Hoe Oud Moet Je Zijn Om Wijn Te Kopen?

Hoe Oud Moet Je Zijn Om Wijn Te Kopen

Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 mag dus geen alcoholhoudende drank verkocht worden.

Hoeveel alcohol mag een 15 jarige?

An error occurred. – Try watching this video on www. youtube. com , or enable JavaScript if it is disabled in your browser. Op jonge leeftijd en bij een laag lichaamsgewicht is weinig alcohol nodig om in coma te raken. Niet voor niets is de boodschap: ‘Onder 18 jaar geen alcohol’.

 1. Jongeren die in een ziekenhuis worden opgenomen omdat ze in coma raken, hebben een gemiddeld promillage* van 1,8;
 2. Jongens van 15 jaar bereiken dit promillage al bij 8 glazen;
 3. Meisjes van 15 jaar hebben bij 7 glazen al een promillage van 1,92;

De alcohol verdeelt zich over lichaam, lichaamsvocht en bloed. Het promillage dat je bereikt is afhankelijk van je lichaamsgewicht, of je een jongen of meisje bent en de tijd waarbinnen je drinkt. Hieronder twee tabellen, één voor jongens en één voor meisjes met het gemiddelde gewicht per leeftijd.

Daarachter het aantal glazen waarbij je een promillage van 1,8 bereikt en dus een groot risico loopt op bewustzijnsverlies. In de tabel is er vanuit gegaan dat het aantal glazen binnen 2 uur gedronken wordt.

Let op: 1,8‰ is de gemiddelde waarde van jongeren die met bewustzijnsverlies opgenomen zijn. Je kunt ook bij minder dan 1,8‰ bewusteloos raken. De tabellen geven ook het promillage weer dat je bereikt na het drinken van 8 glazen. Vrouwen krijgen bij eenzelfde hoeveelheid alcohol weer een hoger promillage dan mannen.

Dat komt omdat zij minder lichaamsvocht hebben dan mannen. Bij een man bestaat ongeveer 60% van zijn lichaam uit lichaamsvocht , bij een vrouw is dat ongeveer 55%. Een jongen van 50 kg (35 liter vocht) heeft na 2 glazen een promillage van 0,50.

Een meisje 50 kg (30 liter vocht) heeft na 2 glazen heeft ze een promillage van 0,61. * De hoeveelheid alcohol in je bloed wordt uitgedrukt in duizendste procenten ofwel promillages (‰)..

Waar drinken onder 18?

Alcohol drinken in openbare gelegenheden, zoals kroegen en discotheken, kan dus niet. Een kroegeigenaar is zelfs strafbaar als hij/zij alcohol verkoopt aan personen onder de achttien jaar. Thuis bepalen je ouders of verzorgers de regels, maar drinken onder de 18 jaar blijft onverstandig. .

Hoeveel alcohol mag een 16 jarige?

Ik quote: Aan jongeren tussen de 16 en 18 jaar (dus als je 16 en 17 jaar bent) mag alleen zwakalcoholische drank worden verkocht. Dat zijn alcoholhoudende dranken die een alcoholpercentage hebben tot 15%. Dat zijn bijvoorbeeld de meeste soorten bier en wijn. GENIET MAAR DRINK MET MATE!! Bronnen: http://alcoholonderde16nogevenniet. nl/Leef.

Welke drank kan je kopen als je 16 bent?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaat jongeren van 16 tot 18 jaar niet verbieden om bier, wijn of schuimwijn te drinken. Daarmee legt ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad naast zich neer. “Alcohol volledig verbieden tot 18 jaar zou ertoe leiden dat jongeren verdoken gaan drinken”, zegt de minister. Update vr 19 okt 2018 08:26

De Hoge Gezondheidsraad gaf eerder dit jaar  aan de minister van Volksgezondheid het advies om de wetgeving aan te passen zodat jongeren van 16 tot 18 jaar helemaal geen alcohol meer zouden kunnen kopen. De Raad kwam met dit advies omdat vooral jonge mannen het risico lopen om problematisch te gaan drinken. Zo blijkt uit de statistieken dat bingedrinken bij jongeren de afgelopen jaren is toegenomen. Minister Van Volksgezondheid De Block heeft nu de regels rond alcoholgebruik bij jongeren verduidelijkt:

 • Wie 16 of 17 jaar is, mag alcohol drinken, zij het alleen bier, wijn of schuimwijn
 • Alle andere alcoholische dranken zijn verboden onder 18 jaar

Hoeveel mag je drinken als je 14 bent?

An error occurred. – Try watching this video on www. youtube. com , or enable JavaScript if it is disabled in your browser. Weet jij wat alcohol met je doet? Deze animatie vertelt je hoe het nou precies werkt in je lichaam als je alcohol op hebt. En waarom alcohol extra riskant is voor jongeren.

 • Weet wat jij zelf kunt doen om vervelende effecten zoveel mogelijk te voorkomen;
 • Alcohol ontstaat door het gisten van suikers in granen en vruchten;
 • Het alcoholpercentage in dranken kan erg verschillen;
 • Hoe hoger het percentage alcohol, hoe ‘sterker’ de drank;

Alcohol zit in bier (5%), wijn (12%), sterkedrank – zoals jenever of whisky (35%), mixdrankjes (5 tot 8%), shooters (15% tot 35%) et cetera. Mixdrankjes bestaan uit sterkedrank (wodka, rum) vermengd met frisdrank. Het zit in flesjes of blikjes van 275ml. Door het wisselende alcoholpercentage in mixdrankjes weet iemand vaak niet precies hoeveel alcohol hij binnenkrijgt.

Alcohol wordt via de maag en darmen in het bloed opgenomen en verdeelt zich dan over het lichaamsvocht. Via het bloed bereikt alcohol de hersenen. Als iemand nog klein of in de groei is, heeft diegene minder lichaamsvocht dan een volwassene.

Bij eenzelfde hoeveelheid alcohol heeft een klein iemand daarom sneller een hogere concentratie alcohol in het bloed. Meisjes en vrouwen hebben gemiddeld minder lichaamsvocht en meer vet dan mannen. In vet verdunt de alcohol niet. Meisjes en vrouwen hebben daarom sneller een hoger alcoholpromillage dan mannen.

