Wat Betekent Biologische Wijn?

Wat Betekent Biologische Wijn
WAT IS BIOLOGISCHE WIJN ? Biologische wijn is de drank die gewonnen wordt uit alcoholische gisting van biologisch geteelde druiven. In tegenstelling tot “gewone” wijn, waar omstandig gebruik gemaakt wordt van chemische middelen, worden de druiven in de biologische cultuur geteeld zonder gebruik van enig chemisch samengesteld product.

 • Kunstmeststoffen, zwaar giftige onkruidverdelgers (pesticiden en herbiciden) en alle chemische insecticiden en fungiciden zijn STRIKT VERBODEN in deze teelt;
 • De biologische teelt is 100% milieubewust en volledig veilig voor de gezondheid;

Dit kan spijtig genoeg niet gezegd worden van de “gewone” wijnteelt, die voor de gemakkelijkheids-oplossingen kiest met vooral grote productiviteit en optimaal winstbejag voor ogen. HOE WORDT BIOLOGISCHE WIJN GEMAAKT? Het uitgangspunt van deze wijnbouwers is een evenwichtig biologisch levende grond.

Er wordt uitsluitend bemest met organische meststoffen (compost, groenbemesting, dierlijke meststoffen, mineralen enz. ) Op die manier worden gezonde wijnranken voortgebracht met druiven die een maximum aan mineralen en oligo-elementen bevatten en ziektebestendig zijn.

Onkruid wordt bestreden op manuele en mechanische manier dwz. eggen, wieden, ploegen. Gezien de plant en de druif in se gezond is, moet geen beroep gedaan worden op chemische insecticiden en fungiciden om ziektes te bestrijden. Die komen slechts zeer sporadisch voor.

Er wordt immers preventief gewerkt. In noodgevallen, zijn er weer voldoende natuurlijke middelen om deze te bestrijden, zoals bordelese pap( koper, kalk, water-oplossing= een eeuwenoud middel). Verder worden ook aftreksels van planten gebruikt, zoals van netels en zeewier en ook rotspoeder, basaltmeel en diverse mineralen en oligo-elementen.

Ook bij de vinificatie (de wijnmakerij), zijn alle chemische hulpmiddelen taboe, zoals kleur, smaak en aromaverbeteraars, ontzuur- of bijzuurmiddelen enz. WIE GARANDEERT DAT BIOLOGISCHE WIJN OOK ECHT BIOLOGISCH IS? De term “biologische teelt” is beschermd door de Europese Unie.

 • Door enkele privé organismen werd een strikt lastenboek opgesteld;
 • De navolging van dit lastenboek wordt onder supervisie van het Ministerie van Landbouw door onafhankelijke organismen minstens één maal per jaar gecontroleerd, waarna een certificaat van biologische landbouw wordt toegekend;

Dit certificaat is slechts voor één jaar geldig en moet telkens na controles vernieuwd worden. Elke inbreuk op het lastenboek wordt met onmiddellijke uitsluiting bestraft. In Frankrijk zijn er maar een goede 400-tal wijnbouwers die dit certificaat bezitten.

Naast deze gecontroleerde biologische telers, zijn er nog vele duizenden die deze teelt geheel of gedeeltelijk toepassen (vooral de zeer grote huizen), echter zonder controle. Het spreekt vanzelf dat 100% garantie alleen geboden wordt door de gecontroleerde telers.

IS BIOLOGISCHE WIJN WEL KWALITEITSWIJN? Eeuwenlang werd alle wijn biologisch gemaakt. Na de tweede wereldoorlog kwam hierin verandering door de snelle groei van de chemische sector. De meerderheid van de wijnbouwers koos voor deze oplossing uit gemaksoverwegingen en uiteraard omdat het rendement hiermee spectaculair steeg, zij het ten koste van de kwaliteit ! Een kleine minderheid van de wijnbouwers weigerde uit principe om deze toer op te gaan.

Het moet gezegd, dat de eerste jaren de kwaliteit van deze wijnen niet bijzonder was. De meeste van deze wijnbouwers bleven teveel in het ambachtelijke stramien en dachten dat, als het biologisch was het ook maar goed moest zijn.

De laatste 10 jaar kwam hierin een totale ommekeer. Een nieuwe jonge generatie van wijnbouwers, veelal universitair en oenologisch geschoold, investeerde zwaar in de moderne technologie, die de “gewone” wijnbouw ondertussen op een hoger peil had gebracht.

