Wat Betekent Water Bij De Wijn Doen?

Wat Betekent Water Bij De Wijn Doen

zijne eischen matigen, inbinden ‘omdat de omstandigheden, het welbegrepen eigenbelang, de macht of wil van derden daartoe dwingen’.

Wat is de betekenis van water?

water – Def. : objectcategorie in het natte beheer van de infrastructuur waaraan functie-eisen gesteld worden voor m. ecologie en waterkwaliteit, drinkwater, regionale watervoorziening, beroepsvisserij koelwater en zwemwater. Gevonden op https://www. encyclo. nl/lokaal/10880.

Wat is de betekenis van water naar de zee dragen?

Spreekwoorden en gezegden met water – Water speelt voor Nederland een grote rol. Dit is terug te vinden in de vele spreekwoorden en gezegden waar water in voorkomt. Water naar de zee dragen: iets naar een plaats brengen, waar er al genoeg van is. iets overbodigs doen. Water bij de wijn doen: zijn eisen matigen, zijn voorwaarden minder streng stellen.

Het is als een storm in een glas water : het stelt niets voor, het is niet ernstig. Loop niet in het water!: spottend gezegde tegen iemand die zo met zichzelf of met zijn mooie kleren vervuld is, dat hij niet ziet waar hij loopt.

Geen water bij de wijn doen

Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen, eer dat gebeurt: het zal nog lang duren. Hij is weer boven water: hij is weer uit de nood (van een drenkeling die zichzelf heeft weten te redden). Hij is onder water : hij is aan de zwier. Hij kan de zon weer in het water zien schijnen: hij kan weer vrolijk zijn.

Het feest is in het water gevallen : het is geheel mislukt; letterlijk door de regen; figuurlijk door enige andere oorzaak. Dat valt in het water : de grap wordt niet opgepikt. In troebel water is het goed vissen : men kan makkelijk gebruik maken van de moeilijkheden van anderen, men kan daar makkelijk zijn voordeel mee doen.

Op zulke waters vangt men zulke visse n: van zulke personen kan men zoiets verwachten; kwaad gezelschap brengt tot verkeerde daden. Ook: zulke werken brengen zulke gevolgen mee; men krijgt loon naar werk. Stille wateren hebben diepe gronden : mensen die zich niet uitlaten, hebben heel dikwijls diepe gedachten; ze zijn meer dan ze schijnen. Het is net water en vuur : Het zijn mensen die elkaar helemaal niet begrijpen; die alleen maar de grootste ruzie hebben. Vuur in de ene hand dragen en water in de andere : voor het oog schoon zijn; maar vals achter de rug, dubbelhartig zijn. Maak daar geen water om vuil : doe daar geen moeite voor; verspil daar niet zoveel woorden aan. Dat wast al het water van de zee niet af : dat is een daad die niet meer te herstellen is; dat is niet meer te veranderen.

 • Hij is verdronken, eer hij water gezien heeft: hij heeft zich verslingerd aan een meisje, eer hij wist wat het leven betekent;
 • Hij is bang zich aan koud water te branden: hij is al te voorzichtig en komt daardoor niet tot een daad;

Een hond of een kat die zich aan heet water gebrand hebben, wagen zich ook niet meer aan koud water. Hij is met hetzelfde water voor de dokter geweest : hij heeft ook al eens het zelfde onaangename geval meegemaakt. Een dichter van het zuiverste water : een dichter van zeldzaam goede hoedanigheden.

 1. Het hoofd boven water houden : een zaak gaande houden ondanks de moeilijkheden, de moed niet opgeven;
 2. Een steek onder water: iemand in bedekte termen iets onaangenaams zeggen;
 3. Het water loopt altijd naar de zee : rijke mensen krijgen altijd nog meer geld;

Het water komt op de dijk : de tranen komen in de ogen. Het water komt aan de lippen : de nood komt aan de man; men verkeert in het uiterste gevaar. Letterlijk: het water is zo diep, dat men nauwelijks nog het hoofd boven water kan houden. Hij is zo rijk, als het water diep is : hij is buitengewoon rijk.

