Wie Heeft Wijn Uitgevonden?

Wie Heeft Wijn Uitgevonden

De geschiedenis van de wijnbouw gaat duizenden jaren terug. Het is een bijzonder rijke geschiedenis. Immers, wijn is van het prille begin af aan nauw verbonden geweest met cultuur in de breedste zin des woords. Met eten en drinken, met religie, met kunst, maar ook met de vormgeving van het landschap.

Kortom: wijn is een cultuurhistorisch fenomeen bij uitstek. Na een langzame ontwikkeling gedurende vele eeuwen zal de 19e eeuw plotseling een grote sprong voorwaarts te zien geven op het vlak van kwaliteit.

De parallel met de ontwikkeling van de techniek in diezelfde eeuw is verbluffend. Meer nog dan de 19e is het de tweede helft van de 20e eeuw geweest waarin de wijnbouw wereldwijd een even ingrijpende als adembenemende verandering heeft ondergaan. Als gevolg daarvan zijn er nooit eerder zo veel goede wijnen geproduceerd als juist nu! De geschiedenis van wijn in zevenmijlslaarzen.

 • Hoe het begon Wijnbouw is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan in het Nabije Oosten, in Mesopotamië of in de Kaukasus;
 • In die laatste regio claimt Georgië het oudste wijnland ter wereld te zijn met een wijnbouwtraditie die 7000 jaar teruggaat! De geschiedenis van wijn is begonnen op het moment waarop men ontdekte dat men de vruchten van een wilde kruipplant tot een roesverwekkende drank kon laten vergisten;

Door die wilde plant te veredelen en te geleiden werden de resultaten steeds beter. De wijnbouw begon zich al spoedig te verspreiden over Klein Azië en Griekenland, en, door toedoen van Phoeniciërs en Grieken, langs de kusten van Zwarte en de Middellandse Zee.

In de Bijbel wordt wijn op talloze plaatsen vermeld. Bijna altijd gebeurt dat in positieve zin, met als beruchte uitzondering de dronkenschap van Noach. Wellicht de meest tot de verbeelding sprekende vermelding is die in Johannes 2, gewijd aan Jezus’ eerste wonder.

Hij veranderde op de bruiloft te Kana immers water in wijn. En niet zomaar wijn! Romeinse beschavingsdrang Voor de verspreiding van de wijncultuur in het grootste deel van Europa zijn de Romeinen verantwoordelijk geweest. Als bezetters weliswaar, maar toch.

Vrijwel alle klassieke Europese wijngebieden hebben hun ontstaan aan hen te danken, van Bordeaux tot Roemenië en van Catalonië tot de Moezel. Zij waren ook de eersten die bepaalde wijnen met naam en toenaam vermeldden, met als beroemdste de Falerner.

Het ging overigens wel vaak om wijnen die met allerhande middelen ‘op smaak’ gebracht werden. De kennis van de wijnmakers stond in deze tijd namelijk op een laag peil, althans naar de maatstaven van vandaag. Hoe men een wijn op een natuurlijke manier kon conserveren wist men niet.

Toevoeging van honing, kruiden (à la glühwein) of hars (zoals nog altijd in retsina!) bood echter uitkomst. Met dank aan de monniken Na de ondergang van het Romeinse rijk volgde een periode van grote turbulentie, met invallen van Hunnen en volksverhuizingen.

De wijnbouw heeft deze ‘duistere’ periode enkel kunnen overleven dankzij de inspanningen van kloosters. In de christelijke eredienst kon men niet zonder wijn, dus er rustte op de monniken een bijna heilige plicht om de kennis van het wijnmaken te bewaren.

Ze hebben dat tot eind 18e eeuw gedaan! Vanaf de 9e eeuw, toen de wijnliefhebbende keizer Karel de Grote (Charlemagne) het in een groot deel van West Europa voor het zeggen had, kwam de expansie van de wijnbouw goed op gang.

Hij stimuleerde de bouw van nieuwe kloosters en daarmee de verbreiding van de wijnbouw in delen van het huidige Duitsland en Frankrijk. In de Bourgogne bijvoorbeeld, waar een van de beroemdste witte wijngaarden nu zijn naam draagt, Corton-Charlemagne. Weer wat later droeg de opkomst van de steden en de burgerij bij tot een verdere bloei van wijnbouw en wijnhandel.

 • Mede dankzij een tijdelijke opwarming van het klimaat in Europa bereikte de aanplant van druivenstokken rond 1500 zelfs een recordomvang;
 • Ter illustratie: in Duitsland was in die tijd drie keer zo veel wijngaard aangeplant als nu! Schepen en flessen Rond 1600 deed zich een interessant verschijnsel voor;

Hollanders en Engelsen gingen zich toen op grote schaal bezighouden met de internationale wijnhandel. En ze gingen in hoge mate bepalen wat voor wijn een streek diende te produceren. Zie de Beneden Loire en Muscadet, zie Cognac, Bergerac, Bordeaux, Port en Jerez.

Marktgericht denken in de wijnbouw is van alle tijden. Tot in de 18e eeuw werd alle wijn getransporteerd en bewaard in vaten. De bewaarmogelijkheden waren daardoor uiterst beperkt. Het gebruik van goed afsluitbare flessen zou daar echter verandering in brengen.

Het zal geen verbazing wekken dat die flessen vooral gebruikt werden voor topwijnen. Daartoe behoorden onder meer de wijnen van de huidige Premiers Crus in Bordeaux, met voorop Château Haut-Brion. Flessen werden in die tijd met de mond geblazen. Met één keer uitblazen kon een glasblazer een fles vormen met een inhoud van ongeveer 75 centiliter.

Later zou dit de standaardmaat worden. Ondertussen had men in Midden Europa en in Duitsland ontdekt dat een late oogst in combinatie met edele rotting (botrytis) fantastische zoete wijnen kan opleveren. En in de Champagne ontwikkelde men een procédé om wijn met bruisende belletjes te maken? Tegenslag en vooruitgang De 19e eeuw was voor de wijnbouw de eeuw van de van grote hoogte- en dieptepunten.

Het was de eeuw van de drie grote plagen, oïdium, meeldauw en druifluis, alle afkomstig uit Amerika. Vooral de gevolgen van de druifluis, phylloxera vastatrix, in het laatste kwart van de eeuw, waren zeer ingrijpend. Deze luis tast de wortels zo zeer aan dat de planten sterven.

In heel Europa dreigden wijngaarden voorgoed te verdwijnen bij gebrek aan effectieve bestrijdingsmiddelen. De enige remedie bleek – en is nog steeds – het enten van Europese druivenplanten op resistente Amerikaanse (!) onderstokken.

Als gevolg van de phylloxera veranderde de Europese wijnbouw ingrijpend. Hele gebieden verdwenen, andere werden met nieuwe druivensoorten heraangeplant. Soms met betere, soms met productievere? Ook worden nieuwe gebieden ontwikkeld om de schade te compenseren.