Het lichaam went geleidelijk aan alcohol. De eerste keer dat iemand drinkt raakt hij snel onder invloed. Als men vaker drinkt reageert het lichaam minder heftig dan de eerste paar keer. Als men enigszins gewend aan alcohol is, treden de volgende effecten op: Bij 1 tot 3 glazen werkt alcohol opwekkend.

Men voelt zich ontspannen en praat makkelijker. De eetlust neemt toe. Bij 3 tot 7 glazen in een uur raakt iemand aangeschoten. Men wordt zorgeloos en de zelfkritiek neemt af. Soms doet iemand dingen die hij in nuchtere toestand niet zo vlug zou doen. De reactiesnelheid neemt af.

Ook de controle over de fijne motoriek neemt af. Dit merk je bijvoorbeeld door met ogen dicht je neus aan te raken met een vinger. Dit gaat onder invloed duidelijk minder goed dan nuchter. Bij 8 of meer glazen worden de negatieve effecten versterkt.

Een vrolijke stemming kan omslaan in een neerslachtige of agressieve stemming. Het gezicht wordt rood en de pupillen verwijden zich. Zien, lopen en praten gaat steeds moeilijker. Bij meer dan 6 glazen bij meisjes en 7 bij jongens kan bij een gewicht van 55 kilo al een alcoholvergiftiging optreden.

Het risico is vooral aanwezig bij jongeren die nog geen ervaring hebben met alcohol. Als iemand zoveel in korte tijd (binnen een uur) drinkt, kan bewusteloosheid optreden en kan de drinker in coma raken en zelfs overlijden.

Bij de jongeren die met alcoholvergiftiging werden opgenomen bedroeg het gemiddelde promillage 1,7. Bij een black-out weet iemand niet meer wat er gebeurd is toen hij/zij onder invloed was. In 2015 is bij jongeren van 12 tot 25 jaar onderzoek gedaan naar de redenen waarom zij drinken.

De jongeren hebben online een enquête ingevuld of zijn telefonisch benaderd. Ze gaven de volgende redenen op (1). Alcohol wordt dus meestal gebruikt om positieve redenen. Je kunt ook om negatieve redenen drinken bijvoorbeeld om zorgen, stress of problemen te vergeten.

Het drinken om negatieve redenen is riskant. Je went aan alcohol en hebt op een gegeven moment meer nodig om het effect nog te voelen. Hierdoor gaat iemand sneller meer drinken. In 2017 is in een onderzoek aan scholieren gevraagd of zij ooit van hun leven gedronken hebben en of zij de afgelopen maand nog gedronken hebben (2).

 1. Ook is gevraagd naar dronkenschap ooit in het leven;
 2. De jongeren van nu drinken per gelegenheid iets minder dan de vorige generatie;
 3. Er wordt tegenwoordig niet zozeer door de week veel gedronken maar vooral bij het uitgaan in het weekend;

Hieronder een tabel met het percentage jongeren dat afgelopen maand veel heeft gedronken op één avond. Dit zogeheten bingedrinken is het drinken van vijf glazen of meer op één gelegenheid. Het gaat om de jongeren die aangegeven hebben afgelopen maand te hebben gedronken.

 1. Dus van de jongeren die afgelopen maand alcohol hebben gedronken, geeft dit percentage aan om hoeveel gevallen van bingedrinken het ging;
 2. De risico’s van alcohol liggen bij jongeren niet zozeer op het gebied van verslaving;

Problemen liggen eerder op het gebied van agressie, onder invloed deelnemen aan het verkeer en lichamelijke schade. Jongeren zijn gevoeliger voor de kortetermijnrisico’s dan voor de langetermijnrisico’s. In een gesprek kun je als ouder dus beter aandacht aan de kortetermijnrisico’s dan aan de langetermijnrisico’s besteden.

 • Dat kan tot ruzie en agressief gedrag leiden;
 • Of tot intimiteiten die iemand later betreurt;
 • Een avondje uit is leuk maar als het uit de handloopt niet meer;
 • Als iemand twee glazen drinkt reageert hij al langzamer;

Ook ziet iemand minder goed wat er links en rechts gebeurt en worden afstanden slechter ingeschat. Van de slachtoffers van dodelijke alcoholverkeersongevallen in Nederland in weekendnachten zit ruim 40% in auto’s met jonge mannen van 18-24 jaar (3). Alcohol geeft extra calorieën en remt de verbranding van vet.

 • Bij snel veel drinken kan iemand een alcoholvergiftiging krijgen en bewusteloos raken;
 • Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die veel drinken vaker spijbelen of slecht presteren op school;
 • Jongeren kunnen gefilmd of gefotografeerd worden wanneer ze te veel alcohol op hebben;

Als dit online gepost wordt kunnen in korte tijd veel mensen deze beelden zien. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat alcohol schadelijk is voor de hersenen. Vooral de hersendelen die een rol spelen bij denken en plannen worden aangetast. De lever moet de giftige stof alcohol afbreken.

Door teveel drinken kan een vetlever en later ook levercirrose ontstaan. Alcohol kan leiden tot geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. Wanneer iemand op jonge leeftijd begint met alcohol drinken is het risico op verslaving groter.

De mixdranken zijn om die reden ook slecht voor het gebit. Men kan zoveel drinken dat er een alcoholvergiftiging ontstaat. Dit kan zo erg zijn dat er een ademhalingsstilstand en hartstilstand optreedt (4). Het beste is om de regel te stellen dat kinderen onder de 18 jaar niet mogen drinken.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van ouders die strengere regels hanteren over alcoholgebruik minder gauw zullen beginnen met drinken en de kans op probleemdrinken verlaagt (5). Zie ook de NIX18-campagne.

Vanaf 18 jaar kan kinderen geleerd worden hoe met alcohol om te gaan. Vanaf 18 jaar kun je kinderen kennis laten maken met alcohol. Dit kunnen de ouders doen op speciale momenten, bijvoorbeeld op een familiefeestje of met Kerstmis. Op 18-jarige leeftijd komen kinderen hoe dan ook met alcohol in aanraking.

 • Ze mogen dan immers ook volgens de wet alcoholische dranken in bijvoorbeeld een café bestellen;
 • Het is heel belangrijk dat kinderen weten wat het verschil is tussen gebruik en misbruik en wanneer gebruik overmatig en onverantwoord wordt;

De volgende tips kunnen helpen om het gebruik binnen de perken houden. Bespreek ze met jouw kinderen. In een café kost een glas bier ongeveer tussen de €2 en €4. In een club beginnen de prijzen ongeveer vanaf €3. Jongeren drinken echter voordat ze gaan stappen vaak op een goedkopere manier thuis, op straat, bij vrienden of in een keet.