Geen water is hem te diep : hij durft alles te ondernemen. Hij komt weer boven water : hij komt weer voor de dag; of: hij heeft zijn roes uitgeslapen; of: hij komt er weer bovenop. Hij heeft hoog water: hij moet naar het toilet Hij loopt met hoog water : zijn broekspijpen zij te kort.

Hij zit op water en brood: hij zit in de gevangenis. Hij is van alle wateren gewassen : hij is zeer sluw. Vuil water blust ook vuur : in tijden van nood moet men zich ook met mindere zaken kunnen behelpen. Hij is zo vlug als water : hij is erg bijdehand. Dat is water en wind : dat is voedsel waar weinig vitamine in zit.

Dat is water en melk : voedsel dat nergens naar smaakt. Hij keek of hij water zag branden : hij keek zeer verbaasd. Hij spaart het water : hij wast zich zelden of nooit. Onder water zijn : onbereikbaar zijn.

Zonder water kan de molen niet draaien : als men moet werken, moet men ook te eten hebben. Als er geen water meer is, kent men de waarde van de put : pas als men iets niet meer heeft, merkt men hoe kostbaar het was. Gestolen wateren zijn zoet : wat men oneerlijk heeft verkregen, lijkt dikwijls beter dan wat men eerlijk heeft verdiend.

 • Hij zwemt tussen twee waters : hij probeert van twee partijen zijn voordeel te trekken Hij staat tussen water en wind : hij weet niet welke partij hij moet kiezen;
 • Die is op het water, die moet varen : als men eenmaal ergens mee begonnen is, moet men ook doorzetten;
See also:  Welke Rode Wijn Voor Een Feestje?

Hij is boven water : hij is bemiddeld, hij heeft genoeg geld. Hij gooit zijn geld in het water : hij geeft zijn geld uit aan allerlei nutteloze zaken. Hij heeft het holste water gehad : het hoogtepunt van zijn ziekte is voorbij. Zijn plan is in het water gevallen : zijn plan is mislukt.

 1. Het kind met het badwater weggooien: alles verpesten;
 2. Loop niet in mijn vaarwater : loop niet zo in de weg;
 3. Bron: o;
 4. Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen;
 5. door K;
 6. ter Laan Zie ook http://members;
 7. lycos;

nl/lexicografie/lexspreek. html voor spreekwoorden en gezegden die met water en scheepvaart te maken hebben. Nu ook: religieuze teksten over water uit de bijbel!

.

Wat is de uitdrukking op rozen zitten?

Wie op rozen zit , heeft het goed voor elkaar: hij of zij zit in een gunstige of aangename positie. Deze uitdrukking herinnert aan het feit dat het in de Oudheid en de Middeleeuwen als een grote luxe werd gezien als er een laag rozenblaadjes op de vloer lag.

Ook sliepen rijken soms op een bed van rozenblaadjes – wat ongetwijfeld comfortabeler was dan op bedden van stro. De Egyptische koningin  Cleopatra zou bij een banket de vloer een meter hoog met rozen hebben laten bedekken.

Op rozen gaan (of treden of wandelen ) betekende ‘een aangenaam leven leiden’, ‘onbezorgd en gelukkig zijn’. Op rozen zitten is jonger: deze variant komt voor het eerst voor in de tiende druk van Van Dale uit 1976.

Wat betekent het hoofd boven water houden?

uit den nood, uit de moeilijkheid zijn; eig. gezegd van iemand, die in het water is gevallen en het hoofd weer boven weet te krijgen; vgl. ook het hoofd boven ( water ) houden2), zich weten staande te houden ; het fr. revenir sur l’eau, échapper à la ruine; hd.

Wat heeft te maken met water?

Wat is water – Wat Betekent Water Bij De Wijn Doen Het meeste water op aarde is vloeibaar. Maar water kan ook hard worden, namelijk als het is ijs veranderd. Maar ijs kan natuurlijk ook weer smelten, dan is het weer water. Water smelt en bevriest met 0 graden Celsius. Het vriespunt van water. Water kan ook veranderen is waterdamp. Het wordt dan een gas.

Wat is het verkleinwoord van water?

Woordherkomst en -opbouw

3 tot 7 enkelvoud meervoud
naamwoord water waters wateren
verkleinwoord watertje watertjes

.