Terwijl het taboe op het gesjoemel met chemische middelen overeind bleef, werden de technische middelen nu ook massaal ingezet in de biologische cultuur. Het resultaat was spectaculair. De combinatie van technologie en traditionele aanpak wierp zijn vruchten af.

Zeer lovende commentaren in wijntijdschriften en wijngidsen en een regelmaat aan behaalde medailles in grote wijnwedstrijden spraken voor zichzelf. Geen enkele betrouwbare wijnkenner ontkent nu nog de zeer goede kwaliteit van wijnen uit biologische en biodynamische teelt.

Het surplus, dat deze wijnen 100% gezond en milieuvriendelijk zijn is dan ook graag meegenomen. De herhaalde schandalen in de “gewone” en “industriële” landbouwsector, de herhaalde waarschuwingen dat onze aarde naar de zelfvernietiging gaat, hebben de ogen van velen geopend, en dit is nog maar het topje van de ijsberg! KAN JE BIOLOGISCHE WIJN BEWAREN? Ook in de wijnindustrie is het just-in-time-marketingprincipe geen onbekend gegeven.

Steeds meer niet-biologische wijnen zijn dan ook op snelle consumptie gericht. De druiven worden zo vroeg mogelijk geplukt, de gisting en rijping kunstmatig geforceerd, smaak-en aromaverbeteraars doen de rest. Biologische druiven worden daarentegen op natuurlijke wijze geteeld en pas bij volledige rijpheid geplukt.

Enkel gezonde, onbespoten en handgeplukte druiven komen in de gistingskuip terecht en elke artificiële chemische behandeling of mechanische manipulatie is uit den boze. Schadelijke bewaarmiddelen en/of chemische bacteriëndodende middelen(die ook de goede bacteriën doden) zijn taboe.

Pasteurisatie en sterilisatie (veelvuldig toegepast in de “gewone” wijnmakerij) zijn strikt verboden. Het gistingsproces voltrekt zich op volledig natuurlijke wijze, met de eigen gisten van de druivencultuur. Hier is geen sprake van in labo opgefokte gistingsklonen, waaraan reeds op voorhand smaak-en aromaverbeteraars toegevoegd zijn, om de zogenaamde” typiciteit” van de streek kunstmatig na te bootsen.

Dit alles maakt biologische wijn bij uitstek een echte kwalitatief hoogstaande bewaarwijn, die wint met rijping en de natuurlijke eigenheid van elke wijnregio in zichzelf heeft. BIOLOGISCHE WIJN VERSUS BIODYNAMISCHE WIJN Het maken van biodynamische wijn berust op dezelfde grondprincipes als deze van de gewone biologische wijn.

Toch heeft deze een meerwaarde. In de biodynamische cultuur gaat men ervan uit dat elk levend wezen een emanatie is van de totale kosmos. Grondlegger van deze principes is Rudolf STEINER ( 1924). De studie en de invloeden van de kosmische stralingen staan centraal in deze cultuur.

Bij middel van een hemelkaart worden de werkzaamheden in en rond de wijngaard en bij de vinificatie afgestemd op de stand van de hemellichamen en op de levensritmes. Bovendien wordt gebruik gemaakt van diverse biodynamische preparaten (vergelijkbaar met homeopathische bereidingen), die op de grond en de druivenranken verstoven worden.

De resultaten van deze ingrepen komen tot uiting zowel in de wijngaarden als in het eindproduct. Ziektes komen omzeggens niet voor in deze teelt. De planten zijn hiervoor quasi immuun. De wijn is steeds van een bijzondere finesse en behoort tot het beste dat in de wijnwereld aangeboden wordt.

Wat is het verschil tussen biologische en gewone wijn?

Verschil, gewone wijn, biologische of natuurwijn. Bij het maken van gewone wijn is bijna alles geoorloofd: pesticiden, kunstmest, toevoegingen zoals suiker, gist, enzymen en sulfiet. Het verschil met biologische wijn zit ‘m vooral in de wijngaard. Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt.

 • Bij biologische wijnen mag wel gist, suiker en zuur worden toegevoegd;
 • Bij natuurwijn mag er niets aan de druiven worden toegevoegd, behalve een beetje sulfiet;
 • Het gisten gebeurt door het natuurlijke gist dat op de druiven aanwezig is Maximale hoeveelheid sulfiet per liter wijn Conventionele wijn: 150 mg (rood) of 200 mg (wit) Biologische wijn: 100 mg (rood) of 150 mg (wit) Natuurwijn: 30 mg (rood) of 40 mg (wit) “Het verschil tussen een gewone wijngaard en een natuurwijngaard is als een weg en een berm;
See also:  Hoe Ontstaat Alcohol In Wijn?