Uit onderzoek blijkt van de jongeren tussen 12 en 16 die alcohol gebruiken, 38% vóór het uitgaan al indrinkt. Dit gebeurt dan vooral thuis of bij vrienden (2). Scholieren hebben gemiddeld een inkomen van €112 per maand.

See also:  Waarom Rode Wijn Gezond?

68% van de scholieren geeft geld uit aan uitgaan. Gemiddeld geven alle scholieren gezamenlijk €16 per maand aan uitgaan (6). Hier valt alcohol waarschijnlijk voor een deel onder..

Is comazuipen dodelijk?

Bij een vergiftiging door alcohol wordt de concentratie alcohol in je bloed en hersenen zo hoog dat je bewusteloos, of in coma kunt raken. In een coma kan het zenuwstelsel zo sterk verdoofd worden dat ook je ademhalingscentrum verlamd raakt, wat dodelijk is.

Wat drinkt de jeugd?

Als we kijken naar wat het meest gedronken wordt onder jongeren staat bier met 69 procent op nummer een. Andere populaire drankjes onder jongeren zijn mixdrankjes (44 procent), wijn (43 procent) en sterke drank (32 procent). Ook speciaal bier, zoals La Chouffe bier, wordt onder jongeren gedronken.

Hoeveel drinkt een 16 jarige gemiddeld?

– Op deze themapagina vindt u: – Feiten over alcohol & jongeren – Leeftijdsgrenzen in EU-lidstaten – Effecten van alcohol op jongeren 1. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan drinken was in 2019 13,3 jaar Vergeleken met 2003, zijn jongeren in 2019 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst alcohol drinken (12,0 jaar versus 13,3 jaar).

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met wekelijks drinken is 14,4 jaar – 13,3% van de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool heeft ooit alcohol gedronken. Vrijwel geen van deze scholieren (slechts 1,9%) heeft de laatste maand gedronken.

– 47% van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar in het voortgezet onderwijs zegt ooit in het leven alcohol gedronken te hebben, 26% deed dat de laatste maand. – Naarmate leerlingen van het voortgezet onderwijs ouder worden neemt het percentage dat zegt ooit-gedronken te hebben toe.

 1. – Van de 13-jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt nog geen 1 op de 10 de laatste maand te hebben gedronken, van de 16-jarigen is dat meer dan de helft;
 2. – Bier is verreweg de meest populaire drank onder jongens in het voortgezet onderwijs;

Bij meisjes zijn bier en wijn even populair. – 80,3% van de studenten van 16 t/m 18 jaar op het MBO en HBO heeft ooit alcohol gedronken en 68,2% heeft dit afgelopen maand nog gedaan. Jongeren die drinken drinken ook veel – Volgens de HBSC-2017 studie is 15,9% van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs minimaal één keer dronken geweest.

– Door leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs die alcohol gebruiken wordt regelmatig flink gedronken: ruim 70% dronk in de afgelopen maand meer dan 5 glazen alcohol op één gelegenheid.

– Het percentage 16- t/m 18-jarige drinkende studenten van MBO en HBO dat meer dan 10 glazen op een weekenddag drinkt is 18,5%. – De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat in 2016 de helft van de drinkende jongeren van 15 t/m 19 jaar de laatste 30 dagen 6 glazen alcohol of meer had gedronken.

– In het tweede coronajaar 2021 was 20,9% van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar – volgens het CBS – een zware drinker. Vergeleken met 2003 drinken veel minder leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, maar wordt er door de drinkers onder hen juist vaker gebinged – Tussen 2003 en 2019 is het alcoholgebruik onder leerlingen van de basisschool sterk afgenomen.

In 2003 had de helft van de leerlingen van groepen 7 en 8 al wel eens gedronken, nu heeft nog maar 13,3% van de leerlingen dat ooit gedaan. – In 2003 dronk 18,9% van de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool de maand voorafgaande aan het onderzoek, in 2019 was dat nog slechts 1,9%.

 • – Het percentage leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs dat ooit alcohol heeft gedronken is tussen 2003 en 2019 ook spectaculair gedaald van 84,2% naar 46,6%;
 • – Het alcoholgebruik de laatste maand is bij deze groep leerlingen tussen 2003 en 2019 gedaald van 57,1% naar 26,2%;

– Het percentage drinkende leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs dat regelmatig binge drinkt is in 2019 hoger dan in 2003. In 2003 had 64,1% in de laatste maand wel eens meer dan vijf glazen bij één gelegenheid gedronken, in 2017 is dat 70,6%.

Volgens de ESPAD-studie dronken Nederlandse 15- en 16-jarige leerlingen in 2019 – vergeleken met de gemiddelde Europese leeftijdgenoot – voor het eerst op wat oudere leeftijd, vaker per maand, maar vooral véél meer per gelegenheid – Nederlandse leerlingen zijn wat ouder als ze beginnen met drinken dan hun Europese leeftijdsgenoten.

Van de Nederlandse 15-16 jarige scholieren heeft 23% voor hun 14e jaar al eens gedronken, terwijl het ESPAD gemiddelde 33% is. – Nederlandse leerlingen staan echter redelijk hoog, namelijk op de dertiende plaats, als het gaat om hoe vaak ze de afgelopen maand alcohol hebben gedronken.

 • Dat is gemiddeld 6,5 keer;
 • Duitsland spant de kroon, Zweedse leerlingen drinken het minst vaak;
 • – Als Nederlandse leerlingen gevraagd wordt hoevéél ze dan drinken, klimmen ze naar plek drie op de ‘ranglijst’;

De 6,6 cl pure alcohol die Nederlandse jongeren tijdens hun laatste avond consumeerden (ruim 5 Nederlandse standaardglazen) wordt alleen door Deense en Noorse jongeren overtroffen. Deense leerlingen drinken bovendien vaker per maand, Noorse leerlingen juist beduidend minder.