Wat betekent dat komt als mosterd na de maaltijd?

Als iets ‘ mosterd na de maaltijd ‘ is, dan komt het op een moment dat het geen nut meer heeft.

Wat is de betekenis van zoete broodjes bakken?

367. Zoete broodjes bakken. – Men bezigt deze uitdr. wanneer iemand zich eerst over het een of ander sterk uitlaat, en naderhand zich gedwee en inschikkelijk toont (Weiland). De eig. bet. is: nadat men iemand iets onaangenaams te slikken heeft gegeven, hem wat lekkers klaar maken, om hem weer goed te stemmen; uit een ander vaatje tappen; vgl.

het mnl. vladebackere , eig. koekebakker, fig. bakker van zoete broodjes, pluimstrijker, vleier; 17 de eeuw vleibakker. Inde 17 de eeuw: kleine (= fijne) broodjes bakken (o. in de Gew. Weuw. III, 20); evenzoo in de 18 de eeuw in het Boere-krakeel , 157 en 205, en thans nog in Groningen en Drente: smalle, kleine broodjes bakken (Molema, 385 a ; Bergsma 73).

Voor Zuid-Nederland zie Rutten, 41 b : kleine broodjes moeten bakken , moeten onderdoen; waarnaast: met iemand brookens bakken , meer in vriendschap zien te komen (Schuerm. Bijv. 55 a ); platte brooikens bakken (Schuerm. 47 b ; Antw. Idiot. 304 en Tuerlinckx, 104); zoete boter spelen ( Waasch Idiot.

138 a ). Volgens Joos, 71 beteekent ‘zoete broodjes bakken’ bedriegen. In denzelfden zin als onze uitdr. kent men in het Westvl. den zoeting (of zoetingen ) schudden , eig. zoete appelen schudden; trachten vrede te maken met iemand, dien men beleedigd of verbitterd heeft (De Bo, 1438).

Zie ook Ndl. Wdb. II, 887; III, 1553; Slop , 88; Boefje , 149 en vgl. hd. Süszholz raspeln, Lebkuchen austeilen , übertriebene Artigkeiten (einer Dame) sagen (Schrader, 470)..

Wat is de betekenis van dweilen met de kraan open?

Een oud spreekwoord uit Nederland, dweilen met de kraan open. Dingen doen terwijl het eigenlijk helemaal niet zinvol is. Dit is nu juist wat veel mensen denken over het vrijwilligerswerk in Afrika. Je gaat voor een tijdje naar een Afrikaans land om te helpen en als je daar bent is alles goed en wel.

See also:  Welke Wijn Past Bij Zalm?

Maar wat gebeurt er als je weer weg bent? Helemaal niets meer en alles is weer zoals het was voordat je kwam…. Nu ben ik voor de derde keer als vrijwilliger in Afrika en ik geloof niet dat dit helemaal geen nut heeft.

Volgens mij is het juist heel erg belangrijk! De Semane preschool waar ik nu werk in Zuid-Afrika, was drie jaar geleden zo slecht dat de koningin, Semane, haar naam van de school wilde halen. Er is vanaf toen een heleboel veranderd, onder andere met hulp van de Nederlandse organisatie Eye For Others.

Met deze organisatie heb ik de eerste twee weken van mijn verblijf hier gewerkt. Tijdens deze twee weken hebben ze de laatste werkzaamheden op Samane verricht. En deze school is nu echt een voorbeeld voor andere prescholen in de buurt… Mede dankzij het vrijwilligerswerk dat hier nu drie jaar achter elkaar is geweest.

En dan zijn er nog mensen die zeggen dat vrijwilligerswerk in Afrika hetzelfde is als dweilen met de kraan open. Natuurlijk, dit is maar een voorbeeld, maar als ik zie hoe speciaal deze mensen het vinden dat een Nederlander elf uur in een vliegtuig zit om gratis te komen werken voor hen.

