Wat Is Wijn?

Wat Is Wijn

Wijn is een alcoholische drank gemaakt van druiven. Verschillende landen staan bekend om hun wijn, zoals Frankrijk en Italië. Wijn is al heel lang bekend, ook de Romeinen dronken wijn en hadden er zelfs een eigen god voor, Bacchus (Grieks: Dionsyos )! Dat is lang niet de oudste wijn, al rond 7000 voor Christus verbouwden de Mesopotamiërs wijn.

Welke 5 soorten wijn zijn er?

Wat je moet weten over wijn?

Vinificatie: Wijnmaken – Wijnen worden gemaakt van druiven. Als de druiven rijp zijn — voldoende suiker, een acceptabel zuurgehalte en voldoende smaak en kleur in de bes — worden ze geplukt, gereinigd en ontsteelt. Rode druiven worden gekneusd. Het fruit wordt gescheiden (in wit, rood en rosé) en geperst.

 • Na dit stadium worden er de gist, suiker en zwaveldioxide aan de sappen toegevoegd;
 • Deze mix wordt tijdelijk opgeslagen, vroeger in houten tonnen, nu in gistingsvat;
 • De tijd dat de mix moet gisten verschil per soort en druif;

Rosé gist ongeveer twaalf tot achtenveertig uur. Rode wijn heeft ongeveer twee weken nodig, net zoals de witte wijn. In deze periode vindt de alcoholische gisting plaats. In dit proces maakt de gist enzymen aan. De druivensuiker wordt onder invloed van de enzymen (om precies te zijn, het enzym Zymase) omgezet in alcohol en koolzuurgas.

Het gistingsproces is afgelopen wanneer de gisten tot rust zijn gekomen en de suikers nagenoeg op zijn. Wanneer de wijn een percentage van 14% à 15% heeft bereikt, stopt het gisten. Nu heet de sap wijn. Tegenwoordig worden er soms kleurstoffen (kleurenzymen) aan de wijn toegevoegd om de kleur te manipuleren.

Nadat de wijn wederom gereinigd en gefilterd is, kan de wijn worden opgeslagen om te rijpen in een tank, vat of barrique. Als de tijd rijp is, kan de wijn worden gebotteld (in de fles rijpt hij wel verder) en is klaar om te drinken.

Waar is wijn ontstaan?

De geschiedenis van de wijnbouw gaat duizenden jaren terug. Het is een bijzonder rijke geschiedenis. Immers, wijn is van het prille begin af aan nauw verbonden geweest met cultuur in de breedste zin des woords. Met eten en drinken, met religie, met kunst, maar ook met de vormgeving van het landschap.

 1. Kortom: wijn is een cultuurhistorisch fenomeen bij uitstek;
 2. Na een langzame ontwikkeling gedurende vele eeuwen zal de 19e eeuw plotseling een grote sprong voorwaarts te zien geven op het vlak van kwaliteit;

De parallel met de ontwikkeling van de techniek in diezelfde eeuw is verbluffend. Meer nog dan de 19e is het de tweede helft van de 20e eeuw geweest waarin de wijnbouw wereldwijd een even ingrijpende als adembenemende verandering heeft ondergaan. Als gevolg daarvan zijn er nooit eerder zo veel goede wijnen geproduceerd als juist nu! De geschiedenis van wijn in zevenmijlslaarzen.

 1. Hoe het begon Wijnbouw is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan in het Nabije Oosten, in Mesopotamië of in de Kaukasus;
 2. In die laatste regio claimt Georgië het oudste wijnland ter wereld te zijn met een wijnbouwtraditie die 7000 jaar teruggaat! De geschiedenis van wijn is begonnen op het moment waarop men ontdekte dat men de vruchten van een wilde kruipplant tot een roesverwekkende drank kon laten vergisten;

Door die wilde plant te veredelen en te geleiden werden de resultaten steeds beter. De wijnbouw begon zich al spoedig te verspreiden over Klein Azië en Griekenland, en, door toedoen van Phoeniciërs en Grieken, langs de kusten van Zwarte en de Middellandse Zee.