 • Zie bijvoorbeeld de Languedoc en Algerije;
 • En zie Rioja, waar wijnmakers uit Bordeaux hun toevlucht zochten;
 • De 19e eeuw is ook de eeuw van de techniek en industrialisering;
 • De groei van de steden en de aanleg van spoorwegen veroorzaakten nieuwe behoeften en mogelijkheden;

Wijngebieden die eerder slechts voor eigen behoefte hadden geproduceerd, veranderden door de ontsluiting plotseling in regio’s met nationale betekenis. De Languedoc is in dit opzicht al weer een schoolvoorbeeld. In de 19e eeuw is ook de grondslag gelegd voor de moderne oenologie, de wetenschap van de wijnbereiding.

Dat gebeurde door de Franse geleerde Louis Pasteur. Van de vele ontdekkingen die hij deed is die van het hoe en waarom van de alcoholische gisting wellicht de belangrijkste. Herkomst doet er toe Eind 19e begin 20e eeuw groeide het besef dat namen van herkomstgebieden beschermd moesten worden tegen misbruik.

In Frankrijk resulteerde dat in 1935 in de creatie van appellations d’origine contrôlées. Weliswaar waren eeuwen eerder al individuele gebieden als Chianti en de Douro (de portstreek) door regelgeving afgebakend en beschermd, op nationaal vlak had Frankrijk de primeur.

 • Andere landen zouden dit voorbeeld volgen;
 • Het belang van individuele eigenschappen van een wijn is in de loop van de 20e eeuw alleen nog maar groter geworden;
 • Behalve het herkomstgebied werd ook de naam van de producent een indicatie voor de kwaliteit;

Na de Tweede Wereldoorlog ging de individuele, zelf bottelende producent geleidelijk aan de plaats innemen van de handelshuizen die in de regel verschillende basiswijnen, afkomstig van diverse producenten, mengden tot één standaardwijn. Dit betekende automatisch een grotere diversiteit in het aanbod.

De 20e eeuw is, meer nog dan de 19e, de eeuw van de techniek geweest. Zowel in de wijngaard als in de kelder. Trefwoorden: rationalisatie, mechanisatie, controle van het totale productieproces. Zo lang techniek geen doel op zich is, maar dient als ondersteuning van wat de natuur te bieden heeft – het terroir (bodem, klimaat, ligging) – en van de intuïtieve creativiteit van de wijnmaker, dan is dat een goede zaak.

Dankzij beter wijngaardbeheer zijn de opbrengsten fors gestegen. In de kelder hebben het gebruik van roestvrij staal en temperatuurcontrole gezorgd voor een gemiddeld veel hoger kwaliteitsniveau. De Nieuwe Wereld heeft in dit opzicht de Oude de weg gewezen.

 • Opkomst van de Nieuwe Wereld De Nieuwe Wereld is de verzamelnaam voor al die wijnlanden die buiten Europa en het Middellandse Zeegebied liggen;
 • Nieuw is in dit geval nogal betrekkelijk, want tal van landen kennen een wijngeschiedenis die een paar eeuwen oud is;

De introductie van de wijnbouw gebeurde door de Spanjaarden in hun kolonies in Zuid- en Midden-Amerika, door de Nederlanders in Zuid-Afrika, en door de Engelsen in Noord-Amerika en Australië. Maar, ere wie ere toekomt, Fransen, Italianen en Duitsers waren meestal de echte pioniers op het gebied van het daadwerkelijke wijnmaken.

 • In de tweede helft van de 19e eeuw ontstond er in landen als Australië, Chili en Californië een wijnindustrie met een serieuze omvang;
 • De productie was meestal alleen voor de lokale behoefte en de warmte in sommige landen van invloed op de stijl van de wijnen;

Die waren vaak alcoholisch en zoet. Net als in Europa kende men ook de nodige ups en downs, met als beruchtste voorbeeld de Drooglegging in Amerika. De internationale doorbraak is van recente datum. De opkomst van de Nieuwe Wereld begon pas eind jaren ’70 begin jaren ’80.

Daarna is het stormachtig gegaan, en wel met fruitige, soepele wijnen. Door toepassing van technische middelen kon men namelijk wijnen gaan produceren die voldeden aan de internationale smaak. Marktgericht, niet gehinderd door tradities en regels.

Herkomstbenamingen zijn enkel geografisch bepaald, zonder verdere voorschriften met betrekking tot de manier van wijnmaken. Men kan dus naar hartelust experimenteren. In de regel brengen producenten in de Nieuwe Wereld voor de consument makkelijk herkenbare ‘varietalwijnen’, d.

gemaakt van één bepaalde druivensoort. In Europa heeft dit concept inmiddels ook op brede schaal ingang gevonden. Omgekeerd is de meest recente trend buiten Europa er een waarbij de herkomst van de wijn steeds belangrijker wordt.

Of: hoe terroir en techniek elkaar prima aanvullen. Klimaatverandering Zowel in Europa als daarbuiten lijkt de wijnbouw momenteel te maken te krijgen met klimaatverandering, lees: hogere temperaturen. In hoeverre dit een tijdelijk verschijnsel is of een permanent, is nog de vraag.

Wie heeft de eerste wijn gemaakt?

Hoe het begon – De eerste wijn vond waarschijnlijk zijn oorsprong in het Nabije Oosten, in Mesopotamië (het huidige Irak en het noordoosten van het huidige Syrië) of in de Kaukasus. Georgië claimt het oudste wijnland ter wereld te zijn: de wijnbouwtraditie zou in dit land zo’n 7000 jaar teruggaan! Wijn ontstond toen men erachter kwam dat je de vruchten van een wilde kruipplant kon laten vergisten en daardoor een drank kreeg die roesverwekkend is.

 • Vanaf het moment dat deze kennis er is, is de kruipplant verbouwd met als doel om wijn te produceren;
 • Het duurde niet lang voordat wijn zich verspreidde: Klein-Azië maakte er al snel kennis mee, evenals Griekenland;

De Grieken en Phoeniciërs zorgde er vervolgens voor dat ook de landen langs de Zwarte en de Middellandse Zee kennismaakten met wijn.

Welke 5 soorten wijn zijn er?

Waar komt witte wijn vandaan?

Witte wijn is vaak geel van kleur Witte wijn wordt gemaakt uit het sap van druiven. De most is dus vrij van schillen, steeltjes en pitten. Omdat druivensap weinig tot geen kleurstof bevat zal de wijn nagenoeg blank zijn. Witte wijn kan derhalve ook van blauwe druiven gemaakt worden. Witte wijn gemaakt van witte druiven wordt in Frankrijk ook wel blanc de blancs genoemd.

Waar komt de meeste wijn vandaan?

De landen met de meeste wijnproductie – Wijnproductie vindt plaats over de gehele wereld, maar is het meest effectief in de gematigde klimaten. Toch weerhoudt dit veel mensen er niet van om het ook in andere klimaten te proberen. In Zweden en Noorwegen zijn bijvoorbeeld enkele wijngaarden te vinden.

See also:  Hoe Lang Blijft Rose Wijn Goed?