 • Dat geeft hen een gevoel van eigenwaarde, dat ze er toe doen en belangrijk zijn;
 • En dit kan deze mensen weer een stukje positiviteit en hoop voor de toekomst geven;
 • Volgens mij is vrijwilligerswerk in Afrika dus zeker nuttig en zinvol! Toch heb ik deze week ervaren hoe het is om in Afrika te dweilen met de kraan open;

Waar ik verblijf was een overstroming in de badkamer en ze konden allereerst het water niet stoppen. Samen met nog tien andere meiden hebben we een half uur staan dweilen, terwijl het water maar bleef stromen! We hebben een hoop lol gehad en dus kan ik met zekerheid zeggen dat dweilen met de kraan open zelfs zinvol is!.

Wat betekent chirurg is de draad kwijt?

den samenhang, het verband kwijt zijn ; niet meer weten, hoe men verder moet gaan. Men zou kunnen denken aan een weefsel, dat zoo fijn gesponnen is, dat men den draad niet kan volgen; vgl. Bank.

Wat roet in het eten gooien?

Roet in het eten gooien betekent ‘iets leuks bederven’, ‘het plezier vergallen’, ‘een (goed) plan verpesten’.

Wat is de betekenis van schoon schip?

Schoon schip maken – Schoon schip maken is een spreekwoord en betekent het verleden achterlaten of vergeten. Dit spreekwoord houdt in dat alle rommel uit het verleden wordt opgeruimd, zodat er een nieuw begin kan worden gemaakt. Het spreekwoord schoon schip maken is ontstaan in de scheepvaart. Als men een schip moet schoonmaken, boent men alle activiteiten uit het verl.

Wat is de betekenis van met zijn neus in de boter vallen?

1618. Met zijn neus in het vet ( of in de boter) vallen, – d. een (onverwacht) fortuintje krijgen; vooral juist komen als men ergens feest viert of smult; een voordeelig huwelijk sluiten. De uitdr. komt in de 17 de eeuw voor bij Brederoo, Klucht v. Molenaar , vs.

474: Dat ick so ien reys mocht mit myn neus in ‘t vet raken; Van Eijk III, 41; Nkr. II, 25 Oct. 3: Het feit dat Z. Gestrenge door zijn benoeming met zijn neus zelf in de boter is gevallen; Kalv. II, 183: Je valt hier met je neus in de boter; Prikk.

II, 11: Jij valt ook niet eventjes met je neus in de boter!; Het Volk , 25 Juni 1914, p. 5 k. 2: Nu, ge kunt denken dat hij (een onderkruiper) onder zooveel georganiseerden met zijn neus in de boter viel ( leelijk te pas kwam ). Elders leest men met zijn aars in de boter vallen (Harreb.

 1. I, 84 b ), waarvoor men in Friesland zegt mei ‘t gat yn ‘e bûter (of ‘ bûterfet ) falle , gezegd van een meisje zonder geld, dat een rijk huwelijk doet; in Groningen: mit ‘t achterste (of mit ‘t gad ) in de botter (of in ‘t bottervat ) vallen (Molema 54 a ; Bergsma, 67); op de Veluwe: met ‘t kond in de botter vallen Ga naar voetnoot 1) ; In Zuid-Nederland met zijn gat in de boter vallen (o;

Antw. Idiot. 281; Teirl. 201; Tuerlinckx, 94). Bij Schuermans, 808 a : met zijne palms (of zijnen neus ) in het vet vallen , ergens te midden van eene kermis of feest aankomen, in welken zin het bij ons ook niet ongewoon is ( Dr. Bl. III, 46 en vgl. eng. to come at puddingtime ); bl.

408: met den neus in ‘t vet zitten of liggen , goede dagen hebben; Joos, 84: met zijn duimen in ‘t vet vallen ; Land v. Waas: met zijnen achteruit in de boter vallen of met zijnen bek in ‘t vet vallen. Syn.

in de 17 de eeuw met zijn lijf in een vat boter vallen ; zie V. Venne, 226: Die met sijn Lyf in een vat boter valt, schijnt een geluckigen vet-sack te wesen..

See also:  Waar Zit Meer Calorieen In Witte Of Rode Wijn?

Wat betekent voet aan de grond krijgen?

Spreekwoorden ‘vaste- voet-aan-de-grond – krijgen ‘ hij kreeg geen been aan de grond met zijn voorstel: zijn voorstel maakte geen enkele kans om aangenomen te worden.