 1. Onder jongeren veel behandelingen voor comadrinken – In 2020 werden 800 jongeren onder de 18 jaar i;
 2. een alcoholvergiftiging behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis;
 3. Aldus VeiligheidNL;

– De kans om met een alcoholvergiftiging bij de Spoedeisende Hulp terecht te komen is voor de leeftijdsgroep 12-17-jarigen 71 per 100. 000 personen, dat is lager dan voorheen. Vooral het coronajaar 2020 laat een daling zien. Die werd voornamelijk veroorzaakt door minder gevallen van alcoholvergiftiging in tijden van horecasluiting.

Tot 2014 steeg in de verslavingszorg het aandeel jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar met alcoholproblematiek; in 2015 is er voor het eerst een daling – Een kleine 1. 800 jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar (1.

794) meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg. – Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers onder de 25 jaar bijna verdubbeld van 20/100. 000 naar 37/100. 000 leeftijdsgenoten.

 1. – In 2015 is het aandeel jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar in de totale groep alcoholhulpvragen in de verslavingszorg voor het eerst gedaald;
 2. – In vergelijking met 2014 waren er in 2015 20% minder jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar met een alcoholhulpvraag;

Alcohol speelt rol bij ongevallen en incidenten – Veiligheid NL telde in 2020 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 500 behandelingen i. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar. – Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio.

 1. Ouders zijn niet soepel meer – Uit het Peilstationsonderzoek Ouderen 2019 blijkt dat – vergeleken met 2007 – ouders in 2019 strenger zijn wat betreft het alcoholgebruik van hun kind;
 2. – In 2019 hebben meer ouders (38%) een ‘niet-drinken-tot je 18de’ afspraak met hun kind dan in 2015 (29%);

– In 2021 stond 39% van de ouders hun minderjarige kinderen toe alcohol te drinken. Dat bleek uit een flitspeiling van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de NIX18-campagne. 10. Meer dan 2. 000 jongeren krijgen jaarlijks een sanctie opgelegd wegens overtreding van het verbod alcohol aanwezig of voor consumptie gereed te hebben op een voor publiek toegankelijke plaats) – in 2014 kregen 370 jongeren daarvoor een boete.

 1. In 2018 waren het 1;
 2. 393 jongeren;
 3. – in 2014 werden 256 jongeren daarvoor naar Halt gestuurd;
 4. In 2018 betrof het 698 jongeren;
 5. – In 2014 kregen 629 jongeren daarvoor een waarschuwing;
 6. Hoeveel jongeren een waarschuwing kregen in 2018 is niet bekend;

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers. – Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten – januari 2018 (188 kB) – Alcohol is een verslavende drug en brengt daarom flink wat risico’s met zich mee.

In het algemeen geldt hoe hoger de totale consumptie van alcohol, hoe groter het risico op schade. Maar ook: hoe meer alcohol per keer wordt gedronken, des te ernstiger de schade (de aandoening of verwonding).

Verstoring doorgave van prikkels Net zoals andere drugs, beïnvloedt alcohol de werking van de hersenen. Veel van de alcohol die we drinken komt via de maag en de dunne darm in het bloed. Via de bloedbaan komt het in de hersenen. De hersenen zijn extra gevoelig voor alcohol, omdat dit orgaan veel bloed bevat.

Alcohol werkt op verschillende manieren in op de hersenen. Ten eerste stimuleert alcohol een remmend systeem in de hersenen en remt alcohol een stimulerend systeem in de hersenen. Door deze dubbele werking resulteert het drinken van alcohol in minder hersenactiviteit.

Zo zien we bij een relatief lage dosis al een verminderd reactievermogen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot ernstige ongelukken, zoals verkeersongelukken, maar ook verdrinking en verstikking. De ontremmende werking van alcohol is ook een aspect van deze dubbele werking.

 1. Black-out, geïrriteerd maagslijmvlies, acuut nierfalen en hartaandoeningen Als iemand te veel drinkt kan een black-out het gevolg zijn;
 2. Meisjes kunnen vanaf 5 glazen* een black-out krijgen, jongens vanaf 9 glazen*;

Bij volwassenen kan dit ook gebeuren, maar bij grotere hoeveelheden alcohol. Een black-out betekent dat gegevens uit het korte termijngeheugen niet worden doorgegeven aan het lange termijngeheugen. De persoon die gedronken heeft, weet dan niet meer wat er gebeurd is tijdens (een deel van) de periode waarin gedronken werd.

Eén keer zeer zwaar drinken, of een aantal keren in korte tijd, kan acute ontsteking en irritatie van de maag, de alvleesklier en de lever veroorzaken. Ook kan het leiden tot hartaandoeningen, nierfalen en longinfecties.

* 1 glas is ongeveer 12 cc of 10 gram alcohol. Dat is de alcohol in een glas bier van 250 cc óf in een glas wijn van 100 cc óf in een glaasje van 35 cc jenever of andere gedistilleerde drank met 35% alcohol. – Alcoholvergiftiging We spreken van een alcoholvergiftiging als iemand bewusteloos is geraakt als gevolg van het drinken van alcohol. Bij zeer hoge doses worden ook basale hersenfuncties uitgeschakeld en kan een levensbedreigende situatie optreden waarbij de hersenen niet meer op omgevingsprikkels reageren. Bij volwassenen is deze grens bereikt bij een bloedalcoholgehalte vanaf vier à vijf promille, dus vanaf zo’n 20 glazen.

Bij kinderen en jongeren is het alcoholgehalte in het bloed bij eenzelfde hoeveelheid alcohol over het algemeen veel hoger, omdat ze meestal een kleiner lichaam hebben. Bij hen kan de fatale grens daarom bij veel minder glazen worden bereikt.

Katers Met de kater bedoelt men de onplezierige nawerking van overmatig alcoholgebruik. Drink je in korte tijd veel, dan kan het lichaam de giftige stoffen niet snel genoeg afbreken en raakt het systeem overbelast. Giftige stoffen hopen zich op, wat resulteert in hoofdpijn, misselijkheid, braken en trillen.

 • Dat komt deels door het vochtafdrijvend effect van alcohol (je droogt uit, omdat je veel moet urineren) en deels door congeners (aanverwante stoffen) in alcoholhoudende dranken;
 • Losser en een korter lontje Na inname van hogere doses alcohol wordt het vermogen om het eigen gedrag te reguleren slechter;
See also:  Hoe Lang Geopende Fles Rode Wijn Bewaren?