Wist u dat zelfs in de Afrikaanse woestijnen meerdere kleine wijnbrouwerijen zijn? Ondanks de vastberadenheid van deze boeren staat Afrika niet in de volgende ranglijst van ‘s werelds grootste wijnlanden.

Op nummer 1 staat Italië met bijna 55 miljoen hectoliter geproduceerde wijn per jaar. Bijna een derde van de Europese wijnen komt uit Italië. Het klimaat van het land is erg geschikt voor wijnbouw, waardoor overal in het land wijn wordt geproduceerd. De Italiaanse wijnen van Wijnspecialist zijn dan ook afkomstig uit maar liefst 29 verschillende regio’s.

Frankrijk staat met hun wijnproductie van 48,6 miljoen hectoliter op nummer 2. Wat betreft de wijnconsumptie staat dit land ook op de tweede plaats, onder de Verenigde Staten. Wat betreft de omzet van de wijnexport staat Frankrijk echter bovenaan.

De Fransen verdienen dus gemiddeld meer geld aan hun wijnen dan andere landen. Dat is ook niet gek als u de uitstekende kwaliteit ziet van de Franse wijnen van Wijnspecialist. Op de derde plaats staat Spanje. Ondanks deze derde plek hebben de Spanjaarden twee gouden medailles te pakken.

Namelijk die voor de wijnexport en voor meeste wijngaarden ter wereld. China staat wat betreft de export en aantal wijngaarden op de tweede plaats. Dat is niet gek aangezien het land zo enorm groot is. De Verenigde Staten komt op nummer 4 met een wijnproductie van 23,9 miljoen hectoliter per jaar.

Het land staat op nummer 1 als het gaat om wijnconsumptie. Dit wordt als volgt berekend: de landelijke productie + de import – de export. De Amerikanen beweren dat veel wijn bederft of tijdens de productie verloren gaat waardoor ze op nummer 1 staan… Tot slot staat Australië op de vijfde plek met 14,5 miljoen hectoliter.

Waar is de wijn ontstaan?

De geschiedenis van de wijnbouw gaat duizenden jaren terug. Het is een bijzonder rijke geschiedenis. Immers, wijn is van het prille begin af aan nauw verbonden geweest met cultuur in de breedste zin des woords. Met eten en drinken, met religie, met kunst, maar ook met de vormgeving van het landschap.

 • Kortom: wijn is een cultuurhistorisch fenomeen bij uitstek;
 • Na een langzame ontwikkeling gedurende vele eeuwen zal de 19e eeuw plotseling een grote sprong voorwaarts te zien geven op het vlak van kwaliteit;

De parallel met de ontwikkeling van de techniek in diezelfde eeuw is verbluffend. Meer nog dan de 19e is het de tweede helft van de 20e eeuw geweest waarin de wijnbouw wereldwijd een even ingrijpende als adembenemende verandering heeft ondergaan. Als gevolg daarvan zijn er nooit eerder zo veel goede wijnen geproduceerd als juist nu! De geschiedenis van wijn in zevenmijlslaarzen.

Hoe het begon Wijnbouw is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan in het Nabije Oosten, in Mesopotamië of in de Kaukasus. In die laatste regio claimt Georgië het oudste wijnland ter wereld te zijn met een wijnbouwtraditie die 7000 jaar teruggaat! De geschiedenis van wijn is begonnen op het moment waarop men ontdekte dat men de vruchten van een wilde kruipplant tot een roesverwekkende drank kon laten vergisten.

Door die wilde plant te veredelen en te geleiden werden de resultaten steeds beter. De wijnbouw begon zich al spoedig te verspreiden over Klein Azië en Griekenland, en, door toedoen van Phoeniciërs en Grieken, langs de kusten van Zwarte en de Middellandse Zee.

In de Bijbel wordt wijn op talloze plaatsen vermeld. Bijna altijd gebeurt dat in positieve zin, met als beruchte uitzondering de dronkenschap van Noach. Wellicht de meest tot de verbeelding sprekende vermelding is die in Johannes 2, gewijd aan Jezus’ eerste wonder.

Hij veranderde op de bruiloft te Kana immers water in wijn. En niet zomaar wijn! Romeinse beschavingsdrang Voor de verspreiding van de wijncultuur in het grootste deel van Europa zijn de Romeinen verantwoordelijk geweest. Als bezetters weliswaar, maar toch.

 1. Vrijwel alle klassieke Europese wijngebieden hebben hun ontstaan aan hen te danken, van Bordeaux tot Roemenië en van Catalonië tot de Moezel;
 2. Zij waren ook de eersten die bepaalde wijnen met naam en toenaam vermeldden, met als beroemdste de Falerner;

Het ging overigens wel vaak om wijnen die met allerhande middelen ‘op smaak’ gebracht werden. De kennis van de wijnmakers stond in deze tijd namelijk op een laag peil, althans naar de maatstaven van vandaag. Hoe men een wijn op een natuurlijke manier kon conserveren wist men niet.

 • Toevoeging van honing, kruiden (à la glühwein) of hars (zoals nog altijd in retsina!) bood echter uitkomst;
 • Met dank aan de monniken Na de ondergang van het Romeinse rijk volgde een periode van grote turbulentie, met invallen van Hunnen en volksverhuizingen;

De wijnbouw heeft deze ‘duistere’ periode enkel kunnen overleven dankzij de inspanningen van kloosters. In de christelijke eredienst kon men niet zonder wijn, dus er rustte op de monniken een bijna heilige plicht om de kennis van het wijnmaken te bewaren.

 1. Ze hebben dat tot eind 18e eeuw gedaan! Vanaf de 9e eeuw, toen de wijnliefhebbende keizer Karel de Grote (Charlemagne) het in een groot deel van West Europa voor het zeggen had, kwam de expansie van de wijnbouw goed op gang;

Hij stimuleerde de bouw van nieuwe kloosters en daarmee de verbreiding van de wijnbouw in delen van het huidige Duitsland en Frankrijk. In de Bourgogne bijvoorbeeld, waar een van de beroemdste witte wijngaarden nu zijn naam draagt, Corton-Charlemagne. Weer wat later droeg de opkomst van de steden en de burgerij bij tot een verdere bloei van wijnbouw en wijnhandel.

 • Mede dankzij een tijdelijke opwarming van het klimaat in Europa bereikte de aanplant van druivenstokken rond 1500 zelfs een recordomvang;
 • Ter illustratie: in Duitsland was in die tijd drie keer zo veel wijngaard aangeplant als nu! Schepen en flessen Rond 1600 deed zich een interessant verschijnsel voor;

Hollanders en Engelsen gingen zich toen op grote schaal bezighouden met de internationale wijnhandel. En ze gingen in hoge mate bepalen wat voor wijn een streek diende te produceren. Zie de Beneden Loire en Muscadet, zie Cognac, Bergerac, Bordeaux, Port en Jerez.