Wat is de betekenis van de beste stuurlui staan aan wal?

Dit spreekwoord wil zeggen dat iemand die een karwei niet hoeft te doen en alleen maar toekijkt, vaak wel beter dan de uitvoerder(s) denkt te weten hoe het moet worden aangepakt. Daarbij is het nog maar de vraag of hij het écht beter zou kunnen. Zolang je dat niet hoeft te bewijzen, kun je jezelf makkelijk voordoen als ‘expert’.

 1. Of zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal het verwoordt: “het is gemakkelijk om te zeggen hoe iem;
 2. zou moeten handelen of om kritiek uit te oefenen, wanneer men zelf niet voor de moeilijkheid staat”;

Het spreekwoord is een sneer aan het adres van de betweters: de b este stuurlui is spottend bedoeld. De letterlijke betekenis van ‘De beste stuurlui staan aan wal’ spreekt redelijk voor zich. Carolus Tuinman zegt er in zijn spreekwoordenboek uit 1727 het volgende over: “Die aan land van verren een schip in storm op de zee zien, plegen zich in te beelden, dat zy ‘t beter zouden te recht stieren en redden, dan die ‘er in zyn, terwyl zy in zulk een ongeval meer raadeloos en handeloos zouden staan.

” Dus: de mensen die vanaf de wal zien dat een schip door een storm in moeilijkheden is geraakt, denken dat zij het roer beter recht zouden kunnen houden (= betere stuurlui/stuurmannen zouden zijn) dan de stuurman aan boord.

En dat terwijl zij zelf waarschijnlijk zó in paniek zouden zijn dat ze niets voor elkaar zouden krijgen. Stoett vermeldt dat het spreekwoord in de zeventiende eeuw al erg gewoon was. In plaats van aan wal staan werd eerst ook wel aan land zijn gezegd; bijvoorbeeld door Jacob Cats in 1632: “De beste stuer-luy sijn aen lant.

Wat is de betekenis van water voor het leven op aarde?

water – een van de belangrijkste stoffen op de aarde en tegelijkertijd de meest voorkomende vloeistof. Geen levend wezen kan zonder water leven. Ongeveer driekwart van de oppervlakte van de aarde is met water bedekt. Water is een verbinding van waterstof en zuurstof.

Waar staat het element water voor?

Water als doopwater – Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. De symboliek rond water beweegt zich rond twee brandpunten: leven en vruchtbaarheid enerzijds en dood en vernietiging anderzijds. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken.

 • Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel;
 • Het doopsel is de intrede in het ware leven door de verbinding met de Geest, de gelijkvormigheid aan Christus en de opname in de kerkgemeenschap;
 • Maar in het doopsel wordt niet alleen ‘ja’ gezegd;

Er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. In het doopsel worden we bevrijd van alle zonden opdat we ‘deel zouden krijgen aan Gods eigen wezen’ (2 P 1,4). Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken.

 • De gedoopte krijgt te horen: ‘Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper’ (Kol 3, 9-10);
 • In het doopsel word je dus niet gewassen, je wordt er opnieuw geboren;

Dit kan je niet alleen: het is God die je redt en uit het water verlost. De doopselbetekenis van water is dus geen reiniging, maar een vruchtbare levensweg in goede én in kwade dagen. Het gelovig vertrouwen dat ik in het leven sta ‘met Hem aan mijn zijde kan ik het aan’.

Waar komt het woord water vandaan?

van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden , 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen – water * [vloeistof] oudsaksisch watar , oudhoogduits wazzar , oudfries weter , oudengels wæter , oudnoors vatn , gotisch wato (2e nv.

 1. watins ); evenals ‘vuur’ vertoont ‘water’ vormen met r en met n ; buiten het germ;
 2. grieks hudōr , oudkerkslavisch voda ( vgl;
 3. wodka ) en genasaleerd latijn unda , oudiers uisce , litouws vanduo , oudindisch udan-;

In de uitdrukking een diamant van het zuiverste water [van de beste soort] wordt de glans water genoemd naar de glinstering van golvend water, vgl. gewaterde stoffen → handwater.

Heeft water een meervoud?

Het meervoud van water is ‘wateren’ maar ook ‘ waters ‘.

Adblock
detector