Door alle onkruid verdelgende middelen is menig gewone wijngaard zo schoon als een weg. Bio wijngaarden staan als we het niet weghalen vol gras en onkruid. ” “Bij natuurwijn mag er niets aan de druiven worden toegevoegd, behalve een beetje sulfiet. Het gisten gebeurt door het natuurlijke gist op de druiven. ” .

Is biologische wijn beter?

Is biologische wijn gezonder dan gewone wijn? – In het algemeen is er niet aangetoond dat biologische wijn gezonder is dan niet biologische wijn. Het is wel zo dat biologische wijn gezonde geproduceerd wordt. Denk aan minder resten van bestrijdingsmiddelen en soms minder nitraat. Wat Betekent Biologische Wijn.

Is biologische wijn sulfiet vrij?

Biologische wijnen – Biologische wijnen bevatten minder sulfiet dan gewone, gangbare wijnen. Dat is wettelijk bepaald. Bekijk ook onze top 10 biologische wijnen of ons aanbod van bekroonde biologische wijnen in de Grote Hamersma wijngids van 2020. Stuk voor stuk wijnen van topkwaliteit voor een geweldige prijs. Wat Betekent Biologische Wijn.

Hoe herken je biologische wijn?

wijn Created with Sketch.

 • Waar je biologische wijn vroeger alleen bij de natuurwinkel vond, is hij nu niet meer weg te denken uit het wijnrek. Zelfs toprestaurants hebben biologische wijn op de wijnkaart staan. Omdat bio in is, vooral bij jonge mensen, en vooral omdat de smaak voortreffelijk is. Wist je dat jongere consumenten steeds meer op de impact van hun gedrag op het milieu letten? Het is dan ook niet verwonderlijk dat wijndrinkers van jongere leeftijd vaker biologische, fairtrade of duurzame wijnen kopen in vergelijking met oudere wijndrinkers.
  • Ze geven het goeie voorbeeld! Biowijnen herken je aan het welbekende EU-biolabel;
  • Concreet betekent dit dat 95% van de agrarische ingrediënten biologisch zijn;
  • De druiven die aan de basis van de wijn liggen, worden dus ook 100% biologisch geteeld;

  Ook de vinificatie – het maken van de wijn – verloopt volgens welbepaalde regels, eigen aan de biologische productie. Het EU-biologo wijst je de weg.

  Is biologische wijn vrij van pesticiden?

  Het belangrijkste verschil tussen biologische wijnbouw en conventionele wijnbouw dat bij biologische wijnbouw het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen (insecticide, herbicide en fungicide) verboden zijn. Kunstmest is namelijk niet organisch.

  Maar ook is kunstmest niet goed voor de uiteindelijke kwaliteit van de druiven. Het gebruik van kunstmest zorgt voor een groei spurt van de druiven en wijnstokken, iets wat de wijn uiteindelijk niet ten goede doet.

  De wijnstokken worden er lui van, de wijnstokken willen namelijk hierdoor niet meer diep wortelen voor hun voedingsstoffen. Dit verpest uiteindelijk de smaak van de terroir in de wijn. Kunstmest verhoogt de kwantiteit niet de kwaliteit. De druivenstokken van biologische wijnbouw zijn op natuurlijke wijze behandeld, in plaats van kunstmest wordt koemest gebruikt.

  1. Met biologische wijnbouw streef je naar herstel en onderhoud van het biologische evenwicht in de grond, onder andere door het stimuleren van het microbiologische leven;
  2. Dit leven voorziet de bodem van voedingsstoffen;

  Eventuele voedingstekorten worden aangevuld met mest. De wijnstokken gaan hierdoor veel dieper wortelen. Elke wijnliefhebber kent de uitdrukking: ‘een wijnstok moet lijden. ‘ Hierdoor gaat de wortel dieper de grond in op zoek naar voeding, waardoor de smaak van de wijn interessanter wordt.

  Is biologische wijn natuurwijn?

  De laatste jaren is natuurwijn of wel ‘vin nature’ in opkomst. Wat is het verschil met biologische wijn? De Elzas is de koploper op het gebied van biologische wijnbouw en een voorloper als het gaat om natuurwijnen. Er is geen officiële definitie van een natuurwijn. Zo zijn er wijnmakers en verkopers die een biologische wijn ook ‘vin nature’ noemen.