 • In de Bijbel wordt wijn op talloze plaatsen vermeld;
 • Bijna altijd gebeurt dat in positieve zin, met als beruchte uitzondering de dronkenschap van Noach;
 • Wellicht de meest tot de verbeelding sprekende vermelding is die in Johannes 2, gewijd aan Jezus’ eerste wonder;

Hij veranderde op de bruiloft te Kana immers water in wijn. En niet zomaar wijn! Romeinse beschavingsdrang Voor de verspreiding van de wijncultuur in het grootste deel van Europa zijn de Romeinen verantwoordelijk geweest. Als bezetters weliswaar, maar toch.

Vrijwel alle klassieke Europese wijngebieden hebben hun ontstaan aan hen te danken, van Bordeaux tot Roemenië en van Catalonië tot de Moezel. Zij waren ook de eersten die bepaalde wijnen met naam en toenaam vermeldden, met als beroemdste de Falerner.

Het ging overigens wel vaak om wijnen die met allerhande middelen ‘op smaak’ gebracht werden. De kennis van de wijnmakers stond in deze tijd namelijk op een laag peil, althans naar de maatstaven van vandaag. Hoe men een wijn op een natuurlijke manier kon conserveren wist men niet.

Toevoeging van honing, kruiden (à la glühwein) of hars (zoals nog altijd in retsina!) bood echter uitkomst. Met dank aan de monniken Na de ondergang van het Romeinse rijk volgde een periode van grote turbulentie, met invallen van Hunnen en volksverhuizingen.

De wijnbouw heeft deze ‘duistere’ periode enkel kunnen overleven dankzij de inspanningen van kloosters. In de christelijke eredienst kon men niet zonder wijn, dus er rustte op de monniken een bijna heilige plicht om de kennis van het wijnmaken te bewaren.

 • Ze hebben dat tot eind 18e eeuw gedaan! Vanaf de 9e eeuw, toen de wijnliefhebbende keizer Karel de Grote (Charlemagne) het in een groot deel van West Europa voor het zeggen had, kwam de expansie van de wijnbouw goed op gang;

Hij stimuleerde de bouw van nieuwe kloosters en daarmee de verbreiding van de wijnbouw in delen van het huidige Duitsland en Frankrijk. In de Bourgogne bijvoorbeeld, waar een van de beroemdste witte wijngaarden nu zijn naam draagt, Corton-Charlemagne. Weer wat later droeg de opkomst van de steden en de burgerij bij tot een verdere bloei van wijnbouw en wijnhandel.

 1. Mede dankzij een tijdelijke opwarming van het klimaat in Europa bereikte de aanplant van druivenstokken rond 1500 zelfs een recordomvang;
 2. Ter illustratie: in Duitsland was in die tijd drie keer zo veel wijngaard aangeplant als nu! Schepen en flessen Rond 1600 deed zich een interessant verschijnsel voor;

Hollanders en Engelsen gingen zich toen op grote schaal bezighouden met de internationale wijnhandel. En ze gingen in hoge mate bepalen wat voor wijn een streek diende te produceren. Zie de Beneden Loire en Muscadet, zie Cognac, Bergerac, Bordeaux, Port en Jerez.

 1. Marktgericht denken in de wijnbouw is van alle tijden;
 2. Tot in de 18e eeuw werd alle wijn getransporteerd en bewaard in vaten;
 3. De bewaarmogelijkheden waren daardoor uiterst beperkt;
 4. Het gebruik van goed afsluitbare flessen zou daar echter verandering in brengen;

Het zal geen verbazing wekken dat die flessen vooral gebruikt werden voor topwijnen. Daartoe behoorden onder meer de wijnen van de huidige Premiers Crus in Bordeaux, met voorop Château Haut-Brion. Flessen werden in die tijd met de mond geblazen. Met één keer uitblazen kon een glasblazer een fles vormen met een inhoud van ongeveer 75 centiliter.

Later zou dit de standaardmaat worden. Ondertussen had men in Midden Europa en in Duitsland ontdekt dat een late oogst in combinatie met edele rotting (botrytis) fantastische zoete wijnen kan opleveren. En in de Champagne ontwikkelde men een procédé om wijn met bruisende belletjes te maken? Tegenslag en vooruitgang De 19e eeuw was voor de wijnbouw de eeuw van de van grote hoogte- en dieptepunten.

See also:  Hoe Lang Blijft 1 Glas Wijn In Je Bloed?