Marktgericht denken in de wijnbouw is van alle tijden. Tot in de 18e eeuw werd alle wijn getransporteerd en bewaard in vaten. De bewaarmogelijkheden waren daardoor uiterst beperkt. Het gebruik van goed afsluitbare flessen zou daar echter verandering in brengen.

Het zal geen verbazing wekken dat die flessen vooral gebruikt werden voor topwijnen. Daartoe behoorden onder meer de wijnen van de huidige Premiers Crus in Bordeaux, met voorop Château Haut-Brion. Flessen werden in die tijd met de mond geblazen. Met één keer uitblazen kon een glasblazer een fles vormen met een inhoud van ongeveer 75 centiliter.

 1. Later zou dit de standaardmaat worden;
 2. Ondertussen had men in Midden Europa en in Duitsland ontdekt dat een late oogst in combinatie met edele rotting (botrytis) fantastische zoete wijnen kan opleveren;
 3. En in de Champagne ontwikkelde men een procédé om wijn met bruisende belletjes te maken? Tegenslag en vooruitgang De 19e eeuw was voor de wijnbouw de eeuw van de van grote hoogte- en dieptepunten;

Het was de eeuw van de drie grote plagen, oïdium, meeldauw en druifluis, alle afkomstig uit Amerika. Vooral de gevolgen van de druifluis, phylloxera vastatrix, in het laatste kwart van de eeuw, waren zeer ingrijpend. Deze luis tast de wortels zo zeer aan dat de planten sterven.

In heel Europa dreigden wijngaarden voorgoed te verdwijnen bij gebrek aan effectieve bestrijdingsmiddelen. De enige remedie bleek – en is nog steeds – het enten van Europese druivenplanten op resistente Amerikaanse (!) onderstokken.

Als gevolg van de phylloxera veranderde de Europese wijnbouw ingrijpend. Hele gebieden verdwenen, andere werden met nieuwe druivensoorten heraangeplant. Soms met betere, soms met productievere? Ook worden nieuwe gebieden ontwikkeld om de schade te compenseren.

 1. Zie bijvoorbeeld de Languedoc en Algerije;
 2. En zie Rioja, waar wijnmakers uit Bordeaux hun toevlucht zochten;
 3. De 19e eeuw is ook de eeuw van de techniek en industrialisering;
 4. De groei van de steden en de aanleg van spoorwegen veroorzaakten nieuwe behoeften en mogelijkheden;

Wijngebieden die eerder slechts voor eigen behoefte hadden geproduceerd, veranderden door de ontsluiting plotseling in regio’s met nationale betekenis. De Languedoc is in dit opzicht al weer een schoolvoorbeeld. In de 19e eeuw is ook de grondslag gelegd voor de moderne oenologie, de wetenschap van de wijnbereiding.

Dat gebeurde door de Franse geleerde Louis Pasteur. Van de vele ontdekkingen die hij deed is die van het hoe en waarom van de alcoholische gisting wellicht de belangrijkste. Herkomst doet er toe Eind 19e begin 20e eeuw groeide het besef dat namen van herkomstgebieden beschermd moesten worden tegen misbruik.

In Frankrijk resulteerde dat in 1935 in de creatie van appellations d’origine contrôlées. Weliswaar waren eeuwen eerder al individuele gebieden als Chianti en de Douro (de portstreek) door regelgeving afgebakend en beschermd, op nationaal vlak had Frankrijk de primeur.

 • Andere landen zouden dit voorbeeld volgen;
 • Het belang van individuele eigenschappen van een wijn is in de loop van de 20e eeuw alleen nog maar groter geworden;
 • Behalve het herkomstgebied werd ook de naam van de producent een indicatie voor de kwaliteit;

Na de Tweede Wereldoorlog ging de individuele, zelf bottelende producent geleidelijk aan de plaats innemen van de handelshuizen die in de regel verschillende basiswijnen, afkomstig van diverse producenten, mengden tot één standaardwijn. Dit betekende automatisch een grotere diversiteit in het aanbod.

 • De 20e eeuw is, meer nog dan de 19e, de eeuw van de techniek geweest;
 • Zowel in de wijngaard als in de kelder;
 • Trefwoorden: rationalisatie, mechanisatie, controle van het totale productieproces;
 • Zo lang techniek geen doel op zich is, maar dient als ondersteuning van wat de natuur te bieden heeft – het terroir (bodem, klimaat, ligging) – en van de intuïtieve creativiteit van de wijnmaker, dan is dat een goede zaak;

Dankzij beter wijngaardbeheer zijn de opbrengsten fors gestegen. In de kelder hebben het gebruik van roestvrij staal en temperatuurcontrole gezorgd voor een gemiddeld veel hoger kwaliteitsniveau. De Nieuwe Wereld heeft in dit opzicht de Oude de weg gewezen.

 • Opkomst van de Nieuwe Wereld De Nieuwe Wereld is de verzamelnaam voor al die wijnlanden die buiten Europa en het Middellandse Zeegebied liggen;
 • Nieuw is in dit geval nogal betrekkelijk, want tal van landen kennen een wijngeschiedenis die een paar eeuwen oud is;

De introductie van de wijnbouw gebeurde door de Spanjaarden in hun kolonies in Zuid- en Midden-Amerika, door de Nederlanders in Zuid-Afrika, en door de Engelsen in Noord-Amerika en Australië. Maar, ere wie ere toekomt, Fransen, Italianen en Duitsers waren meestal de echte pioniers op het gebied van het daadwerkelijke wijnmaken.

In de tweede helft van de 19e eeuw ontstond er in landen als Australië, Chili en Californië een wijnindustrie met een serieuze omvang. De productie was meestal alleen voor de lokale behoefte en de warmte in sommige landen van invloed op de stijl van de wijnen.

Die waren vaak alcoholisch en zoet. Net als in Europa kende men ook de nodige ups en downs, met als beruchtste voorbeeld de Drooglegging in Amerika. De internationale doorbraak is van recente datum. De opkomst van de Nieuwe Wereld begon pas eind jaren ’70 begin jaren ’80.

Daarna is het stormachtig gegaan, en wel met fruitige, soepele wijnen. Door toepassing van technische middelen kon men namelijk wijnen gaan produceren die voldeden aan de internationale smaak. Marktgericht, niet gehinderd door tradities en regels.

Herkomstbenamingen zijn enkel geografisch bepaald, zonder verdere voorschriften met betrekking tot de manier van wijnmaken. Men kan dus naar hartelust experimenteren. In de regel brengen producenten in de Nieuwe Wereld voor de consument makkelijk herkenbare ‘varietalwijnen’, d.

gemaakt van één bepaalde druivensoort. In Europa heeft dit concept inmiddels ook op brede schaal ingang gevonden. Omgekeerd is de meest recente trend buiten Europa er een waarbij de herkomst van de wijn steeds belangrijker wordt.

Of: hoe terroir en techniek elkaar prima aanvullen. Klimaatverandering Zowel in Europa als daarbuiten lijkt de wijnbouw momenteel te maken te krijgen met klimaatverandering, lees: hogere temperaturen. In hoeverre dit een tijdelijk verschijnsel is of een permanent, is nog de vraag.