  • Maar wat ons betreft zijn het twee verschillende wijze van wijn maken;
  • We lichten het verschil tussen biologische en natuurwijn graag toe;
  • Wat is een biologische wijn Een biologische wijn is een wijn die voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de Europese Unie aan de teelt van biologische wijn;

  Je kan de wijnen herkennen aan het Europese biologische landbouw keurmerk. Wijnen die dit keurmerk hebben zijn gemaakt van druiven waar geen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Ook gebruikt men geen kunstmest en chemische onkruidbestrijding. De eisen die aan het productieproces van de wijn worden gesteld zijn minder streng.

  Er is wel sprake van een lager maximum sulfietgehalte maar verder mogen zowel smaak- als kleurverbeteraars worden gebruikt en wordt de wijn eigenlijk in ten alle tijden ook gefilterd. Soms worden hier dierlijke producten voor gebruikt.

  Dat laatste is iets dat onze wijnboeren geen van alle doen. Wat is een natuurwijn Een wijnboer die een natuurwijn maakt gaat een stap verder dan biologisch. Voor deze wijnen is geen keurmerk. Wij zijn van mening dat er alleen sprake is van een natuurwijn als er ten eerste sprake is van een biologische wijn.

  En dat er ten tweede niets aan de wijn wordt toegevoegd, geen sulfiet, geen gisten of wat dan ook. Ten derden wordt de wijn na het vergistingsproces en rijping niet gefilterd. Eigenlijk is er alleen sprake van vergist druivensap zonder dat hier verder ook maar iets aan wordt toegevoegd.

  wat is biologische wijn?

  Natuurwijn smaakt anders Het verschil tussen een normale wijn en een biologische wijn is niet altijd direct te proeven. Bij natuurwijn is dat wel anders. Deze wijnen hebben hierdoor een ander karakter en zijn troebel. We hebben de afgelopen jaren meerdere malen vin nature mogen proeven en de ervaringen zijn wisselend.

  • Rode wijn als Pinot Noir is zeer geschrikt om een natuurwijn van te maken;
  • In smaak is er niet veel afwijking ten opzichte van een normale biologische Pinot Noir;
  • Bij de witte druivenrassen is het lastiger;

  Pinot Blanc en Riesling kunnen nog wel mooie wijnen opleveren. Bij Gewurztraminer en Pinot Gris wordt het al lastiger. Los van de vreemde kleur, zijn deze wijnen ook vaak een stuk bitterder dan je normaal gesproken zou verwachten. Natuurwijn proberen? We hebben sinds de zomer van 2021 de natuurwijnen van Les Funambules in ons assortiment.

  Deze wijnen worden al meteen geroemd door Harold Hamersma! We hebben een blend van verschillende Pinots, een Pinot Noir en een Riesling van de Grand Cru Schlossberg. Het zijn drie uitstekende wijnen om kennis te maken met een echt goede ‘Vin Nature’ wijn uit de Elzas.

  Geen rare medicinale smaken zoals je wel eens tegenkomt bij natuurwijnen. Maar een heerlijke zuiver Elzaswijn..

  Is sulfiet in wijn schadelijk voor de gezondheid?

  Sulfiet is een verzamelterm voor alle stoffen met zwavel. Het wordt toegevoegd tijdens het wijn maken, omdat het twee functies heeft. Ten eerste beschermt sulfiet de wijn tegen oxidatie, waardoor deze fris en fruitig blijft. Ten tweede voorkomt het de groei van ongewenste bacteriën en schimmels, wat de wijn zuiver houdt.

  1. Met name voor bepaalde astmapatiënten kan sulfiet in wijn al in een hele lage dosering averechts op de luchtwegen werken;
  2. Daarom wordt op het wijnetiket altijd vermeld ‘bevat sulfiet(en)’;
  3. Voor de meeste mensen is sulfiet echter een veilige stof, zeker in de minieme concentraties die tegenwoordig worden gebruikt;

  Toepassen van sulfiet in wijn is bovendien aan hele strenge regels gebonden. Voor rode wijn mag maximaal 150 mg/l worden gebruikt en voor witte wijn en rosé maximaal 200 mg/l. De meeste wijnen bevatten echter véél minder dan die maxima. Meer dan de helft van alle wijnen bevat minder dan 80 mg/l sulfiet, ofwel ongeveer de helft van het wettelijk maximum.