Het was de eeuw van de drie grote plagen, oïdium, meeldauw en druifluis, alle afkomstig uit Amerika. Vooral de gevolgen van de druifluis, phylloxera vastatrix, in het laatste kwart van de eeuw, waren zeer ingrijpend. Deze luis tast de wortels zo zeer aan dat de planten sterven.

 • In heel Europa dreigden wijngaarden voorgoed te verdwijnen bij gebrek aan effectieve bestrijdingsmiddelen;
 • De enige remedie bleek – en is nog steeds – het enten van Europese druivenplanten op resistente Amerikaanse (!) onderstokken;

Als gevolg van de phylloxera veranderde de Europese wijnbouw ingrijpend. Hele gebieden verdwenen, andere werden met nieuwe druivensoorten heraangeplant. Soms met betere, soms met productievere? Ook worden nieuwe gebieden ontwikkeld om de schade te compenseren.

Zie bijvoorbeeld de Languedoc en Algerije. En zie Rioja, waar wijnmakers uit Bordeaux hun toevlucht zochten. De 19e eeuw is ook de eeuw van de techniek en industrialisering. De groei van de steden en de aanleg van spoorwegen veroorzaakten nieuwe behoeften en mogelijkheden.

Wijngebieden die eerder slechts voor eigen behoefte hadden geproduceerd, veranderden door de ontsluiting plotseling in regio’s met nationale betekenis. De Languedoc is in dit opzicht al weer een schoolvoorbeeld. In de 19e eeuw is ook de grondslag gelegd voor de moderne oenologie, de wetenschap van de wijnbereiding.

 1. Dat gebeurde door de Franse geleerde Louis Pasteur;
 2. Van de vele ontdekkingen die hij deed is die van het hoe en waarom van de alcoholische gisting wellicht de belangrijkste;
 3. Herkomst doet er toe Eind 19e begin 20e eeuw groeide het besef dat namen van herkomstgebieden beschermd moesten worden tegen misbruik;

In Frankrijk resulteerde dat in 1935 in de creatie van appellations d’origine contrôlées. Weliswaar waren eeuwen eerder al individuele gebieden als Chianti en de Douro (de portstreek) door regelgeving afgebakend en beschermd, op nationaal vlak had Frankrijk de primeur.

 • Andere landen zouden dit voorbeeld volgen;
 • Het belang van individuele eigenschappen van een wijn is in de loop van de 20e eeuw alleen nog maar groter geworden;
 • Behalve het herkomstgebied werd ook de naam van de producent een indicatie voor de kwaliteit;

Na de Tweede Wereldoorlog ging de individuele, zelf bottelende producent geleidelijk aan de plaats innemen van de handelshuizen die in de regel verschillende basiswijnen, afkomstig van diverse producenten, mengden tot één standaardwijn. Dit betekende automatisch een grotere diversiteit in het aanbod.

 • De 20e eeuw is, meer nog dan de 19e, de eeuw van de techniek geweest;
 • Zowel in de wijngaard als in de kelder;
 • Trefwoorden: rationalisatie, mechanisatie, controle van het totale productieproces;
 • Zo lang techniek geen doel op zich is, maar dient als ondersteuning van wat de natuur te bieden heeft – het terroir (bodem, klimaat, ligging) – en van de intuïtieve creativiteit van de wijnmaker, dan is dat een goede zaak;

Dankzij beter wijngaardbeheer zijn de opbrengsten fors gestegen. In de kelder hebben het gebruik van roestvrij staal en temperatuurcontrole gezorgd voor een gemiddeld veel hoger kwaliteitsniveau. De Nieuwe Wereld heeft in dit opzicht de Oude de weg gewezen.

Opkomst van de Nieuwe Wereld De Nieuwe Wereld is de verzamelnaam voor al die wijnlanden die buiten Europa en het Middellandse Zeegebied liggen. Nieuw is in dit geval nogal betrekkelijk, want tal van landen kennen een wijngeschiedenis die een paar eeuwen oud is.

De introductie van de wijnbouw gebeurde door de Spanjaarden in hun kolonies in Zuid- en Midden-Amerika, door de Nederlanders in Zuid-Afrika, en door de Engelsen in Noord-Amerika en Australië. Maar, ere wie ere toekomt, Fransen, Italianen en Duitsers waren meestal de echte pioniers op het gebied van het daadwerkelijke wijnmaken.