Hierdoor kunnen jongeren losser worden in hun gedrag en misschien dingen doen die ze niet zouden durven of willen doen in nuchtere toestand. Er is eerder sprake van “een kort lontje”, wat behoorlijk wat gevolgen kan hebben. Denk hierbij aan ruzies en vernieling, maar ook op seksueel gebied kunnen jongeren verder gaan dan ze eigenlijk willen.

 1. Hersenontwikkeling De hersenen ontwikkelen zich tot ver in je twintiger jaren;
 2. Jongeren die veel drinken laten een abnormale en versnelde afname zien van het volume van de grijze stof, met name in de frontaalkwab;

Omdat voorafgaand aan een aantal van de onderzoeken de onderzochte jongeren nog niet of zeer weinig gedronken, is het een sterk bewijs dat alcohol van invloed is op de verstoorde hersenontwikkeling. Er is één goed onderzoek naar het volume van witte stof bij drinkende scholieren.

Dat laat zien dat dat volume minder toeneemt bij alcoholgebruikers dan bij niet-alcoholgebruikers. De witte stof verbindt verschillende (verafgelegen) hersengebieden met elkaar waardoor geïntegreerde informatieverwerking mogelijk wordt.

In ongeveer de helft van de onderzoeken doen jongeren die alcohol drinken het slechter op school dan jongeren die niet drinken: ze bereiken een lager opleidingsniveau of ze verlaten de school zonder diploma. Het is echter niet duidelijk of dat aan de alcohol ligt.

 • Het zou ook aan iets anders kunnen liggen, bijvoorbeeld aan risicozoekend gedrag;
 • Jong drinken: meer kans op verslaving Psychiatrische stoornissen, maar ook alcoholgebruik op jonge leeftijd betekenen een grotere kans op alcoholverslaving;

Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die beginnen met drinken op een leeftijd onder de 15 een viermaal hoger risico op alcoholverslaving hebben dan jongeren die beginnen met drinken op de leeftijd van 19 jaar of ouder. Van de jongeren die voor hun 13e beginnen met drinken, is 40% op een bepaald moment in hun leven alcoholverslaafd.

 • Factoren die meespelen bij het op jonge leeftijd beginnen met drinken, zijn impulsiviteit, een sterke drang naar nieuwe ervaringen, erfelijke factoren en alcoholmisbruik door gezinsleden;
 • Hoe jonger tieners aan alcohol beginnen des te groter ook is de kans dat zij ook gaan roken of drugs gaan gebruiken;

Kinderen van verslaafde ouders: meer kans op verslaving Kinderen van verslaafde ouders hebben eveneens meer kans op verslaving. Vergeleken met kinderen van gezonde ouders lopen ze vier keer meer kans om zelf afhankelijke drinkers te worden. Ook hebben ze twee keer zoveel kans op problemen op school, drie keer meer kans om zelfmoord te overwegen en vijfmaal meer kans op het ontwikkelen van eetstoornissen.

Soms hebben kinderen van verslaafde ouders een lagere respons op alcoholgebruik. Zij kunnen zonder duidelijk zichtbare effecten veel drinken, waardoor ze gemakkelijk overmatig alcohol gaan gebruiken. Ze geven aan dat ze minder last lijken te hebben van alcohol dan andere kinderen.

Voor mensen met een lage respons op alcohol is overmatig alcoholgebruik echter even slecht als voor mensen die normaal op alcohol reageren. Andere gezondheidsschade – Bij meisjes en jonge vrouwen is met name het risico op ontwikkeling van borstkanker zorgwekkend.

Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer en hoe vaker jonge vrouwen alcohol gebruiken tijdens de adolescentie, des te groter de kans is op goedaardige borstaandoeningen. Goedaardige borstaandoeningen zijn een belangrijke voorspeller voor borstkanker.

Ook het risico op diverse andere vormen van kanker wordt verhoogd. Verder geldt dat: – Organen als lever, maag en darmen beschadigd kunnen raken. – Chronisch gebruik kan leiden tot bloedarmoede en een onderdrukt immuunsysteem. – Veel alcohol drinken de absorptie van calcium verstoort en effect heeft op de botvorming.

– De kans op het krijgen van een hartinfarct toeneemt. – Het risico op een bepaald type herseninfarcten wordt verhoogd. – Het zenuwstelsel kan worden aangetast. – Het de geslachtsdrift bij mannen vermindert.

Bronnen effecten van alcohol op jongeren (70,2 kB) – Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten – januari 2018 (december 2017) Alcoholgebruik door nederlandse jongeren (12 september 2011) Alcohol gezondheidsrisico’s voor kinderen (12 september 2011) Drinken op school (13 mei 2009) Blootstelling aan alcoholpromotie tijdens EK (3 feb 2009) Merkbekendheid (19 dec 2008) Hoe organiseer ik een ouderavond over alcohol? (21 jan 2008) Wat maakt alcohol aantrekkelijk voor jongeren? (7 feb 2007) Invloed alcoholincidenten op drinkgedrag jongeren (30 mrt 2007) Prijsacties in de Nederlandse horeca (21 mrt 2007) Wat maakt alcohol aantrekkelijk voor jongeren? (7 feb 2007) Alcohol in soaps gerelateerd aan drinkgedrag van jongeren (6 sep 2006) Jongeren onder de 16 jaar en het aanbod van alcohol (28 mrt 2006) Voor 40-minners is géén alcohol het gezondst (16 juli 2022) Ook dit jaar weer de campagne ‘Zien drinken, doet drinken”! (7 juli 2022) Nieuwe NIX18-campagne van start (9 juni 2022) Jongeren veroorzaken vaker overlast in horeca dan vóór corona (24 april 2022) Leerling in ziekenhuis na te veel alcohol in restaurant; mentor ontslagen (19 april 2022) Bovens en Van Dalen: “Alcohol hoort niet op scholen thuis” (15 april 2022) Nieuw alcoholbeleid Universiteit Twente (7 april 2022) Scholieren weten steeds vaker dat dagelijks drinken schadelijk is (31 maart 2022) “Alcoholreclame.

Welke leeftijd mag je alcohol?

Vanaf 18 jaar. Onder die leeftijd is het strafbaar om alcohol bij je te hebben op openbare plekken. Je kunt dan een boete krijgen.

Is 14 9 alcohol veel?