See also:  Welke Wijn Bij Asperges A La Flamande?

Welk land wordt het meeste wijn gedronken?

Top 10 landen met meeste aantal liters wijn per hoofd van de bevolking

Land 2011
1. Vaticaanstad 62,20
2. Andorra 50,39
3. Luxemburg 49,11
4. Norfolk (eiland) 46,29

.

Welke wijn vinden de meeste mensen lekker?

Ken de beginnerswijnen – Witte wijnen die veel mensen lekker vinden zijn: sauvignon blanc, pinot grigio of pinot gris. Liever een rode wijn? Ga dan voor een fruitige grenache, in plaats van een stevige wijn.

Wat is de zoetste wijn?

Hoe noem je iemand die wijn maakt?

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Naar navigatie springen Naar zoeken springen Snoeiwerkzaamheden in de wijngaard Een wijnboer , wijndruiventeler/wijnmaker of wijngaardenier is een bewerker van landbouwgrond die zich heeft gespecialiseerd in het cultiveren van de wijnstok waarvan de vruchten (de druiven ) bestemd zijn voor de productie van wijn. Er zijn veel wijnboeren die zelf van hun druiven wijn maken. Andere wijnboeren leveren de druiven aan wijnhandelshuizen of wijncoöperaties.

Hoe smaakte wijn vroeger?

Retsina geeft een idee – Dat betekent dat voor 8. 000 van de 9. 000-jarige geschiedenis van wijn, wijnen additieven bevatten die hun karakter aanzienlijk veranderden. Boomharsen waren het zwaveldioxide van de antieke wereld – en gaven een wijn een zekere antimicrobiële veerkracht door hun terpenoïdegehalte.

 1. Het werd ook gebruikt om klei-amforen af ​​te dichten – de standaard voor het rijpen en vervoeren van wijn voor het grootste deel van de geschiedenis;
 2. Hoewel het gebruik van boomhars in wijn bijna is verdwenen, geeft de Griekse Retsina, misschien een beetje een idee van hoe wijn bij de Grieken en Romeinen zo’n 2;

000 jaar geleden smaakte. Retsina is een modern overblijfsel uit de oudheid, en de makers ervan voegen om toch de oude vertrouwde harssmaak in de wijn te hebben, kunstmatig 1 procent hars van de aleppoden, de Turkse den, de sandarak of de mastiekboom aan de wijn toe.

De Retsina van vandaag is echter droog en de meeste oude wijnen waren erg zoet. Dat kwam omdat suiker en snoep toen niet zo beschikbaar waren als nu en wijn die lacune invulde. Wijn smaakte niet alleen anders, de manier waarop die werd geconsumeerd verschilde ook enorm.

Van de Grieken en Romeinen was bekend dat ze hun wijn verdunden met water (soms zelfs zeewater). Het drinken van zuivere wijn werd als barbaars beschouwd, en dus werd een deel wijn gemengd met vier of vijf delen water. Hoe vreemd het verdunnen van wijn ook klinkt, het was een praktijk die nauwelijks 200 jaar is uitgestorven.

Hoe oud is rode wijn?

Hoe lang is wijn houdbaar? – Dit is eigenlijk de meest belangrijke vraag en de antwoorden verschillen. Het verschil van de houdbaarheid van een fles wijn zit hem namelijk in verschillende factoren. Denk aan of het gaat om een geopende fles of een ongeopende fles. Hieronder een lijstje van hoe lang wijn houdbaar is:

 • Een geopende fles wijn 1-3 dagen bewaren
 • Ongeopende fles wijn 0-100 jaar bewaren
 • Frisse, fruitige witte wijn 1 jaar bewaren, tot de nieuwe oogst Lichte rode wijn maximaal 1 jaar bewaren
 • Volle, houtgerijpte witte wijn 2-4 jaar bewaren
 • Krachtige rode wijn 3-6 jaar bewaren
 • Zoete witte wijn 2-10 jaar bewaren

Een wijnkamer kan er voor kiezen om sulfiet toe te voegen aan de wijn. De wijn kan op die manier langer bewaard blijven. Sulfiet beschermt extra tegen bederf en staat altijd vermeld op het etiket. Over het algemeen zijn duurdere wijnen langer houdbaar, maar dit verschilt per wijn.

Waarom noemen ze het droge wijn?

23 / Apr / 2017 Een droge wijn wordt bepaald door samenhang van suiker, zuurgraad, alcohol en regio. WIJNBLOG Iedereen die af en toe een glas wijn drinkt zal het verschil kennen tussen een glas droge wijn en een glas zoete wijn, maar hoe ontstaat dit verschil nu eigenlijk en hoe beïnvloedt dat de smaak? In principe gaat het bij zoete en droge wijn simpelweg om een tegenstelling. Je kunt droge wijn dan ook definiëren als niet zoete wijn. In deze tegenstelling gaat het om het geheime ingrediënt die iedere wijn maakt tot wat hij is: de suikers. Suikers Van dezelfde druiven, uit exact dezelfde streek kan je toch twee heel verschillende wijnen maken.

Dat komt namelijk door het gistingsproces. Van nature ontstaan suikers in druiven. Hoe zonniger en warmer het klimaat, hoe meer suikers er in de druiven zullen voorkomen. Dit is ook één van de belangrijkste redenen dat juist wijnen uit Frankrijk of Zuid-Afrika zo populair zijn.

Het klimaat van deze twee landen is optimaal voor een goed gebalanceerde wijn, met exact de goede hoeveelheid natuurlijke suikers. Samenspel Op het moment dat de druiven gaan gisten, worden de suikers op een natuurlijke wijze omgezet in alcohol. Wanneer je alle suikers laat omzetten in alcohol ontstaat droge wijn, ook wel beendroog genoemd.

Deze heeft een hele droge smaak, wat vooral komt door het gebrek aan suiker die de zuurgraad van de wijn extra benadrukt. Bij veel wijnen gaat het altijd om een samenhang tussen de hoeveelheid suiker, de zuurgraad en de hoeveelheid alcohol.

Door met deze drie varianten te spelen kun je iedere keer weer van dezelfde druiven een heel andere wijn maken. Restsuikers  Zo kun je er ook voor kiezen om de suikers uit de wijn maar deels te laten vergisten. Daardoor ontstaat een lager alcoholpercentage, en verandert de smaak door de overgebleven suikers.

 • Deze worden ook wel restsuikers genoemd;
 • Bij wijnen waar van nature veel suikers in voorkomen, is het dus extra makkelijk om creatief wijn te kunnen maken;
 • De mogelijkheden daarmee zijn veel groter dan bijvoorbeeld met Nederlandse druiven, die veel minder suiker bevatten;

Smaak is streekgebonden Veel wijnen hebben een specifieke smaak omdat ze zijn gebonden aan een bepaalde streek. Denk bijvoorbeeld aan Champagne of Bordeaux. Een echte wijnkenner kan enkel en alleen aan de smaak van de wijn vaststellen waar deze vandaan komt.

