en onverantwoord wordt.

De volgende tips kunnen helpen om het gebruik binnen de perken houden. Bespreek ze met jouw kinderen. In een café kost een glas bier ongeveer tussen de €2 en €4. In een club beginnen de prijzen ongeveer vanaf €3. Jongeren drinken echter voordat ze gaan stappen vaak op een goedkopere manier thuis, op straat, bij vrienden of in een keet.

 • Uit onderzoek blijkt van de jongeren tussen 12 en 16 die alcohol gebruiken, 38% vóór het uitgaan al indrinkt;
 • Dit gebeurt dan vooral thuis of bij vrienden (2);
 • Scholieren hebben gemiddeld een inkomen van €112 per maand;

68% van de scholieren geeft geld uit aan uitgaan. Gemiddeld geven alle scholieren gezamenlijk €16 per maand aan uitgaan (6). Hier valt alcohol waarschijnlijk voor een deel onder..

Is alcohol slecht voor een 15 jarige?

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Drs. Tamar de Vos – van der Hoeven – januari 2004 (laatste update, 2021) Alcohol, iedere ouder en ieder kind komt er op een gegeven moment mee in aanraking. Vaak thuis of via vrienden, maar ook via tv, reclame en in de supermarkt.

 • Omgaan met alcohol zou dan ook eigenlijk een onderdeel van de opvoeding moeten zijn;
 • Helaas is dit lang niet altijd het geval;
 • Over alcoholgebruik maken veel ouders zich minder snel zorgen dan om het gebruik van hasj of wiet;

Gedeeltelijk komt dit door het feit dat alcoholgebruik veel meer geaccepteerd is, de meeste ouders drinken zelf ook wel eens. Ook speelt te weinig kennis van de schadelijke gevolgen van alcohol op nog niet volgroeide jongeren een rol in deze houding van ouders ten opzichte van alcohol.

 • Veel ouders beschouwen het uitproberen van alcohol ook als een onderdeel van de puberteit en vertrouwen er te veel op dat het eigen kind wel controle heeft over zijn of haar alcoholgebruik;
 • Hoeveel drinken jongeren? Onderzoek heeft uitgewezen dat op 15 jarige leeftijd al 50% van de jongeren regelmatig drinkt (NIPO), waarbij een op de tien 15-jarige wel 10 glazen alcohol in een weekend drinkt;

Maar ook op jongere leeftijd wordt er al gedronken. Een op de vijf 10-jarige bleek al eens alcohol gedronken te hebben en bij de 12/13 jarige bleek dit aantal al gestegen naar een op de drie. Jongens bleken wel vaker al te drinken dan meisjes. Ook dronkenschap bleek op jonge leeftijd al voor te komen, van de 15 jarige jongens bleek de helft wel eens dronken geweest te zijn en van de 15-jarige meisjes bleken twee op de vijf meisjes wel eens dronken geweest te zijn. Het effect van alcohol Wekelijks alcoholgebruik is op een leeftijd van vijftien jaar schadelijk voor de lichamelijke ontwikkeling. Alcohol staat bekend om het effect op de lever maar het effect op de hersenen is groter. Alcohol verdooft de hersenenen waardoor de remming wegvalt en iemand zich vrijer en vrolijker voelt, maar ook trager gaat reageren. Een keer te veel drinken kan voor een black-out zorgen, een tijdelijke stoornis in de hersenen.

 • Maar vaak te veel drinken kan voor permanente beschadiging van de hersenen zorgen;
 • Onder de achtien jaar heeft alcohol een heftiger effect op de hersenen, dan bij oudere jongeren;
 • Dit kan tot directe beschadiging leiden maar ook een belemmering van de groei van de hersenen opleveren;
See also:  Welke Wijn Bij Zwitserse Kaasfondue?

Hierdoor kunnen gedrags- en schoolproblemen ontstaan. Jongeren van deze leeftijd die wekelijks meer dan zes glazen alcohol nuttigen, hebben meer gezondheidsklachten, maar ook angst en depressie komen meer voor bij deze groep jongeren en soms worden zelf leverbeschadigingen waargenomen.

Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de kans op alcoholverslaving groter is naarmate er op jongere leeftijd al alcohol gedronken wordt. Vooral wanneer er gedronken wordt om problemen te vergeten blijkt dit het geval.