Je resultaat beoordelen: –

 • 0,5 promille (ongeveer 1 glas voor een vrouw, 2 glazen voor een man): je voelt je meer ontspannen, maar je bent minder alert in het verkeer.
 • 0,5 -1,5 promille (ongeveer 2-5 glazen voor een vrouw, 3-7 glazen voor een man): je bent ‘aangeschoten’, je kan niet meer veilig aan het verkeer deelnemen.
 • 1,5 -3,0 promille (ongeveer 6-9 glazen voor een vrouw, 8-14 glazen voor een man): je bent dronken, je kan absoluut niet meer aan het verkeer deelnemen.
 • 3 tot 4 promille (ongeveer 10-13 glazen voor een vrouw, 15-19 glazen voor een man): je bent zwaar dronken, je kan je bewegingen niet langer coördineren, je zintuigen zijn volledig verdoofd.
 • 4 promille: je bent helemaal ‘van de kaart’, met hoge kans op bewusteloosheid en beginnend levensgevaar.
 • 5 promille: je kan in coma gaan, acuut levensgevaar.

Terug.

Is alcohol slecht voor je als je 14 bent?

Risico’s bij jongeren –

 • Om bovenstaande redenen kan alcohol de ontwikkeling van je hersenen verstoren. Het redeneervermogen, het geheugen, het vermogen te plannen en de ruimtelijke oriëntatie kunnen hieronder lijden. Als je veel drinkt, heeft dat een duidelijk effect op je geheugen, maar ook op je concentratievermogen. Je schoolresultaten gaan achteruit en er kan blijvende schade ontstaan. Zie ook: Alcohol en hersenen
 • Omdat je organen kwetsbaarder zijn, loop je meer kans op maag- of leverstoornissen.
 • Alcohol kan je hormonenbalans verstoren, waardoor de botontwikkeling afgeremd wordt. Ook de seksuele ontwikkeling kan hier onder lijden. Bij meisjes kan het menstruatiestoornissen veroorzaken.
 • Je reactievermogen neemt sterker af dan bij volwassenen, waardoor je meer kans loopt op een ongeval.
 • De zelfcontrole vermindert sneller, waardoor impulsieve gedragingen en agressie gemakkelijker voorkomen. Drinkende jongeren zijn veel frequenter dader of slachtoffer van agressie tijdens het uitgaan, dan volwassenen.
 • Black-outs (= je weinig of niets meer herinneren van de avond voordien) komen duidelijk meer voor. Dit is vooral opvallend bij het snel drinken van een aantal glazen. Zeker als je 5, 6 of meer glazen drinkt op korte tijd. Black-outs betekenen telkens een klap voor je hersenen. Als je regelmatig black-outs hebt, kan je geheugen in het algemeen blijvend beschadigd worden.
 • Als je veel drinkt op korte tijd is de kans op alcoholvergiftiging veel groter dan bij volwassenen. Alcoholvergiftiging leidt tot een sterke verdoving. De ademhaling of de hartwerking kunnen stilvallen. Meer over alcoholvergiftiging
 • Vroeg beginnen met alcohol drinken (bijvoorbeeld vanaf 14 jaar) verhoogt aanzienlijk je kans op ernstige alcoholproblemen als je volwassen wordt. Dit kwam uit verschillende wetenschappelijke studies naar voor. Later beginnen drinken (bijvoorbeeld vanaf 18 jaar) verlaagt de kans op latere alcoholproblemen.

Is alcohol slecht voor een 15 jarige?

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Drs. Tamar de Vos – van der Hoeven – januari 2004 (laatste update, 2021) Alcohol, iedere ouder en ieder kind komt er op een gegeven moment mee in aanraking. Vaak thuis of via vrienden, maar ook via tv, reclame en in de supermarkt.

 1. Omgaan met alcohol zou dan ook eigenlijk een onderdeel van de opvoeding moeten zijn;
 2. Helaas is dit lang niet altijd het geval;
 3. Over alcoholgebruik maken veel ouders zich minder snel zorgen dan om het gebruik van hasj of wiet;

Gedeeltelijk komt dit door het feit dat alcoholgebruik veel meer geaccepteerd is, de meeste ouders drinken zelf ook wel eens. Ook speelt te weinig kennis van de schadelijke gevolgen van alcohol op nog niet volgroeide jongeren een rol in deze houding van ouders ten opzichte van alcohol.

Veel ouders beschouwen het uitproberen van alcohol ook als een onderdeel van de puberteit en vertrouwen er te veel op dat het eigen kind wel controle heeft over zijn of haar alcoholgebruik. Hoeveel drinken jongeren? Onderzoek heeft uitgewezen dat op 15 jarige leeftijd al 50% van de jongeren regelmatig drinkt (NIPO), waarbij een op de tien 15-jarige wel 10 glazen alcohol in een weekend drinkt.

Maar ook op jongere leeftijd wordt er al gedronken. Een op de vijf 10-jarige bleek al eens alcohol gedronken te hebben en bij de 12/13 jarige bleek dit aantal al gestegen naar een op de drie. Jongens bleken wel vaker al te drinken dan meisjes. Ook dronkenschap bleek op jonge leeftijd al voor te komen, van de 15 jarige jongens bleek de helft wel eens dronken geweest te zijn en van de 15-jarige meisjes bleken twee op de vijf meisjes wel eens dronken geweest te zijn. Het effect van alcohol Wekelijks alcoholgebruik is op een leeftijd van vijftien jaar schadelijk voor de lichamelijke ontwikkeling. Alcohol staat bekend om het effect op de lever maar het effect op de hersenen is groter. Alcohol verdooft de hersenenen waardoor de remming wegvalt en iemand zich vrijer en vrolijker voelt, maar ook trager gaat reageren. Een keer te veel drinken kan voor een black-out zorgen, een tijdelijke stoornis in de hersenen.

Maar vaak te veel drinken kan voor permanente beschadiging van de hersenen zorgen. Onder de achtien jaar heeft alcohol een heftiger effect op de hersenen, dan bij oudere jongeren. Dit kan tot directe beschadiging leiden maar ook een belemmering van de groei van de hersenen opleveren.

Hierdoor kunnen gedrags- en schoolproblemen ontstaan. Jongeren van deze leeftijd die wekelijks meer dan zes glazen alcohol nuttigen, hebben meer gezondheidsklachten, maar ook angst en depressie komen meer voor bij deze groep jongeren en soms worden zelf leverbeschadigingen waargenomen.

Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de kans op alcoholverslaving groter is naarmate er op jongere leeftijd al alcohol gedronken wordt. Vooral wanneer er gedronken wordt om problemen te vergeten blijkt dit het geval.