 • In de tweede helft van de 19e eeuw ontstond er in landen als Australië, Chili en Californië een wijnindustrie met een serieuze omvang;
 • De productie was meestal alleen voor de lokale behoefte en de warmte in sommige landen van invloed op de stijl van de wijnen;

Die waren vaak alcoholisch en zoet. Net als in Europa kende men ook de nodige ups en downs, met als beruchtste voorbeeld de Drooglegging in Amerika. De internationale doorbraak is van recente datum. De opkomst van de Nieuwe Wereld begon pas eind jaren ’70 begin jaren ’80.

 • Daarna is het stormachtig gegaan, en wel met fruitige, soepele wijnen;
 • Door toepassing van technische middelen kon men namelijk wijnen gaan produceren die voldeden aan de internationale smaak;
 • Marktgericht, niet gehinderd door tradities en regels;

Herkomstbenamingen zijn enkel geografisch bepaald, zonder verdere voorschriften met betrekking tot de manier van wijnmaken. Men kan dus naar hartelust experimenteren. In de regel brengen producenten in de Nieuwe Wereld voor de consument makkelijk herkenbare ‘varietalwijnen’, d.

 • gemaakt van één bepaalde druivensoort;
 • In Europa heeft dit concept inmiddels ook op brede schaal ingang gevonden;
 • Omgekeerd is de meest recente trend buiten Europa er een waarbij de herkomst van de wijn steeds belangrijker wordt;

Of: hoe terroir en techniek elkaar prima aanvullen. Klimaatverandering Zowel in Europa als daarbuiten lijkt de wijnbouw momenteel te maken te krijgen met klimaatverandering, lees: hogere temperaturen. In hoeverre dit een tijdelijk verschijnsel is of een permanent, is nog de vraag.

Hoe is wijn gemaakt?

Rode wijn wordt gemaakt van blauwe druiven. De basis is heel simpel: druiven fermenteren van nature zonder de toevoeging van suikers, zuren, water of andere stoffen. Het Saccharomyces gist in druiven zorgt dat suikers worden omgezet in alcohol. Et voilà: daar is je wijn!.

Is rosé wijn?

Rosé is een wijnsoort, net als rode en witte wijn. In tegenstelling tot rode wijn, is rosé een jonge wijn en hoeft het niet jaren op de plank te liggen. De grootste producenten zijn Frankrijk, Spanje en Italië, maar ook veel andere delen van de wereld hebben naast rode en witte wijnen een rosévariant.

Welke wijn vinden de meeste mensen lekker?

Ken de beginnerswijnen – Witte wijnen die veel mensen lekker vinden zijn: sauvignon blanc, pinot grigio of pinot gris. Liever een rode wijn? Ga dan voor een fruitige grenache, in plaats van een stevige wijn.

Hoe beschrijf je een wijn?

Hoe noem je iemand die wijn maakt?

Een wijnboer, wijndruiventeler/wijnmaker of wijngaardenier is een bewerker van landbouwgrond die zich heeft gespecialiseerd in het cultiveren van de wijnstok waarvan de vruchten (de druiven) bestemd zijn voor de productie van wijn.

Hoe wijn leren kennen?

Stap 3: Proef de wijn – Neem een slokje wijn, laat die lichtjes rondtollen in je mond en laat de wijn je tong strelen. Adem via de mond een klein beetje in om zuurstof binnen te brengen. Wanneer je via je neus uitademt , kan je de wijnaroma’s proeven. Bij witte wijn proef je de balans tussen aciditeit, alcohol en suiker. Wat Is Wijn Eerlijk? Het is fijner om van een wijn te genieten als je er iets meer over weet. Hoe meer je je erin verdiept, hoe spannender de ontdekkingstocht. Er valt nog zoveel te ontdekken. Welkom in het universum van de wijn. Wat Is Wijn Ontdek alle cursussen om wijn te leren proeven in de l’Ecole du Vin de Bordeaux en boek alvast jouw workshop voor je volgende verblijf in Bordeaux. Veel proefplezier! Tekst en foto’s: Meredith Geldof en Ecole du Vin.

See also:  Waar Zit Meer Suiker In Rode Of Witte Wijn?