 1. Puur aan het suikergehalte, het alcoholpercentage en de zuurgraad;
 2. Bij sommige wijnen is deze zo uniek dat hij eigenlijk niet  te kopiëren is door wijnboeren uit andere streken;
 3. Vandaar ook dat sommige wijnen veel meer kosten dan wijnen uit een andere streek;

Uiteraard gaat het hierbij wel om de smaak en die is nu eenmaal persoonlijk. Zuurgraad  Tot slot nog de zuurgraad. Wijn is bij voorbaat altijd een stuk zuurder dan water, dat volledig zuurneutraal is. Dat komt omdat zuren van nature worden aangemaakt in de druiven.

 1. Juist hierom zijn juist druiven zo ideaal om wijn van te maken;
 2. Zonder de zuren zou een wijn maar raar en waarschijnlijk minder goed smaken;
 3. De zuren zijn het meest aanwezig in groene druiven;
 4. Hoe groener en minder rijp, des te meer zuren er aanwezig zijn;

Naar mate de druiven rijper worden, nemen de hoeveelheid suikers toe en wordt de smaak steeds genuanceerder. Ontdek ons assortiment van droge wijnen.

Hoeveel wijnen zijn er op de wereld?

Ik schat zelf dus het aantal verschillende wijnen wereldwijd op 350. 000 soorten. Wat een aantal wijnmarketeers laatste hebben geschat is dat er ongeveer 6. 000 tot 7. 000 wijnmerken per jaar nieuw op de markt komen, met denk ik zeker 10. 000 tot 15. 000 wijnen.

Hoeveel liter wijn verbruikt de wereld per jaar?

 • Geplaatst op 3 Juli 2020
 • Door Grace Verellen, redactrice bij QelviQ
 • Geplaatst in brut , werelds grootste wijn producent , wijn quiz , wijn tannines

1) Hoeveel glucose bevat een wijn vóór de gisting?

– Tussen 5% en 15%
– Tussen 15% en 30%
– Tussen 40% en 50%

Het juiste antwoord is tussen de 15 en 30%. Dat verklaart ook hoeveel alcohol een wijn bevat omdat de glucose transformeert in ethanol (= alcohol) vanwege de gist in een exacte verhouding van 0,55 per 1% glucose. 2) Als je een glas wijn ronddraait, komen er ‘tranen’ door het glas. Wat is een andere naam voor deze tranen?

– de kwaliteit van de wijn
– de alcoholgraad
– de zuurtegraad

Dit effect is een gevolg van het feit dat ethanol ,ofwel alcolhol, een lagere oppervlaktespanning heeft dan water. 3) Wie is de grootste wijnproducent ter wereld?

– Frankrijk
– Italië
– De Verenigde Staten

Juiste antwoord: Italië is de grootste wijnproducent ter wereld. In 2015 produceerde Italië 48,8 miljoen hectoliter wijn. 1 hectoliter is het volume van 133 flessen wijn van 75 cl. 4) Welk land heeft de meeste opbrengst van hun wijnproductie

– Frankrijk
– Italië
– De Verenigde Staten

Frankrijk produceert iets minder dan Italië, maar het produceert meer flessen met een hogere waarde. 5) Hoeveel liter wijn verbruikt de wereld per jaar?

– 949 miljoen
– 4 miljard
– 24,7 miljard

Een absoluut verbluffende 24,7 miljard liter is het juiste antwoord, wat neerkomt op bijna 33. 000. 000. 000 flessen van 75 cl. 6) Tannines zijn een essentiële chemische verbinding voor welke stijl wijnen?

– Rode wijnen
– Witte wijnen

Rode wijnen zijn gemaakt op basis van rode druiven, evenals enkele witte wijnen, maar er is één essentieel verschil. Bij rode wijnen wordt de schil van de druif ook door het fermentatieproces gehaald. De huid samen met de stengel en de pitten bevatten de tannines. 7) Wat betekent het als er op een sprankelende wijn ‘brut’ staat ?

– Het is een droge wijn
– Het is een zoete wijn
– Het is een fruitige wijn

Juiste antwoord: het is een droge wijn Wilt u de exacte wijntemperatuur garanderen? Shop QelviQ, uw persoonlijke sommelier. Shop now.

Hoeveel verschillende soorten wijn zijn er?

Wie Heeft Wijn Uitgevonden Wijn wordt gemaakt van. druiven. En die druiven, die zijn heel bepalend voor de smaak van de wijn. Sommige wijnsoorten zijn heel soepel en fruitig terwijl andere krachtig en vol zijn. Maar welke druif is nu verantwoordelijk voor welke smaak? Alles over de 25 bekendste wijnsoorten en hun bijbehorende smaken.

Van de 10. 000 druivensoorten zijn er 4020 unieke druivensoorten bekend waar wijn van gemaakt wordt. ¹ Tel daarbij op dat wijn ook vaak van meerdere druivensoorten wordt gemaakt en je komt op ontelbare mogelijkheden.

Toch worden er op 50% van alle wijngaarden wereldwijd maar 33 verschillende soorten druiven geteeld. Daarvan is de meest aangeplante druif de Sultanina. Daar wordt alleen niet heel veel wijn van gemaakt. De meeste eindigen, je raadt het misschien al, als rozijn. We kunnen de witte wijnsoorten verder nog indelen van licht tot vol. Klik op de druif en navigeer direct naar de smaakomschrijving van de wijnsoort. Wie Heeft Wijn Uitgevonden 1. Pinot Gris Wijnsoort die ook wel bekend staat als Pinot Grigio. Het is een lichte, droge wijnsoort die veel voorkomt in Duitsland, Italië en Hongarije. De Duitse Grauburgunder en Franse Pinot Gris is wat voller dan de Italiaanse Pinot Grigio. Herken hem aan een lichte mineraliteit, het lijkt soms wel alsof er een heel fijn bubbeltje in zit.

Voor de wijnmakerij zijn er 25 druivensoorten echt interessant. Die 25 druivensoorten hebben allemaal hun eigen, unieke smaak. Daarom hieronder een overzicht van deze druivensoorten en waar je ze aan kunt herkennen.

Pinot Gris kan heel vlak zijn, maar ook weelderig met aroma’s van bloemen, bessen en noten. Pinot Blanc  De Pinot Blanc is een lichte wijnsoort die samen met Pinot Gris afstamt van de Chardonnay. Hij wordt vooral geteeld in Duitsland en Noord-Italië. Een Pinot Blanc is vaak iets voller dan een Pinot Gris en heeft aroma’s van niet te rijp fruit, als peer, lychee en appel.

Verder herken je hem aan aroma’s als boterbabbelaar en amandelen. Grüner Veltliner Een lichte, spannende droge wijnsoort uit Oostenrijk met veel zuren en best wat pit. De wijn is sappig en herken je aan zijn zuren en kruidigheid.

See also:  Hoe Lang Is Witte Wijn Goed Na Openen?