Doordat het lichaam van een jonge adolescent vaak ook nog niet volgroeid is en dus gewoon kleiner is dan dat van een volwassene, kunnen jongeren ook snel te veel drinken waardoor ze vaker betrokken zijn bij ongelukken of ruzies/ gewelddadig gedrag. De invloed van de ouders en de omgeving Van alle volwassenen drinkt 85 % wel eens.

 • Het alcoholgebruik van de ouders heeft een belangrijke invloed op het alcohol gebruik van een jongeren;
 • Kinderen van ouders die regelmatig drinken beginnen vaak eerder met drinken en drinken meer;
 • Deze ouders grijpen ook minder snel in dan ouders die zelf weinig of niet drinken;
See also:  Wanneer Is Een Wijn Op Dronk?

Maar ook de relatie met de ouders is van belang. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren die een goede relatie hebben met hun ouders minder drinken. De zoete mixdrankjes die nu overal verkrijgbaar zijn maken de stap om te gaan drinken voor veel jongeren ook gemakkelijker. De smaak van bier, wijn en sterkere alcohol weerhield jongere pubers vaak toch nog enige tijd van het drinken van alcohol omdat ze het simpelweg vies vonden. De huidige mixdrankjes (breezers etcetera) zijn zoet, smaken vaak naar een frisdrank en de alcohol is vaak maar moeilijk te proeven.

 • Het beste is het wanneer kinderen ten minste tot hun achttiende niet drinken en daarna starten met enkel bij speciale gelegenheden eens een glaasje drinken en dit rustig opbouwen;
 • Maar helaas heeft verbieden niet altijd het gewenste effect;

Tot de leeftijd van 14/15 laten kinderen zich het drinken meestal nog werkelijk verbieden, terwijl de kinderen die toestemming hebben om te drinken ook bijna allemaal daadwerkelijk drinken. Maar zoals hierboven al geschreven gaan kinderen boven de 16 toch vaak wel alcohol proberen.

 1. Hierbij speelt mee dat dit jaren geleden ook nog toegestaan was, pas vanaf 1 januari 2014 is de alcoholgrens naar 18 jaar gegaan;
 2. Op het moment dat deze grens gesteld werd, kozen ouders er soms voor om vanaf zestien jaar het kind thuis rustig in aanraking te laten komen met alcohol omdat zij vreesde dat verbieden juist tot stiekem gebruik zou zorgen;

Onderzoek heeft ondertussen uitgewezen dat dit niet het geval is. Kinderen die thuis de duidelijke boodschap krijgen dat ze geen alcohol mogen drinken voor hun achttiende, starten daadwerkelijk pas op latere leeftijd met drinken en drinken daarna ook minder.

 • Niet drinken tot achttien jaar is uiteraard dus het beste;
 • Maar wanneer een jongere veel met alcohol bezig is, kan het wenselijker zijn dit te begeleiden en er controle over te houden, waardoor de ouder grip kan houden op het drankgebruik, dan het geheel te verbieden;

Wanneer je bijna-geen-puber meer eenmaal mag drinken, is het goed om als ouder in de gaten te houden dat je kind niet veel drinkt. Wanneer een adolescent nooit gedronken heeft, is het niet goed dit vanaf achttien jaar ineens vrij toe te laten. Net zoals je een kind begeleid bij het alleen het verkeer in gaan, moeten jongeren ook begeleid worden bij hun kennismaking met alcohol.

Voor meisjes is het maximum twee glazen per dag en voor een jongen drie glazen per dag, waarbij er tenminste drie dagen in de week niet gedronken moet worden. Voor jongeren die alleen in het weekend drinken kan een maximale hoeveelheid aangehouden worden van drie glazen voor een meisje en vijf voor een jongen.

Dit verschil in glazen tussen jongens en meisjes zit hem in het verschil in gewicht en lengte tussen jongens en meisjes. Naast deze afspraak over hoeveel de jongere mag drinken is het ook belangrijk te bespreken dat alcohol niet gebruikt mag worden in combinatie met drugs of medicijnen. Wat kunt u doen als ouder Allereerst, stel een duidelijke grens en geef regels en praat hier regelmatig over. Ook over hoe je omgaat met groepsdruk om toch te drinken. Daarnaast is het dus zoals hierboven al besproken belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Het goede voorbeeld hoeft dan niet te bestaan uit ‘niet drinken’ maar uit op een verantwoorde manier met drank om gaan.

 • En natuurlijk de regel, niet drinken wanneer je deel gaat nemen aan het verkeer;
 • Dus niet te veel drinken en niet drinken wanneer er deel wordt genomen aan het verkeer;
 • Ook is het belangrijk om als ouder goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen van alcohol, de wettelijke regels en wat er te krijgen is aan alcohol, zodat de jongere goed geïnformeerd en begeleid kan worden;

Het is goed om te zorgen voor een rustige kennismaking met alcohol. Wanneer een ouder besluit het drinken toe te staan, kan thuis eens een glaasje aangeboden worden, maar alleen wanneer het kind zeer duidelijk zelf aangeeft dit graag te willen. Door de eerste kennismaking met drank thuis te laten plaats vinden houdt u als ouder meer controle, voorkomt u stiekem gebruik en maakt u het drinken ook minder spannend.

Daarnaast is het belangrijk het alcohol gebruik bespreekbaar te houden. En dit betekent als ouder ook eerlijk zijn over het eigen drankgebruik, nu en in het verleden. Er doen zich in het leven van een adolescent genoeg gelegenheden (feestje, uitgaan, reclames etcetera) voor om een gesprek over alcohol aan te gaan.

Ook is het zeer zinvol om de jongeren te helpen aan informatie. Leg uit waarom alcohol bij jongeren meer schade aanricht dan bij volwassenen en waarom wachten met drinken de verstandigste keuze is Door betrokken te zijn bij en interesse te tonen voor het leven van de jongeren houdt u als ouder ook meer controle, vooral wanneer u afspraken maakt over alcoholgebruik, maar ook over het tijdstip van thuiskomen en de manier waarop de jongeren thuiskomt na feestjes of stapavonden.