Wie heeft de eerste wijn gemaakt?

Hoe het begon – De eerste wijn vond waarschijnlijk zijn oorsprong in het Nabije Oosten, in Mesopotamië (het huidige Irak en het noordoosten van het huidige Syrië) of in de Kaukasus. Georgië claimt het oudste wijnland ter wereld te zijn: de wijnbouwtraditie zou in dit land zo’n 7000 jaar teruggaan! Wijn ontstond toen men erachter kwam dat je de vruchten van een wilde kruipplant kon laten vergisten en daardoor een drank kreeg die roesverwekkend is.

 1. Vanaf het moment dat deze kennis er is, is de kruipplant verbouwd met als doel om wijn te produceren;
 2. Het duurde niet lang voordat wijn zich verspreidde: Klein-Azië maakte er al snel kennis mee, evenals Griekenland;

De Grieken en Phoeniciërs zorgde er vervolgens voor dat ook de landen langs de Zwarte en de Middellandse Zee kennismaakten met wijn.

Hoeveel verschillende soorten wijn zijn er?

Wat Is Wijn Wijn wordt gemaakt van. druiven. En die druiven, die zijn heel bepalend voor de smaak van de wijn. Sommige wijnsoorten zijn heel soepel en fruitig terwijl andere krachtig en vol zijn. Maar welke druif is nu verantwoordelijk voor welke smaak? Alles over de 25 bekendste wijnsoorten en hun bijbehorende smaken.

Van de 10. 000 druivensoorten zijn er 4020 unieke druivensoorten bekend waar wijn van gemaakt wordt. ¹ Tel daarbij op dat wijn ook vaak van meerdere druivensoorten wordt gemaakt en je komt op ontelbare mogelijkheden.

Toch worden er op 50% van alle wijngaarden wereldwijd maar 33 verschillende soorten druiven geteeld. Daarvan is de meest aangeplante druif de Sultanina. Daar wordt alleen niet heel veel wijn van gemaakt. De meeste eindigen, je raadt het misschien al, als rozijn. We kunnen de witte wijnsoorten verder nog indelen van licht tot vol. Klik op de druif en navigeer direct naar de smaakomschrijving van de wijnsoort. Wat Is Wijn 1. Pinot Gris Wijnsoort die ook wel bekend staat als Pinot Grigio. Het is een lichte, droge wijnsoort die veel voorkomt in Duitsland, Italië en Hongarije. De Duitse Grauburgunder en Franse Pinot Gris is wat voller dan de Italiaanse Pinot Grigio. Herken hem aan een lichte mineraliteit, het lijkt soms wel alsof er een heel fijn bubbeltje in zit.

Voor de wijnmakerij zijn er 25 druivensoorten echt interessant. Die 25 druivensoorten hebben allemaal hun eigen, unieke smaak. Daarom hieronder een overzicht van deze druivensoorten en waar je ze aan kunt herkennen.

Pinot Gris kan heel vlak zijn, maar ook weelderig met aroma’s van bloemen, bessen en noten. Pinot Blanc  De Pinot Blanc is een lichte wijnsoort die samen met Pinot Gris afstamt van de Chardonnay. Hij wordt vooral geteeld in Duitsland en Noord-Italië. Een Pinot Blanc is vaak iets voller dan een Pinot Gris en heeft aroma’s van niet te rijp fruit, als peer, lychee en appel.

 1. Verder herken je hem aan aroma’s als boterbabbelaar en amandelen;
 2. Grüner Veltliner Een lichte, spannende droge wijnsoort uit Oostenrijk met veel zuren en best wat pit;
 3. De wijn is sappig en herken je aan zijn zuren en kruidigheid;

Het lijkt vaak ook wel of deze wijn een licht bubbeltje heeft. Aroma’s die deze wijn kenmerken zijn peper en bessen. Riesling Een zeer aromatische wijnsoort uit Duitsland die wijnen oplevert van droog tot zeer zoet. Het is een lichte wijn met aroma’s van limoen, groene appel en jasmijn. 5. Sauvignon Blanc Een zeer populaire en onvergetelijke witte wijn die bekend staat om zijn intense aroma’s en hoge zuren. Deze wijnsoort heeft in koude klimaten aroma’s van groene appels, grapefruit, buxus, kruisbessen en gemaaid gras. In warme klimaten openen de aroma’s zich verder en ruik je tropisch fruit en passievrucht.