  See also:  Hoe Lang Is Witte Wijn Houdbaar In De Koelkast?

  Welke wijn meeste sulfiet?

  Hoeveel sulfiet mag er in wijn zitten? – Om te weten te komen hoeveel sulfiet onze wijn (en andere voedingsproducten) juist bevat, moet je kijken naar het etiket. De Europese Unie heeft in 2005 beslist dat de aanwezigheid van de stof vermeld moet worden op de wijnetiketten.

  Gaat het om minder dan 10 mg sulfiet per liter, dan is een vermelding niet verplicht. Maar hoeveel sulfiet mag onze wijn nu juist bevatten? In rode wijnen met restsuikers onder 5 gram per liter mag 160 mg sulfiet zitten.

  Zijn de restsuikers meer dan 5 gram per liter? Dan is 210 mg sulfiet toegestaan. Bij witte en rosé wijnen liggen de aantallen iets hoger. 210 mg sulfiet per liter is toegestaan in wijn met suiker onder 5 gram per liter. Liggen de suikers hoger dan 5 gram per liter? Dan mogen die witte en rosé wijnen zelfs 260 mg sulfiet per liter bevatten.

  Wat doet sulfiet in het lichaam?

  Sulfieten (E-nummers E220 t/m E228) zijn conserveermiddelen en kunnen van nature veel zitten in gedroogde vruchten, wijn en citroensap. Mensen die overgevoelig zijn voor sulfiet kunnen heel milde maar ook heftige reacties krijgen op sulfiet. Het kan gaan om hartkloppingen, huiduitslag of vochtophoping.

  Waarom biologische wijn?

  Op je gezondheid! – 3 interessante feiten over waarom wijn van biologische druiven beter voor je gezondheid zou zijn:

  • De wijnen bevatten veel minder sulfiet (hier krijgen veel mensen een akelige hoofdpijn van).
  • Wijnmakers mogen geen glyfosaat gebruiken. Napa heeft bijvoorbeeld onlangs het gebruik van deze chemische stof verboden vanwege de potentiële kankerverwekkende gevaren.
  • Wijnmakers mogen geen genetisch gemodificeerde gisten gebruiken voor fermentatie.

  Ok, eerlijk is eerlijk; het is niet wetenschappelijk bewezen dat sulfieten, glyfosaat en genetisch gemodificeerde gisten lichamelijk letsel veroorzaken. Máár het verminderen van het gebruik is zeer zeker een nuttige voorzorgsmaatregel.

  Wat is er Vegan aan wijn?

  Bij de filtering van de wijn worden door veel wijnmakers nog producten met een dierlijke oorsprong gebruikt, zoals varkensvet, visslijm en gelatine. Vegan is de wijn hierdoor dan dus niet. Ook zijn er nog andere dierlijke toevoegingen die wijnmakers wel gebruiken om de kwaliteit van de wijn te beinvloeden.

  Hoe wordt Natuurwijn gemaakt?

  De regels rondom natuurwijn – De benaming vin naturel is echter niet beschermd en er bestaat geen officiële of wettelijke definitie van vin naturel. Er zijn dus ook geen organisaties die kunnen verklaren dat wijn een ‘vin naturel’ is, er is ook geen certificering.

  1. Met als gevolg dat er vanuit wijnmakers verschillende interpretaties zijn voor vin naturel;
  2. Het belangrijkste verschil hierbij is, is dat de één wel een minimale hoeveelheid sulfiet toevoegt voor de houdbaarheid en de ander niet;

  Er zijn wel onofficiële gedragscodes gepubliceerd door verschillende verenigingen van natuurlijke wijnproducenten: Leden van deze verenigingen hebben onderling een aantal criteria afgesproken waaraan een wijn moet voldoen om deze titel te mogen dragen. De regels zijn:

  1. De druiven moeten biodynamisch of biologisch verbouwd worden.
  2. De druiven mogen niet met een machine geoogst worden. Wijnproducenten moeten de druiven dus ouderwets met de hand plukken!
  3. De zuurgraad van de wijn  mag niet aangepast worden.
  4. Er mag niets worden gebruikt dat smaak toevoegt, zoals het gebruik van nieuwe vaten.
  5. De wijnmaker mag alleen gebruik maken van zogenaamde ‘wilde gisten’. Dit zijn gisten die al op de druiven zitten. Er mag dus geen gebruik gemaakt worden van gekweekte gistcellen.
  6. Bij het telen van de druiven mag er geen gebruik worden gemaakt van kunstmest, herbiciden en pesticiden.