Doordat het lichaam van een jonge adolescent vaak ook nog niet volgroeid is en dus gewoon kleiner is dan dat van een volwassene, kunnen jongeren ook snel te veel drinken waardoor ze vaker betrokken zijn bij ongelukken of ruzies/ gewelddadig gedrag. De invloed van de ouders en de omgeving Van alle volwassenen drinkt 85 % wel eens.

 • Het alcoholgebruik van de ouders heeft een belangrijke invloed op het alcohol gebruik van een jongeren;
 • Kinderen van ouders die regelmatig drinken beginnen vaak eerder met drinken en drinken meer;
 • Deze ouders grijpen ook minder snel in dan ouders die zelf weinig of niet drinken;

Maar ook de relatie met de ouders is van belang. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren die een goede relatie hebben met hun ouders minder drinken. De zoete mixdrankjes die nu overal verkrijgbaar zijn maken de stap om te gaan drinken voor veel jongeren ook gemakkelijker. De smaak van bier, wijn en sterkere alcohol weerhield jongere pubers vaak toch nog enige tijd van het drinken van alcohol omdat ze het simpelweg vies vonden. De huidige mixdrankjes (breezers etcetera) zijn zoet, smaken vaak naar een frisdrank en de alcohol is vaak maar moeilijk te proeven.

Het beste is het wanneer kinderen ten minste tot hun achttiende niet drinken en daarna starten met enkel bij speciale gelegenheden eens een glaasje drinken en dit rustig opbouwen. Maar helaas heeft verbieden niet altijd het gewenste effect.

Tot de leeftijd van 14/15 laten kinderen zich het drinken meestal nog werkelijk verbieden, terwijl de kinderen die toestemming hebben om te drinken ook bijna allemaal daadwerkelijk drinken. Maar zoals hierboven al geschreven gaan kinderen boven de 16 toch vaak wel alcohol proberen.

 1. Hierbij speelt mee dat dit jaren geleden ook nog toegestaan was, pas vanaf 1 januari 2014 is de alcoholgrens naar 18 jaar gegaan;
 2. Op het moment dat deze grens gesteld werd, kozen ouders er soms voor om vanaf zestien jaar het kind thuis rustig in aanraking te laten komen met alcohol omdat zij vreesde dat verbieden juist tot stiekem gebruik zou zorgen;

Onderzoek heeft ondertussen uitgewezen dat dit niet het geval is. Kinderen die thuis de duidelijke boodschap krijgen dat ze geen alcohol mogen drinken voor hun achttiende, starten daadwerkelijk pas op latere leeftijd met drinken en drinken daarna ook minder.

 • Niet drinken tot achttien jaar is uiteraard dus het beste;
 • Maar wanneer een jongere veel met alcohol bezig is, kan het wenselijker zijn dit te begeleiden en er controle over te houden, waardoor de ouder grip kan houden op het drankgebruik, dan het geheel te verbieden;

Wanneer je bijna-geen-puber meer eenmaal mag drinken, is het goed om als ouder in de gaten te houden dat je kind niet veel drinkt. Wanneer een adolescent nooit gedronken heeft, is het niet goed dit vanaf achttien jaar ineens vrij toe te laten. Net zoals je een kind begeleid bij het alleen het verkeer in gaan, moeten jongeren ook begeleid worden bij hun kennismaking met alcohol.

Voor meisjes is het maximum twee glazen per dag en voor een jongen drie glazen per dag, waarbij er tenminste drie dagen in de week niet gedronken moet worden. Voor jongeren die alleen in het weekend drinken kan een maximale hoeveelheid aangehouden worden van drie glazen voor een meisje en vijf voor een jongen.

Dit verschil in glazen tussen jongens en meisjes zit hem in het verschil in gewicht en lengte tussen jongens en meisjes. Naast deze afspraak over hoeveel de jongere mag drinken is het ook belangrijk te bespreken dat alcohol niet gebruikt mag worden in combinatie met drugs of medicijnen. Wat kunt u doen als ouder Allereerst, stel een duidelijke grens en geef regels en praat hier regelmatig over. Ook over hoe je omgaat met groepsdruk om toch te drinken. Daarnaast is het dus zoals hierboven al besproken belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Het goede voorbeeld hoeft dan niet te bestaan uit ‘niet drinken’ maar uit op een verantwoorde manier met drank om gaan.