 • Het aroma waar de Riesling om bekend staat is echter petrol;
 • Dit aroma tovert een lach op het gezicht van menig Riesling fan;
 • Lees alles over de Riesling wijn en druif;
 • Een opvallend wijnaroma dat veel gebruikt wordt in het omschrijven van Sauvignon Blanc is kattenpis;

Volgende keer toch op zoek naar die kat en de buxus in je glas? 6. Verdejo Een fijne, lichte wijnsoort uit voornamelijk de Rueda, Spanje. Een zacht frisse wijn met aroma’s van limoen, meloen, bleekselderij, grapefruit en witte perzik. Chenin Blanc Cheninc Blanc is een verfrissende zachte wijnsoort die we kennen uit de Loire, Frankrijk en Zuid-Afrika.

Hier wordt de wijn ook wel Steen genoemd. De wijn heeft een licht tot medium body en kan je herkennen aan aroma’s als bloemen, honing, noten, peer en kiwi. Lees alles  over de Chenin Blanc wijn en druif.

Airén De meest aangeplante witte wijnsoort, voornamelijk in Spanje. Verassend, want lang niet iedereen kent deze druif. Misschien komt dat omdat de meeste Airén druiven gebruikt worden voor brandy. De Airén druiven die wel in wijn terecht komen, zitten vaak in een blend met Viura, Verdejo en Sauvignon Blanc. Wat Is Wijn 9. Trebbiano De meest aangeplante druif in Italië, ook wel Ugni Blanc genoemd wordt. Een stevige, droge witte wijn met een fruitige geur van citrus, noten, appel en groene kruiden. 10. Gewürztraminer Een ongewone, aromatische wijnsoort uit Duitsland. De wijn heeft een medium body, is laag in zuren en heeft intense aroma’s van gember, lychees, bloemen en mandarijn.

Airén wijnen hebben een medium body en aroma’s van appel, ananas, banaan, grapefruit en rozen. Alles over Gewurztraminer   11. Viognier Een rijke, droge, witte wijnsoort die snel aan populariteit aan het groeien is.

Oorspronkelijk uit Frankrijk, maar groeit nu ook veel in Californië, Australië en Nieuw-Zeeland. Viognier wijnen hebben een medium body en zijn te herkennen aan aroma’s als bloemen, abrikoos en perzik. Ze worden ook wel eens opgevoed op hout, waarna ze iets rokerigs kunnen hebben.

 1. 12;
 2. Chardonnay Misschien wel de meest bekende witte wijnsoort;
 3. Chardonnay druiven worden over de hele wereld aangeplant en laten zich gemakkelijk vinifiëren;
 4. Een Chardonnay kan dan ook licht en fris zijn, maar ook vol, romig en houtgerijpt;

Typische Chardonnay aroma’s zijn perzik, tropisch fruit, citrusvruchten, boter, toast en ananas. Lees alles over de  Chardonnay wijn en druif. We kunnen de rode wijnsoorten verder nog indelen van licht tot donker. Klik op de druif en navigeer direct naar de smaakomschrijving van de wijnsoort. Wat Is Wijn 1. Pinot Noir Heel herkenbaar aan zijn lichte kleur. Pinot Noir is heel populair, en kan je terugvinden in rode, witte, rosé en mousserende wijn. Pinot Noir als rode wijn kan een beetje boers ruiken, maar is vaak heel verfijnd. De wijn heeft veel rood fruit en wat kruidigheid.

 • Denk aan rode bessen, aardbeien en viooltjes;
 • Pinot Noit wordt vaak gerijpt op Franse eikenhouten vaten, die de wijn fluweelzachte vanille geuren meegeven;
 • Lees alles over de Pinot Noir wijn en druif;
 • Gamay Lichte, fruitige wijnsoort met een lichte tot medium body;

De wijn heeft vaak wat aards en kan je herkennen aan zijn lichte kleur. Typische Gamay aroma’s zijn aarde, frambozen, viooltjes, kersen, aardbeien en sappig fruit. Grenache Ook wel Garnacha genoemd. De druif komt veel voor in Frankrijk en Spanje, maar is het meest bekend als de druif die de bekende Châteauneuf du Pape zijn smaak geeft.