  Welke wijn bevat geen pesticiden?

  Glyfosaat in wijn – In alle onderzochte wijnen is het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat gevonden, in de Lidlwijn zat het meeste. In de Bordeauxwijnen van Jumbo en Lidl zat ook nog pyrimethanil. Volgens de normen, zoals deze door de Europese voedselwaakhond EFSA en het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn vastgesteld, zijn er geen overschrijdingen.

  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet daarom ook geen reden voor maatregelen naar aanleiding van dit onderzoek;
  • Voor de wijn is geen aparte Europese norm, maar alleen voor wijndruiven;
  • Die norm wordt volgens de NVWA toegepast op wijn en met dat in acht genomen is er geen sprake van overschrijdingen;

  info.

  Welke wijn is zonder pesticiden?

  In de wijnkelder (vinificatie): – Natuurwijn: Natuurwijn wil nog wel eens onderwerp van discussie zijn. Er zijn critici die beweren dat alle natuurwijn ‘brett’ heeft en/of ‘moussy’ is. Feit is dat er nog geen keurmerken zijn voor de verschillende stijlen natuurwijn en dat geeft natuurlijk gespreksstof. Binnen de categorie natuurwijn zijn er veel verschillende stijlen:

  • Zuiver / schoon: Aan de ene kant van het spectrum vind je ‘zuiver’ en ‘schoon’. Dit zijn zeer goed gemaakte natuurwijnen die af en toe ook verkocht worden in horecazaken zonder dat de gast weet / merkt dat het natuurwijn is. Supergoed gemaakte natuurwijn zonder hoekje of randje.
  • Speels / funky: In het midden vind je natuurwijnen die omschreven worden als speels/funky. Dit zijn natuurwijnen met een klein hoekje en randje. Je merkt meteen dat je natuurwijn drinkt. Witte wijnen kunnen iets meer zuren hebben, of licht muffig zijn. Rode wijnen kunnen een tikje ‘stallig’ zijn. Aroma’s als paardenstal en natte hooi, gelukkig smaakt de wijn niet naar deze aroma’s.
  • Heftig / extreem: Aan de andere kant van het spectrum vind je extreme natuurwijn. Dit zijn wijnen die extreem zijn binnen een smaak of aroma (of combinatie van). Denk aan heftige zuren (zwaar geoxideerd), zeer muffig (brett bij witte wijn), tot aan poepluier (brett bij rode wijn). Bij extreme natuurwijn wordt ook ‘moussy’ wijn verkocht, onder het mom zo natuurlijk mogelijk.

   Stellen dat natuurwijnen niet lekker zijn , is natuurlijk wel erg kort door de bocht. Speelse stijl van natuurwijn, levendig, jeugdig, vrolijk. Dat betekent niet dat de wijn goed is. Naar onze mening zijn dit soort heftige/extreme aroma’s/smaken wijnfouten.

   Meestal is de wijnboer nog te onervaren.

  Bij Vin Nature mogen er in principe geen additieven worden toegevoegd. Sulfiet is het enige wat (eventueel) mag worden toegevoegd (tot 30mg/l). Hopelijk komen er binnen afzienbare tijd verschillende keurmerken voor de verschillende stromingen binnen natuurwijn. Bijvoorbeeld een keurmerk voor 0,0 mg/l toegevoegde sulfiet, en een ander voor max 30 mg/l (dit is zeer weinig) toegevoegde sulfiet.

  Dit zou een hoop duidelijk maken voor iedereen. Sulfiet: In elke wijn zit sulfiet (zwaveldioxide). Sulfiet is een conserveringsmiddel en zit van nature al op de druif en komt vrij tijdens het gistingsproces.