En natuurlijk de regel, niet drinken wanneer je deel gaat nemen aan het verkeer. Dus niet te veel drinken en niet drinken wanneer er deel wordt genomen aan het verkeer. Ook is het belangrijk om als ouder goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen van alcohol, de wettelijke regels en wat er te krijgen is aan alcohol, zodat de jongere goed geïnformeerd en begeleid kan worden.

Het is goed om te zorgen voor een rustige kennismaking met alcohol. Wanneer een ouder besluit het drinken toe te staan, kan thuis eens een glaasje aangeboden worden, maar alleen wanneer het kind zeer duidelijk zelf aangeeft dit graag te willen. Door de eerste kennismaking met drank thuis te laten plaats vinden houdt u als ouder meer controle, voorkomt u stiekem gebruik en maakt u het drinken ook minder spannend.

 1. Daarnaast is het belangrijk het alcohol gebruik bespreekbaar te houden;
 2. En dit betekent als ouder ook eerlijk zijn over het eigen drankgebruik, nu en in het verleden;
 3. Er doen zich in het leven van een adolescent genoeg gelegenheden (feestje, uitgaan, reclames etcetera) voor om een gesprek over alcohol aan te gaan;

Ook is het zeer zinvol om de jongeren te helpen aan informatie. Leg uit waarom alcohol bij jongeren meer schade aanricht dan bij volwassenen en waarom wachten met drinken de verstandigste keuze is Door betrokken te zijn bij en interesse te tonen voor het leven van de jongeren houdt u als ouder ook meer controle, vooral wanneer u afspraken maakt over alcoholgebruik, maar ook over het tijdstip van thuiskomen en de manier waarop de jongeren thuiskomt na feestjes of stapavonden.

 1. Wanneer u zich zorgen maakt Wanneer u zich zorgen maakt is het goed om extra informatie in te winnen of advies te vragen bij een instantie gespecialiseerd in alcohol-voorlichting;
 2. Dit kan bij de alcoholinfolijn, 0900-500 20 21 (10 cent p/m);

Ook op de volgende sites kunnen ouders (en jongeren) terecht voor informatie en advies: www. alcoholinfo. nl www. alcoholpreventie. nl www. stap. nl/omgeving www. uwkindenalcohol. nl Door de regionale instellingen verslavingszorg worden ook cursussen aangeboden over alcohol en opvoeding.

Het is goed wanneer jongeren goed geïnformeerd zijn over de risico’s van alcohol. Er zijn verschillende boeken die informatie geven en kunnen helpen bij een gesprek hierover. Voor meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij Bol.

com klik je op de titel: – omgaan met. Alcohol , Ana Deboo (10 tot 14 jaar) – Lang leve je lijf , Laura Layton Strom (11 tot 14 jaar) – Informatie 68 – Alcohol, Bo Buijs (11 tot 14 jaar) – Cool , Caja Cazemier (12 tot 15 jaar) – Jij en je lichaam – Roken, drugs, alcohol en jij , Anna Claybourne (15+) – Studeren onder invloed , Alie Weerman (17+) Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u een persoonlijk advies, dan kunt u hier terecht: Vraag per e-mail of advies aan huis Literatuur Brochure ‘Alcohol en opvoeding’ , uitgave van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie KLungers, J. (2004) , Kind en Alcohol,blz. 28 – 30, Pedagogiek in praktijk nr. 14 september 2003.

See also:  Wat Zijn Ketonen Drankjes?

Is alcohol slecht voor je als je 14 bent?