See also:  Wat Is Merlot Voor Een Wijn?

De druif geeft vaak medium tot full body wijnen met een hoog alcoholpercentage. Herken de wijnsoort aan geuren als bramen, peper, kersen, leer, aardbeien, pruimen en gedroogde kruiden. Zinfandel Een fruitige, maar stoere wijnsoort, geliefd vanwege zijn zachte rode fruit en rokerige exotische kruiden.

Oorspronkelijk komt deze druif uit Kroatië, maar je vindt hem tegenwoordig ook in Italië en Californië. Zinfandel heeft aroma’s als bramen, bessen en peper, gedroogde perzik, kaneel en tabak. 5. Merlot Merlot, wie kent hem niet? Deze wijnsoort is bekend als 1 van de druiven in de wereldberoemde Bordeaux blends, die tegenwoordig voornamelijk uit Cabernet Sauvignon bestaan. Merlot heeft een medium tot volle body, zachte tannines en veel fruit. Karakteristieke Merlot aroma’s zijn kersen, bessen, pruimen, chocola, laurierblad en vanille in geval van houtrijping.

 1. Carménère Een zwaar ondergewaardeerde wijnsoort, behalve in Chili;
 2. Daar is de Carménère uitgeroepen tot nationale druif;
 3. Carménère geeft zachte wijnen, met medium tannine, zuren en body;
 4. Herken de wijnsoort aan zijn intense kleur en de aroma’s als paprika, peper, frambozen, pruimen en vaak vanille;

Carménère heeft een stevige, volle afdronk. Sangiovese De trots uit Toscane en de ster achter de bekende Chianti wijnen. Sangiovese is de meest aangeplante blauwe wijndruif in Italië. De druif geeft stevige wijnen met redelijk wat tannine en zuren. Herken Sangiovese aan zwarte bessen, bramen, oregano, koffie en bosbessen.

Nebbiolo De koning onder de Italiaanse druivensoorten. Nebbiolo is de druif waar de wereldberoemde Barolo wijnen van gemaakt worden, die bekend staan als ‘de koning der wijnen en de wijn der koningen’. Het is een moeilijke druif die eigenlijk alleen in Noord-Italië groeit.

De druif is vernoemd naar ‘Nebbia’, de mist die s’ochtends altijd neerdaalt in de dalen rondom Piemonte waar de druif groeit. Piemonte betekent overigens ‘aan de voet van de berg’. De Nebbiolo geeft warme en complexe wijnen met aroma’s van pruimen, chocolade, paddenstoelen, leer en anijs.

 • Tempranillo Spanje’s bekendste wijnsoort, groot gemaakt in de Rioja;
 • Tempranillo wijnen worden vaak jaren houtgelagerd;
 • Het zijn zachte, maar vrije stevige wijnen;
 • Herken de wijnsoort aan tabak, gedroogde vijgen, ceder, dille, kersen, aardbeien, rozijnen en veel tannine;

10. Cabernet Sauvignon S ‘werelds meest aangeplante wijnsoort. Cabernet Sauvignon is een kruising tussen de Cabernet Franc en de witte Sauvignon Blanc. Verrassend genoeg resulteert deze kruising in vrij donkere, volle rode wijn. Cabernet Sauvignon is vrij stevig met krachtige aroma’s. Wat Is Wijn 11. Pinotage Pinotage is een kruising tussen Pinot Noir en Cinsault, ook wel Hermitage genoemd. Ook deze druif kwam verrassend donker en 3x zo stoer uit de kruising. Pinotage kan je herkennen aan zijn diepdonkere kleur, volle wijnen en hoge zuren. Typische aroma’s voor deze wijnsoort zijn: kersen, bramen, vijgen, munt, tabak, kruidnagel, kaneel en peper.

 1. De meest herkenbare zwarte bessen en cassis;
 2. Daarnaast peper, tabak, hout, vanille en kersen;
 3. 12;
 4. Shiraz Oorspronkelijk uit Frankrijk, maar nu de meest aangeplante druif in Australië;
 5. Shiraz of Syrah, is een volle, krachtige en kruidige wijnsoort;

In Shiraz herken je veel specerijen, bramen, peper en zwarte bessen. 13. Malbec Malbec is de absolute trots van Argentinië. In Frankrijk noemen ze deze druif ‘Côt’. De wijnen zijn bekend vanwege de warme fruitsmaken en chocolade in de afdronk. De Malbec geeft volle, stevige, maar fluweelzachte wijnen na houtrijping.