 1. Wanneer u zich zorgen maakt Wanneer u zich zorgen maakt is het goed om extra informatie in te winnen of advies te vragen bij een instantie gespecialiseerd in alcohol-voorlichting;
 2. Dit kan bij de alcoholinfolijn, 0900-500 20 21 (10 cent p/m);

Ook op de volgende sites kunnen ouders (en jongeren) terecht voor informatie en advies: www. alcoholinfo. nl www. alcoholpreventie. nl www. stap. nl/omgeving www. uwkindenalcohol. nl Door de regionale instellingen verslavingszorg worden ook cursussen aangeboden over alcohol en opvoeding.

Het is goed wanneer jongeren goed geïnformeerd zijn over de risico’s van alcohol. Er zijn verschillende boeken die informatie geven en kunnen helpen bij een gesprek hierover. Voor meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij Bol.

com klik je op de titel: – omgaan met. Alcohol , Ana Deboo (10 tot 14 jaar) – Lang leve je lijf , Laura Layton Strom (11 tot 14 jaar) – Informatie 68 – Alcohol, Bo Buijs (11 tot 14 jaar) – Cool , Caja Cazemier (12 tot 15 jaar) – Jij en je lichaam – Roken, drugs, alcohol en jij , Anna Claybourne (15+) – Studeren onder invloed , Alie Weerman (17+) Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u een persoonlijk advies, dan kunt u hier terecht: Vraag per e-mail of advies aan huis Literatuur Brochure ‘Alcohol en opvoeding’ , uitgave van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie KLungers, J. (2004) , Kind en Alcohol,blz. 28 – 30, Pedagogiek in praktijk nr. 14 september 2003.

Is Breezer sterke drank?

Hoe Oud Moet Je Zijn Om Wijn Te Kopen De wet bepaalt dat er geen sterke dranken verkocht mogen worden aan wie jonger is dan achttien. Mixdranken, zoals Breezer, bevatten sterke drank (zoals rum of wodka) en behoren dus tot die categorie. Wat beschouwt de wet als sterke drank?

 • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. Als limonades of andere niet-alcoholische dranken gemengd worden met gedistilleerde alcoholische dranken, worden ze ook als sterke drank beschouwd.
 • Alle dranken, al dan niet gedistilleerd, die meer dan 22% vol. alcohol bevatten.

Daarnaast is het verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0. 5% vol. (onder andere bier, wijn,. ) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar. Voor het schenken van bier en wijn heeft een jeugdhuis geen tapvergunning meer nodig. Voor het schenken van sterke dranken is wel nog een vergunning nodig.

Is Martini Bellini 16+?

Vanaf 16 jaar mag je daar bier, wijn en schuimwijn kopen (en nuttigen). Alle andere soorten drank (waaronder de martini die jij bedoelt) zijn pas te koop bij een leeftijd van 18 jaar.

Wat mag je drinken vanaf 18?

De wet van 10 december 2009 bepaalt dat geen alcohol mag verkocht worden aan jongeren onder de 16. Voor sterkedrank (wodka, jenever, mixdranken) moet je minstens 18 zijn. Wil een jongere alcohol kopen, moet hij of zij kunnen bewijzen 16 of 18 te zijn.

Hoe slecht is alcohol voor een 15 jarige?

Terug Als je jong bent dan reageert je lichaam anders op alcohol dan bij volwassenen. Je geraakt sneller en sterker onder invloed wanneer je alcohol drinkt. Hieronder een video van Jellinek over dit thema: Waarom geraak je als jongere sneller en sterker onder invloed?

 • Dat komt omdat je kleiner bent, minder weegt en in een groeifase zit. De hersenen, het zenuwstelsel en de organen zijn kwetsbaarder voor de schadelijke inwerking van alcohol. De hersenen blijven in ontwikkeling tot ongeveer 23-24 jaar. Zeer veel drinken vanaf jonge leeftijd kan onherstelbare schade toebrengen.
 • Als je nog niet volgroeid bent, dan is je lever kleiner. Dus blijft de alcohol langer in je lichaam aanwezig, want de verwerking gaat een stuk trager.
 • Het maakt ook verschil of je een jongen of een meisje bent. Alcohol verspreidt zich in al het lichaamsvocht, en jongens hebben gemiddeld gezien 10% meer lichaamsvocht dan meisjes. Meisjes zijn dus sneller en sterker onder invloed dan jongens.

Is alcohol drinken onder 18 strafbaar?

Boete voor minderjarigen die alcohol drinken op openbare plekken – Als je nog geen 18 bent is het strafbaar om geopende drankjes met alcohol bij je te hebben. Of drank met alcohol te drinken op openbare plekken zoals een winkelcentrum of sportkantine. Je loopt dan risico op een taakstraf of een boete. Die is: 

 • € 50 voor jongeren onder 16 jaar; en
 • € 100 voor jongeren van 16 en 17 jaar oud.

Alcoholvrije en alcoholarme dranken met maximaal 0,5% alcohol mag je wel drinken in het openbaar. Kijk op het etiket van een blikje of fles voor meer informatie over de hoeveelheid alcohol.

Kan je een boete krijgen als je drinkt onder de 18?

U bevindt zich hier: Home Actueel Nieuws Doorgeven alcohol aan minderjarige dubbel beboet per 1 juli Nieuwsbericht | 01-07-2021 | 08:00 Vrienden, ouders of andere volwassenen die na 1 juli alcohol in een bar, op een festival of op een andere openbare plek doorgeven aan een minderjarige riskeren een boete van 100 euro.

Dat is het gevolg van de nieuwe Alcoholwet die dan van kracht wordt. De minderjarige die de alcohol aanpakt riskeerde hiermee al een boete van 100 euro. Bij elkaar opgeteld gaat het dus om 200 euro boete voor één gebeurtenis.

Uit een flitspeiling in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder ruim duizend respondenten blijkt dat zes op de tien Nederlanders nog helemaal niet weet wat er met de nieuwe wet gaat veranderen. Met de nieuwe Alcoholwet, die de Drank- en Horecawet vervangt, wil de overheid problematisch alcoholgebruik en alcoholgebruik onder 18-minners verder terugdringen, zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord.

Wat is de boete voor drinken onder de 18?

Het is voor jongeren strafbaar om alcohol bij zich te hebben in openbare ruimtes. Minderjarigen kunnen een boete krijgen voor bezit van alcohol. Ze kunnen de boete zelfs krijgen als het blikje of de fles nog dicht is. De boete is 100 euro voor 16 en 17 jarigen en 50 euro voor 14 en 15 jarigen.

Adblock
detector