  Om wijn stabieler, langer houdbaar te maken en te beschermen tegen transport kan er extra sulfiet aan de wijn worden toegevoegd. Er zijn verschillende momenten waarop een wijnboer sulfiet kan toepassen; in de wijngaard, net na de pluk, tijdens het fermenteren en vlak voor het bottelen van de wijn. Hieronder de maximale toevoeging van sulfiet aan de wijn:

  • 150-200 mg/l conventionele wijn, wettelijk vastgelegd
  • 100-150 mg/l biologische wijn, wettelijk vastgelegd
  • 70-90 mg/l biodynamische wijn, wettelijk vastgelegd
  • 0-35 mg/l natuurwijn, hier zijn nog geen officiële certificaten voor

  Let op,  biologisch of biodynamische wijn kan óók natuurwijnwijze (Vin Nature) zijn gemaakt; met minimaal of geen toegevoegde sulfieten. Of je hoofdpijn krijgt van sulfiet is niet bewezen. Echter zullen er zeker mensen gevoeliger of zelfs allergisch voor sulfiet zijn. Klik hier voor de verschillende biologisch/biodynamisch/natuurwijn proefpakketten. Vegan: Om wijn te klaren, dat is het ontdoen van oneffenheden en klonterige deeltjes in de wijn, zijn er allerlei verschillende methodes.

  Vislijm en eitwit zijn van die methodes. Bij biologisch, biodynamisch (en in principe bij natuurwijn) mogen deze niet worden gebruikt. Er zijn voldoende alternatieven om kwalitatief net zo goed de wijn te klaren.

  Orange wine: Orange Wine, ook wel ‘skin macerated wine’ of ‘amber wine’ genoemd is een eigenlijk geen nieuwe wijncategorie. Oranje wijn is de manier waarop al sinds 8000 jaar geleden in Georgië wijn wordt gemaakt. Witte druiven die met pitten, schillen of zelfs met de stelen (als hele trossen) gefermenteerd worden.

  • Witte wijn: gemaakt van witte druiven, snel de schil verwijderen na het persen van de wijn.
  • Orange wijn: gemaakt van witte druiven, de schil (en most) tussen bij de wijn laten.
  • Rosé wijn: gemaakt van blauwe druiven, snel de schil verwijderen na het persen van de wijn.
  • Rode wijn: gemaakt van blauwe druiven, de schil (en most) tussen bij de wijn laten.

  De schil geeft de wijn kleur. Druiven persen en korte tot lange schilinwerking. Een Orange wine kan dus amber, roze, oranje tot licht bruin van kleur zijn afhankelijk van de ‘skin contact’ en de druivensoort(en). Net als bij bijvoorbeeld witte wijn, zijn er binnen de categorie oranje wijn ook veel verschillende stijlen.

  De pitten, schillen en steeltjes geven tannine en structuur aan de wijn. Hierdoor is de wijn dus ook langer houdbaar. Denk aan verschillende druiven(combinaties) die vervolgens op rvs, barrique, betonnen ei, amphora, qvevri worden opgevoed en dan ook de tijd van schil maceratie.

  Let op , een Orange Wine hoeft niet altijd biologisch of biodynamisch verbouwd te zijn en hoeft óók niet eens een natuurwijn zijn! Net als bv rode wijn zijn er veel verschillende stijlen oranje wijn. Van 4 tot 365 dagen schilinwerking, ontsteeld of niet, opgevoed op stalen tanks, barrique, amphora, qvevri, betonnen ei, geen sulfiet (conserveringsmiddel), snufje sulfiet, natuurlijke filtering en ongefilterd.

  1. Daarnaast kan de wijnbouw conventioneel, biologisch of biodynamisch zijn 🙂 Het kan dus zijn dat een oranje wijn conventioneel in qvevri (amphora in de grond geplaatst) zonder sulfiet is gemaakt;
  2. Een oranje natuurwijn die conventioneel verbouwd is, is in theorie mogelijk, echter vrijwel alle oranje wijnen zijn biologisch zo niet biodynamisch verbouwd;

  Daarnaast zijn er veel oranje wijnen natuurwijn. Volgens Pieksman zijn dit de eisen van een oranje wijn: Biologisch of biodynamisch verbouwd, hand geplukt, gefermenteerd in open tank/barrique/amphora/qvevri, tussen 7 en 365 dagen skin contact (minimaal 4 dagen), wilde gisten, gefilterd of ongefilterd, geen of minimaal sulfiet toegevoegd.

  1. Wil je nog meer leren / lezen over oranje wijn? Klik hier om hét Orange Wine boek te kopen, ‘Amber Revolution’;
  2. Geschreven door Simon J;
  3. Woolf;
  4. Brettanomyces : Brett is een gistsoort die (tijdens het fermentatieproces met wilde gisten), ongewenst in de wijn kan komen;

  Omdat de meeste natuurwijnen met spontane fermentatie worden geproduceerd, is de kans op brett groter. Ook leeft brett in de houten vaten die worden gebruikt om de wijn in op te voeden. Als een wijnvat eenmaal geïnfecteerd is, moet het weggegooid worden. Tenzij de wijnboer graag brett wijnen maakt! Qua smaak heeft brett, in kleine getale, een zachte klaver smaak.