Deze soort wijn herken je aan de donkere kleur van de wijn en zijn aroma’s van rijp rood fruit, tabak, chocolade, vanille en bramen. Voor witte én rode wijnsoorten geldt dat wanneer zij in een warm klimaat groeien, ze een warmere en rijkere wijn geven.

Door de warmte worden de druiven zoeter, bevatten ze meer suiker en minder zuren. De wijn wordt daarom zoeter en heeft vaak ook meer alcohol. Het klimaat heeft ook een grote invloed op de geur en smaak. Een Chardonnay uit een koud klimaat bevat aroma’s als zure appel, limoen en meloen.

 • Diezelfde Chardonnay uit een warm klimaat neigt naar rijper, voller en exotischer fruit, zoals ananas en gele appel;
 • Een jonge Cabernet Sauvignon uit een koud klimaat herken je aan groene paprika en in warme klimaten aan rode paprika;

Ben je helemaal klaar om te beginnen met proeven? Kijk dan eens bij onze proefpakketten   of bij de mogelijkheden voor een wijnproeverij bij jou thuis. Geschreven door Kim, oprichter van Wijn Wine Wein. Ik maak wijn proeven graag makkelijk, en natuurlijk zo leuk mogelijk. Naast wijnen, heb ik een passie voor reizen, lekker eten, wielrennen en lezen. Ik neem je met Wijn Wine Wein graag mee op wijnreis!  PS. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste wijnkennis, infographics en meer?  Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief ! 2x per maand de lekkerste wijnmail in je inbox:)  .

Hoe smaakte wijn vroeger?

Retsina geeft een idee – Dat betekent dat voor 8. 000 van de 9. 000-jarige geschiedenis van wijn, wijnen additieven bevatten die hun karakter aanzienlijk veranderden. Boomharsen waren het zwaveldioxide van de antieke wereld – en gaven een wijn een zekere antimicrobiële veerkracht door hun terpenoïdegehalte.

 1. Het werd ook gebruikt om klei-amforen af ​​te dichten – de standaard voor het rijpen en vervoeren van wijn voor het grootste deel van de geschiedenis;
 2. Hoewel het gebruik van boomhars in wijn bijna is verdwenen, geeft de Griekse Retsina, misschien een beetje een idee van hoe wijn bij de Grieken en Romeinen zo’n 2;

000 jaar geleden smaakte. Retsina is een modern overblijfsel uit de oudheid, en de makers ervan voegen om toch de oude vertrouwde harssmaak in de wijn te hebben, kunstmatig 1 procent hars van de aleppoden, de Turkse den, de sandarak of de mastiekboom aan de wijn toe.

De Retsina van vandaag is echter droog en de meeste oude wijnen waren erg zoet. Dat kwam omdat suiker en snoep toen niet zo beschikbaar waren als nu en wijn die lacune invulde. Wijn smaakte niet alleen anders, de manier waarop die werd geconsumeerd verschilde ook enorm.

Van de Grieken en Romeinen was bekend dat ze hun wijn verdunden met water (soms zelfs zeewater). Het drinken van zuivere wijn werd als barbaars beschouwd, en dus werd een deel wijn gemengd met vier of vijf delen water. Hoe vreemd het verdunnen van wijn ook klinkt, het was een praktijk die nauwelijks 200 jaar is uitgestorven.

Hoe komt de alcohol in de wijn?

Er zijn bieren tot 12% vol. Wijn ontstaat doordat vruchtenpulp op natuurlijke wijze – dit wil zeggen door gistcellen in de lucht – gaat gisten. Bij sherry en port wordt er extra wijnalcohol aan toegevoegd, bij schuimwijnen is er op fles een tweede gisting.

Is wijn van druiven gemaakt?

OOGST – Het productieproces van wijn begint met het oogsten van de druiven. Het oogsten gebeurt machinaal of met de hand. Glooiende vlakke wijngaarden kunnen machinaal geoogst worden, steile en moeilijk begaanbare gaarden worden altijd met de hand geoogst.

Adblock
detector