Het lijkt vaak ook wel of deze wijn een licht bubbeltje heeft. Aroma’s die deze wijn kenmerken zijn peper en bessen. Riesling Een zeer aromatische wijnsoort uit Duitsland die wijnen oplevert van droog tot zeer zoet. Het is een lichte wijn met aroma’s van limoen, groene appel en jasmijn. 5. Sauvignon Blanc Een zeer populaire en onvergetelijke witte wijn die bekend staat om zijn intense aroma’s en hoge zuren. Deze wijnsoort heeft in koude klimaten aroma’s van groene appels, grapefruit, buxus, kruisbessen en gemaaid gras. In warme klimaten openen de aroma’s zich verder en ruik je tropisch fruit en passievrucht.

Het aroma waar de Riesling om bekend staat is echter petrol. Dit aroma tovert een lach op het gezicht van menig Riesling fan. Lees alles over de Riesling wijn en druif. Een opvallend wijnaroma dat veel gebruikt wordt in het omschrijven van Sauvignon Blanc is kattenpis.

Volgende keer toch op zoek naar die kat en de buxus in je glas? 6. Verdejo Een fijne, lichte wijnsoort uit voornamelijk de Rueda, Spanje. Een zacht frisse wijn met aroma’s van limoen, meloen, bleekselderij, grapefruit en witte perzik. Chenin Blanc Cheninc Blanc is een verfrissende zachte wijnsoort die we kennen uit de Loire, Frankrijk en Zuid-Afrika.

Hier wordt de wijn ook wel Steen genoemd. De wijn heeft een licht tot medium body en kan je herkennen aan aroma’s als bloemen, honing, noten, peer en kiwi. Lees alles  over de Chenin Blanc wijn en druif.

Airén De meest aangeplante witte wijnsoort, voornamelijk in Spanje. Verassend, want lang niet iedereen kent deze druif. Misschien komt dat omdat de meeste Airén druiven gebruikt worden voor brandy. De Airén druiven die wel in wijn terecht komen, zitten vaak in een blend met Viura, Verdejo en Sauvignon Blanc. Wie Heeft Wijn Uitgevonden 9. Trebbiano De meest aangeplante druif in Italië, ook wel Ugni Blanc genoemd wordt. Een stevige, droge witte wijn met een fruitige geur van citrus, noten, appel en groene kruiden. 10. Gewürztraminer Een ongewone, aromatische wijnsoort uit Duitsland. De wijn heeft een medium body, is laag in zuren en heeft intense aroma’s van gember, lychees, bloemen en mandarijn.

Airén wijnen hebben een medium body en aroma’s van appel, ananas, banaan, grapefruit en rozen. Alles over Gewurztraminer   11. Viognier Een rijke, droge, witte wijnsoort die snel aan populariteit aan het groeien is.

Oorspronkelijk uit Frankrijk, maar groeit nu ook veel in Californië, Australië en Nieuw-Zeeland. Viognier wijnen hebben een medium body en zijn te herkennen aan aroma’s als bloemen, abrikoos en perzik. Ze worden ook wel eens opgevoed op hout, waarna ze iets rokerigs kunnen hebben.

12. Chardonnay Misschien wel de meest bekende witte wijnsoort. Chardonnay druiven worden over de hele wereld aangeplant en laten zich gemakkelijk vinifiëren. Een Chardonnay kan dan ook licht en fris zijn, maar ook vol, romig en houtgerijpt.

Typische Chardonnay aroma’s zijn perzik, tropisch fruit, citrusvruchten, boter, toast en ananas. Lees alles over de  Chardonnay wijn en druif. We kunnen de rode wijnsoorten verder nog indelen van licht tot donker. Klik op de druif en navigeer direct naar de smaakomschrijving van de wijnsoort. Wie Heeft Wijn Uitgevonden 1. Pinot Noir Heel herkenbaar aan zijn lichte kleur. Pinot Noir is heel populair, en kan je terugvinden in rode, witte, rosé en mousserende wijn. Pinot Noir als rode wijn kan een beetje boers ruiken, maar is vaak heel verfijnd. De wijn heeft veel rood fruit en wat kruidigheid.

Denk aan rode bessen, aardbeien en viooltjes. Pinot Noit wordt vaak gerijpt op Franse eikenhouten vaten, die de wijn fluweelzachte vanille geuren meegeven. Lees alles over de Pinot Noir wijn en druif. Gamay Lichte, fruitige wijnsoort met een lichte tot medium body.

De wijn heeft vaak wat aards en kan je herkennen aan zijn lichte kleur. Typische Gamay aroma’s zijn aarde, frambozen, viooltjes, kersen, aardbeien en sappig fruit. Grenache Ook wel Garnacha genoemd. De druif komt veel voor in Frankrijk en Spanje, maar is het meest bekend als de druif die de bekende Châteauneuf du Pape zijn smaak geeft.

De druif geeft vaak medium tot full body wijnen met een hoog alcoholpercentage. Herken de wijnsoort aan geuren als bramen, peper, kersen, leer, aardbeien, pruimen en gedroogde kruiden. Zinfandel Een fruitige, maar stoere wijnsoort, geliefd vanwege zijn zachte rode fruit en rokerige exotische kruiden.

Oorspronkelijk komt deze druif uit Kroatië, maar je vindt hem tegenwoordig ook in Italië en Californië. Zinfandel heeft aroma’s als bramen, bessen en peper, gedroogde perzik, kaneel en tabak. 5. Merlot Merlot, wie kent hem niet? Deze wijnsoort is bekend als 1 van de druiven in de wereldberoemde Bordeaux blends, die tegenwoordig voornamelijk uit Cabernet Sauvignon bestaan. Merlot heeft een medium tot volle body, zachte tannines en veel fruit. Karakteristieke Merlot aroma’s zijn kersen, bessen, pruimen, chocola, laurierblad en vanille in geval van houtrijping.

Carménère Een zwaar ondergewaardeerde wijnsoort, behalve in Chili. Daar is de Carménère uitgeroepen tot nationale druif. Carménère geeft zachte wijnen, met medium tannine, zuren en body. Herken de wijnsoort aan zijn intense kleur en de aroma’s als paprika, peper, frambozen, pruimen en vaak vanille.

Carménère heeft een stevige, volle afdronk. Sangiovese De trots uit Toscane en de ster achter de bekende Chianti wijnen. Sangiovese is de meest aangeplante blauwe wijndruif in Italië. De druif geeft stevige wijnen met redelijk wat tannine en zuren. Herken Sangiovese aan zwarte bessen, bramen, oregano, koffie en bosbessen.

 • Nebbiolo De koning onder de Italiaanse druivensoorten;
 • Nebbiolo is de druif waar de wereldberoemde Barolo wijnen van gemaakt worden, die bekend staan als ‘de koning der wijnen en de wijn der koningen’;
 • Het is een moeilijke druif die eigenlijk alleen in Noord-Italië groeit;

De druif is vernoemd naar ‘Nebbia’, de mist die s’ochtends altijd neerdaalt in de dalen rondom Piemonte waar de druif groeit. Piemonte betekent overigens ‘aan de voet van de berg’. De Nebbiolo geeft warme en complexe wijnen met aroma’s van pruimen, chocolade, paddenstoelen, leer en anijs.