Risico’s bij jongeren –

 • Om bovenstaande redenen kan alcohol de ontwikkeling van je hersenen verstoren. Het redeneervermogen, het geheugen, het vermogen te plannen en de ruimtelijke oriëntatie kunnen hieronder lijden. Als je veel drinkt, heeft dat een duidelijk effect op je geheugen, maar ook op je concentratievermogen. Je schoolresultaten gaan achteruit en er kan blijvende schade ontstaan. Zie ook: Alcohol en hersenen
 • Omdat je organen kwetsbaarder zijn, loop je meer kans op maag- of leverstoornissen.
 • Alcohol kan je hormonenbalans verstoren, waardoor de botontwikkeling afgeremd wordt. Ook de seksuele ontwikkeling kan hier onder lijden. Bij meisjes kan het menstruatiestoornissen veroorzaken.
 • Je reactievermogen neemt sterker af dan bij volwassenen, waardoor je meer kans loopt op een ongeval.
 • De zelfcontrole vermindert sneller, waardoor impulsieve gedragingen en agressie gemakkelijker voorkomen. Drinkende jongeren zijn veel frequenter dader of slachtoffer van agressie tijdens het uitgaan, dan volwassenen.
 • Black-outs (= je weinig of niets meer herinneren van de avond voordien) komen duidelijk meer voor. Dit is vooral opvallend bij het snel drinken van een aantal glazen. Zeker als je 5, 6 of meer glazen drinkt op korte tijd. Black-outs betekenen telkens een klap voor je hersenen. Als je regelmatig black-outs hebt, kan je geheugen in het algemeen blijvend beschadigd worden.
 • Als je veel drinkt op korte tijd is de kans op alcoholvergiftiging veel groter dan bij volwassenen. Alcoholvergiftiging leidt tot een sterke verdoving. De ademhaling of de hartwerking kunnen stilvallen. Meer over alcoholvergiftiging
 • Vroeg beginnen met alcohol drinken (bijvoorbeeld vanaf 14 jaar) verhoogt aanzienlijk je kans op ernstige alcoholproblemen als je volwassen wordt. Dit kwam uit verschillende wetenschappelijke studies naar voor. Later beginnen drinken (bijvoorbeeld vanaf 18 jaar) verlaagt de kans op latere alcoholproblemen.

Is wijn 18?

Zestien- tot achttienjarigen die graag een Breezer, Desperados of andere soortgelijke dranken dronken, moeten het vanaf nu doen met bier , wijn of frisdrank. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block past namelijk de alcoholwet aan. Dit moet meer duidelijkheid scheppen voor winkels en horecazaken.

De wet is heel simpel: het is verboden om alcoholhoudende dranken zoals bier en wijn te verkopen, schenken of aan te bieden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterke drank ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.

Toch is er de afgelopen jaren wat verwarring ontstaan omdat er heel wat nieuwe drankjes op de markt kwamen. Hierdoor wisten horecazaken en winkels niet goed wat ze wel en niet mochten verkopen aan zestien- tot achttienjarigen.

Is Breezer sterke drank?

Hoe Oud Moet Je Zijn Om Wijn Te Drinken De wet bepaalt dat er geen sterke dranken verkocht mogen worden aan wie jonger is dan achttien. Mixdranken, zoals Breezer, bevatten sterke drank (zoals rum of wodka) en behoren dus tot die categorie. Wat beschouwt de wet als sterke drank?

 • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. Als limonades of andere niet-alcoholische dranken gemengd worden met gedistilleerde alcoholische dranken, worden ze ook als sterke drank beschouwd.
 • Alle dranken, al dan niet gedistilleerd, die meer dan 22% vol. alcohol bevatten.

Daarnaast is het verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0. 5% vol. (onder andere bier, wijn,. ) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar. Voor het schenken van bier en wijn heeft een jeugdhuis geen tapvergunning meer nodig. Voor het schenken van sterke dranken is wel nog een vergunning nodig.

Wat drinkt de jeugd?

Als we kijken naar wat het meest gedronken wordt onder jongeren staat bier met 69 procent op nummer een. Andere populaire drankjes onder jongeren zijn mixdrankjes (44 procent), wijn (43 procent) en sterke drank (32 procent). Ook speciaal bier, zoals La Chouffe bier, wordt onder jongeren gedronken.

Is comazuipen dodelijk?

Bij een vergiftiging door alcohol wordt de concentratie alcohol in je bloed en hersenen zo hoog dat je bewusteloos, of in coma kunt raken. In een coma kan het zenuwstelsel zo sterk verdoofd worden dat ook je ademhalingscentrum verlamd raakt, wat dodelijk is.

Hoe dronken ben ik?

Je resultaat beoordelen: –

 • 0,5 promille (ongeveer 1 glas voor een vrouw, 2 glazen voor een man): je voelt je meer ontspannen, maar je bent minder alert in het verkeer.
 • 0,5 -1,5 promille (ongeveer 2-5 glazen voor een vrouw, 3-7 glazen voor een man): je bent ‘aangeschoten’, je kan niet meer veilig aan het verkeer deelnemen.
 • 1,5 -3,0 promille (ongeveer 6-9 glazen voor een vrouw, 8-14 glazen voor een man): je bent dronken, je kan absoluut niet meer aan het verkeer deelnemen.
 • 3 tot 4 promille (ongeveer 10-13 glazen voor een vrouw, 15-19 glazen voor een man): je bent zwaar dronken, je kan je bewegingen niet langer coördineren, je zintuigen zijn volledig verdoofd.
 • 4 promille: je bent helemaal ‘van de kaart’, met hoge kans op bewusteloosheid en beginnend levensgevaar.
 • 5 promille: je kan in coma gaan, acuut levensgevaar.