  Een tikje muffig. Als brett volop aanwezig is ruikt het naar boerderij, koeienmest of zelfs poepluier en kan het de fruitaroma’s verdoezelen of doen verdwijnen. Of brett nu een wijnfout is of niet, er zijn meer dan genoeg natuurwijnliefhebbers die niet anders willen drinken! Qua brettwijnen, moet je een aantal verschillende stijlen proberen om te weten of je het lekker vindt of niet.

  Brett kan verdwijnen uit de wijn na enige tijd, maar hoeft niet 🙂 ‘Muis’: Muis (ook wel mouse/mousi/mousey/moussiness) wordt zeer vaak verward met brett en andersom, echter het zijn twee verschillende wijnfouten. Brett en muis kunnen los van elkaar in de wijn zitten, maar ook samen.

  De één vindt brett lekker, de ander niet. Maar iedereen is het er over eens dat een wijn die muis heeft, absoluut niet lekker is. LET OP , muis kan je niet ruiken! Muis proef je pas na 5 tot 20 seconden. Als een wijn naar muis ruikt én proeft, heeft de wijn brett en is moussy.

  De muizige smaak kan gemakkelijk ontstaan als de pH waarde hoog is (en dus een lage zuurgraad heeft). Een klein snufje sulfiet (zwavel) is genoeg om muis tegen te gaan. Muis kan dus alleen ontstaan bij natuurwijnen met 0 gr. toegevoegde sulfiet. Hoe smaakt muis? Letterlijk naar dode muis of vieze hondenadem.

  Conclusie: Biologisch of biodynamisch is niet meteen natuurwijn en natuurwijn is zeker niet altijd muffig of troebel met heftige zuren! Veel proberen en sparren met Yvo of Wouter en kijken welke stijl je wel of niet lekker vindt.

  Let op, ook smaken veranderen 😉 Klik hier om onze wijnboeren te selecteren (je kan filteren op Biologisch, Biologisch & Vin Nature, Biodynamisch, Biodynamisch & Vin Nature). Klik hier voor de verschillende soorten proefdozen..

  Wat is een organische wijn?

  Organic wijn wordt volgens biologische werkwijze geproduceerd. Dit houdt in dat de wijn met respect voor de natuur wordt gemaakt, zonder daarbij chemicaliën of kunstmest te gebruiken. Puur natuur op zijn allerbest. Wij zijn dan ook gek op organic biologische wijn – en vertellen je er graag alles over! Wat Betekent Biologische Wijn Uitverkocht.

  Hoe wordt Natuurwijn gemaakt?

  De regels rondom natuurwijn – De benaming vin naturel is echter niet beschermd en er bestaat geen officiële of wettelijke definitie van vin naturel. Er zijn dus ook geen organisaties die kunnen verklaren dat wijn een ‘vin naturel’ is, er is ook geen certificering.

  Met als gevolg dat er vanuit wijnmakers verschillende interpretaties zijn voor vin naturel. Het belangrijkste verschil hierbij is, is dat de één wel een minimale hoeveelheid sulfiet toevoegt voor de houdbaarheid en de ander niet.

  Er zijn wel onofficiële gedragscodes gepubliceerd door verschillende verenigingen van natuurlijke wijnproducenten: Leden van deze verenigingen hebben onderling een aantal criteria afgesproken waaraan een wijn moet voldoen om deze titel te mogen dragen. De regels zijn:

  1. De druiven moeten biodynamisch of biologisch verbouwd worden.
  2. De druiven mogen niet met een machine geoogst worden. Wijnproducenten moeten de druiven dus ouderwets met de hand plukken!
  3. De zuurgraad van de wijn  mag niet aangepast worden.
  4. Er mag niets worden gebruikt dat smaak toevoegt, zoals het gebruik van nieuwe vaten.
  5. De wijnmaker mag alleen gebruik maken van zogenaamde ‘wilde gisten’. Dit zijn gisten die al op de druiven zitten. Er mag dus geen gebruik gemaakt worden van gekweekte gistcellen.
  6. Bij het telen van de druiven mag er geen gebruik worden gemaakt van kunstmest, herbiciden en pesticiden.
 • Adblock
  detector