Tempranillo Spanje’s bekendste wijnsoort, groot gemaakt in de Rioja. Tempranillo wijnen worden vaak jaren houtgelagerd. Het zijn zachte, maar vrije stevige wijnen. Herken de wijnsoort aan tabak, gedroogde vijgen, ceder, dille, kersen, aardbeien, rozijnen en veel tannine.

10. Cabernet Sauvignon S ‘werelds meest aangeplante wijnsoort. Cabernet Sauvignon is een kruising tussen de Cabernet Franc en de witte Sauvignon Blanc. Verrassend genoeg resulteert deze kruising in vrij donkere, volle rode wijn. Cabernet Sauvignon is vrij stevig met krachtige aroma’s. Wie Heeft Wijn Uitgevonden 11. Pinotage Pinotage is een kruising tussen Pinot Noir en Cinsault, ook wel Hermitage genoemd. Ook deze druif kwam verrassend donker en 3x zo stoer uit de kruising. Pinotage kan je herkennen aan zijn diepdonkere kleur, volle wijnen en hoge zuren. Typische aroma’s voor deze wijnsoort zijn: kersen, bramen, vijgen, munt, tabak, kruidnagel, kaneel en peper.

 • De meest herkenbare zwarte bessen en cassis;
 • Daarnaast peper, tabak, hout, vanille en kersen;
 • 12;
 • Shiraz Oorspronkelijk uit Frankrijk, maar nu de meest aangeplante druif in Australië;
 • Shiraz of Syrah, is een volle, krachtige en kruidige wijnsoort;

In Shiraz herken je veel specerijen, bramen, peper en zwarte bessen. 13. Malbec Malbec is de absolute trots van Argentinië. In Frankrijk noemen ze deze druif ‘Côt’. De wijnen zijn bekend vanwege de warme fruitsmaken en chocolade in de afdronk. De Malbec geeft volle, stevige, maar fluweelzachte wijnen na houtrijping.

Deze soort wijn herken je aan de donkere kleur van de wijn en zijn aroma’s van rijp rood fruit, tabak, chocolade, vanille en bramen. Voor witte én rode wijnsoorten geldt dat wanneer zij in een warm klimaat groeien, ze een warmere en rijkere wijn geven.

Door de warmte worden de druiven zoeter, bevatten ze meer suiker en minder zuren. De wijn wordt daarom zoeter en heeft vaak ook meer alcohol. Het klimaat heeft ook een grote invloed op de geur en smaak. Een Chardonnay uit een koud klimaat bevat aroma’s als zure appel, limoen en meloen.

Diezelfde Chardonnay uit een warm klimaat neigt naar rijper, voller en exotischer fruit, zoals ananas en gele appel. Een jonge Cabernet Sauvignon uit een koud klimaat herken je aan groene paprika en in warme klimaten aan rode paprika.

Ben je helemaal klaar om te beginnen met proeven? Kijk dan eens bij onze proefpakketten   of bij de mogelijkheden voor een wijnproeverij bij jou thuis. Geschreven door Kim, oprichter van Wijn Wine Wein. Ik maak wijn proeven graag makkelijk, en natuurlijk zo leuk mogelijk. Naast wijnen, heb ik een passie voor reizen, lekker eten, wielrennen en lezen. Ik neem je met Wijn Wine Wein graag mee op wijnreis!  PS. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste wijnkennis, infographics en meer?  Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief ! 2x per maand de lekkerste wijnmail in je inbox:)  .

Hoeveel wijnen zijn er op de wereld?

Ik schat zelf dus het aantal verschillende wijnen wereldwijd op 350. 000 soorten. Wat een aantal wijnmarketeers laatste hebben geschat is dat er ongeveer 6. 000 tot 7. 000 wijnmerken per jaar nieuw op de markt komen, met denk ik zeker 10. 000 tot 15. 000 wijnen.

Hoe maakten de Romeinen wijn?

Hoe oud is rode wijn?

Hoe lang is wijn houdbaar? – Dit is eigenlijk de meest belangrijke vraag en de antwoorden verschillen. Het verschil van de houdbaarheid van een fles wijn zit hem namelijk in verschillende factoren. Denk aan of het gaat om een geopende fles of een ongeopende fles. Hieronder een lijstje van hoe lang wijn houdbaar is:

 • Een geopende fles wijn 1-3 dagen bewaren
 • Ongeopende fles wijn 0-100 jaar bewaren
 • Frisse, fruitige witte wijn 1 jaar bewaren, tot de nieuwe oogst Lichte rode wijn maximaal 1 jaar bewaren
 • Volle, houtgerijpte witte wijn 2-4 jaar bewaren
 • Krachtige rode wijn 3-6 jaar bewaren
 • Zoete witte wijn 2-10 jaar bewaren

Een wijnkamer kan er voor kiezen om sulfiet toe te voegen aan de wijn. De wijn kan op die manier langer bewaard blijven. Sulfiet beschermt extra tegen bederf en staat altijd vermeld op het etiket. Over het algemeen zijn duurdere wijnen langer houdbaar, maar dit verschilt per wijn.

Hoe smaakte wijn vroeger?

Retsina geeft een idee – Dat betekent dat voor 8. 000 van de 9. 000-jarige geschiedenis van wijn, wijnen additieven bevatten die hun karakter aanzienlijk veranderden. Boomharsen waren het zwaveldioxide van de antieke wereld – en gaven een wijn een zekere antimicrobiële veerkracht door hun terpenoïdegehalte.

Het werd ook gebruikt om klei-amforen af ​​te dichten – de standaard voor het rijpen en vervoeren van wijn voor het grootste deel van de geschiedenis. Hoewel het gebruik van boomhars in wijn bijna is verdwenen, geeft de Griekse Retsina, misschien een beetje een idee van hoe wijn bij de Grieken en Romeinen zo’n 2.

000 jaar geleden smaakte. Retsina is een modern overblijfsel uit de oudheid, en de makers ervan voegen om toch de oude vertrouwde harssmaak in de wijn te hebben, kunstmatig 1 procent hars van de aleppoden, de Turkse den, de sandarak of de mastiekboom aan de wijn toe.

 1. De Retsina van vandaag is echter droog en de meeste oude wijnen waren erg zoet;
 2. Dat kwam omdat suiker en snoep toen niet zo beschikbaar waren als nu en wijn die lacune invulde;
 3. Wijn smaakte niet alleen anders, de manier waarop die werd geconsumeerd verschilde ook enorm;

Van de Grieken en Romeinen was bekend dat ze hun wijn verdunden met water (soms zelfs zeewater). Het drinken van zuivere wijn werd als barbaars beschouwd, en dus werd een deel wijn gemengd met vier of vijf delen water. Hoe vreemd het verdunnen van wijn ook klinkt, het was een praktijk die nauwelijks 200 jaar is uitgestorven.

Adblock
detector