Terug.

Is 18% alcohol veel?

Alcoholpercentages [ bewerken | brontekst bewerken ] –

drank alcoholpercentage
vruchtensap minder dan 0,1% vol
alcoholvrij bier minder dan 0,1% vol
alcoholarm bier 0,1% vol – 1,2% vol
kvas 0,05% vol – 1,5% vol
komboecha 0,5% vol – 1,5% vol
chica 1% vol – 3% vol
cider 2% vol – 8. 5% vol
bier 1,2% vol – 12% vol
alcopops en mixdrankjes 5% vol – 8% vol
makgeolli 6,5% vol – 7% vol
mede 8% vol – 16% vol
wijn 8,5% vol – 15% vol
sherry 15% vol – 20% vol
sake 15% vol – 20% vol
port 18% vol – 20% vol
versterkte wijn 15,5% vol – 22% vol
likeur 15% vol – 55% vol
soju 17% vol – 45% vol
shochu 25% vol – 45% vol
mondwater < 27% vol (niet bedoeld voor consumptie)
kruidenbitter 28% vol – 45% vol
jenever 28% vol – 38% vol
wodka 35% vol – 50% vol
tequila 35% vol – 60% vol
baijiu 35% vol – 60% vol
brandewijn 36% vol – 60% vol
rum 37,5% vol – 80% vol
cognac 40% vol
ouzo 40% vol
whisky 40% vol – 65% vol
gin 40% vol – 55% vol
raki 42% vol – 86% vol
absint 42% vol – 89,9% vol
parfum en aftershave 50% vol – 80% vol (niet geschikt voor consumptie)
ontsmettingsalcohol 70% vol (niet geschikt voor consumptie)
spiritus 85% vol (niet geschikt voor consumptie)
zuivere alcohol 96% vol (niet geschikt voor consumptie)
absolute alcohol > 99% vol (niet geschikt voor consumptie)

.

Waar mag je wel alcohol drinken onder de 18?

Alcohol drinken in openbare gelegenheden, zoals kroegen en discotheken, kan dus niet. Een kroegeigenaar is zelfs strafbaar als hij/zij alcohol verkoopt aan personen onder de achttien jaar. Thuis bepalen je ouders of verzorgers de regels, maar drinken onder de 18 jaar blijft onverstandig. .

Hoe kom je aan drank onder de 18?

NOS Nieuws • dinsdag 21 januari 2014, 17:56 • Aangepast dinsdag 21 januari 2014, 18:04 Online drank bestellen is doodsimpel. Ook als je 15 jaar bent. Tja, een id-kaart checken gaat ook zo moeilijk door een glasvezelkabel. Waar in supermarkten en cafés steeds strenger gecontroleerd wordt, blijkt dat onlineverkopers van alcohol vrijwel nooit de leeftijd controleren van mensen die trek hebben in een biertje of iets sterkers.

 1. Het is voor minderjarigen dan ook een koud kunstje om aan hun alcoholische versnaperingen te komen;
 2. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid;
 3. 15-jarige mysteryshoppers konden probleemloos alcohol kopen online;

Bij in totaal vijftig pogingen werd niet één keer om legitimatie gevraagd. Shocking? Niet als je het vergelijkt met vorig jaar. Toen lukte het ook bij alle 49 pogingen. Het hele onderzoek lees je hier. Webshops van supermarkten en slijterijen, maar ook websites voor thuisbezorgen van maaltijden bieden online drank aan.

Kan je onder de 18 drank bestellen?

Kan je drank bestellen onder 18? – ‘NIX onder de 18′ is de regel, maar voor pubers blijft het een fluitje van een cent om alcohol te laten thuisbezorgen. Het lukt het ministerie van Volksgezondheid al jaren niet het toezicht op online drankverkoop te verbeteren.

Hoe oud moet je zijn om Flügel te kopen?

Volgens de klager wekt de adverteerder de indruk dat zijn product gedronken mag worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Flügel wordt volgens de Belgische regelgeving echter beschouwd als sterke drank, die verboden is voor minderjarigen en pas toelaatbaar is vanaf 18 jaar.

Adblock
detector